Så här påverkas svenska bostadspriser av Brexit

“Brexit har satt press på världens marknader – men hur påverkas de svenska bostadspriserna?”

Länk till artikeln: http://www.va.se/nyheter/2016/06/28/sa-paverkar-brexit-den-svenska-bostadsmarknaden/

Jun, 2016 Uncategorized Comments Off

Pensionstips för dig som börjat jobba

“Tjänstepensionen kommer att ha stor betydelse för hur hennes ekonomi blir när hon så småningom slutar arbeta. Därför är det viktigt att se till att man får tjänstepension om man har möjlighet att välja jobb.”

Länk till artikeln: http://www.dn.se/ekonomi/pensionsskolan/tjanstepension-avgorande-for-unga/

 

Mar, 2016 Uncategorized Comments Off

Nasdaq index på högsta nivå senaste 15 åren

Positiva ekonomiska signaler från Tyskland, Italien och USA stärkte världens aktieindex. Bland annat innebar det att teknologitunga indexet Nasdaq 100 stärktes till högsta nivån sedan år 2000.

Det bredare amerikanska aktieindexet S&P500 står endast 1,3 % under högsta nivån någonsin. Under oktober månad steg indexet 8,3 %.

Länk till artikel: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-01/aussie-slips-on-china-factory-data-as-stock-futures-signal-drop

Tags: , , , , ,

Nov, 2015 Uncategorized Comments Off

Trög övergång till nytt sparande

Undersökningar visar att sparare inte kommer igång med nytt sparande efter att avslutat privata pensionssparande, sparformen vars avdragsrätt minskat.

En anledning till detta är osäkerhet över vad man ska välja istället.

Länk till artikel: http://www.privataaffarer.se/pension/fa-har-kommit-igang-med-nytt-pensionssparande-792113

Tags: , , , ,

Sep, 2015 Uncategorized Comments Off

USA: Centralbankschef vill vänta med räntehöjning

Centralbankschefen i delstaten Minnesota Narayana Kocherlakota säger i en intervju att det vore olämpligt att höja styrräntan just nu med tanke på den låga PCE-inflationen.

PCE står för “personal consumption expenditure” och mäter privatpersoners kostnader och utgifter.

Länk till utförlig artikel: http://www.di.se/artiklar/2015/5/6/fed-chef-olampligt-att-hoja-rantan/

Tags: , , , ,

May, 2015 Uncategorized Comments Off

Sverige: 10-åriga räntan stiger

Den årliga räntan på svenska 10-åriga statsobligationer noteras till 0,7 %. Detta motsvarar en fördubbling på en vecka.

Utvecklingen följer andra utvecklade marknader där räntorna varit mycket låga. Räntan på tyska 10-åriga statsobligationer har stigit till 0,53 % från 0,05 % den 17:e april 2015.

Länk till utförlig artikel: http://www.di.se/artiklar/2015/5/6/den-svenska-tioarsrantan-har-fordubblats-pa-en-vecka/

Tags: , , ,

May, 2015 Uncategorized Comments Off

Utdelning föredras mot aktieåterköp

En granskning av europeiska aktieindexet Stoxx 600 senaste 12-månaderna visar att aktier i bolag som betalar ut utdelningar överpresterat aktier i bolag som istället gjort aktieåterköp med närmare 13 %.

Marknaden betraktar utdelningar som ett uttryck för bolagens framtidstro.

Länk till utförlig artikel (på engelska): http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-08/here-s-why-dividends-trump-buybacks-for-europe-s-stock-investors

Tags: , , , ,

Apr, 2015 Uncategorized Comments Off

Nysparande i USA-, Global- och Indienfonder

Nysparandet i fonder uppgick under januari 2015 till 14,6 mdr. 7,2 mdr av dessa investerades i aktiefonder.

Stora mottagare av flöden var aktiemarknaderna i USA, Globalt samt Indien. Indien var förra årets stora vinnare på fondmarknaden.

Länk till utförlig artikel: http://www.di.se/artiklar/2015/2/10/stort-fondsparande-i-januari/

Tags: , , , , ,

Feb, 2015 Uncategorized Comments Off

Fortsatt amerikansk börsuppgång väntas under 2015

Amerikanska placeringsmagasinet Barron’s har frågat prognosmakarna hos de största amerikanska investmentbankernas om deras förväntningar för 2015. I genomsnitt förväntar sig experterna att det amerikanska börsindexet S&P 500 ska stiga 10 % under 2015.

Fallande oljepriser förväntas motverka stigande räntekostnader om amerikanska centralbanken höjer styrräntan, vilket därmed håller köpkraften intakt.

Dec, 2014 Uncategorized Comments Off

Svenska småsparare minskar aktieinnehav

Svenska sparare minskade sina aktieinnehav under november månad enligt färsk artikel på placera.nu.

Detta tros bero på oroligheten under oktober månad när OMX-index föll med 10 % samt faktumet att den svenska börsen utvecklats väl under en längre period.

Sedan dess har dock index ökat tillbaka till nya årshögsta nivåer.

Tags: , , ,

Dec, 2014 Uncategorized Comments Off

Ökade allokeringar till specialistförvaltare

I en undersökning bland kapitalförvaltare i England indikerade 40 % av de tillfrågade att de tänker öka allokeringen till specialistfonder.

Anledningen till detta är att specialistfonderna är snabbare att reagera på ändrade marknadsförutsättningar. En annan anledning som angavs var att förvaltare av specialistfonder oftare har incitament som stämmer bättre överens med investerarnas intressen.

Endast 23 % planerade öka allokeringen till passivt förvaltade fonder.

Tags: , ,

Nov, 2014 Uncategorized Comments Off

Sparande i fonder blir alltmer populärt

Svenskarna dras alltmer till nysparande i fonder visar fondbolagens förening. I april satte svenskarna in 26 miljarder kronor mer än de tog ut i fonder.

Det har aldrig kommit in så mycket kapital i fonder under en aprilmånad. Det är obligationsfonder som är störst med 13,5 miljarder kronor enligt statistiken.

“April är en månad med stora placeringar till tjänstepension och det verkar som om även institutionella förvaltare har valt fonder i stor utsträckning. Den stora placeringen i obligationsfonder kan tyda på ett önskemål om tryggare investeringar samt en förväntan om sänkt ränta”, – Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.

Aktiefonder hade ett inflöde på 6,6 miljarder kronor. där störst var global, Sverige och USA-fonder. Orsaken är att börskurserna har stigit i april på många marknader.

I följd av Ukrainas oroligheter har Rysslandsfonderna har utflöden.

Den totala fondsparandet för svenskarna är 60 miljarder kornor i april till 2 617 miljarder kronor som är den högsta nivån hittills.

Tags: , , , , ,

May, 2014 Analys, Fonder, Spara Comments Off

Cirka 30% av svenskarnas löner går till pension

417 miljarder kr blev den samlade avgifterna och premierna år 2012 när man räknar med allmän pension,  tjänstepension och privat pension.

Avgifterna till den allmänna pensionen var 258 miljarder. premier till tjänstepensionen var 141 miljarder och 18 miljarder var privat pensionsförsäkring. Eftersom lönesumman under år 2012 uppgick till 1467 miljarder beyder det att vi i genomsnitt avsatte 28 % av lönerna till pension enligt pensionsmyndighetens årsredovisning.

Tags: , ,

May, 2014 Pension Comments Off

Storbank ökar sin försäljning av tjänstepension rejält

Handelsbanken ökar försäljningen av tjänstepensioner med hela 45 %. Under första kvartalet var premieinkomsterna för Handelsbanken Liv, inkl Norge och Finland ar 2,52 miljarder SEK.

Med 9 % har premieinkomsten i Sverige med 2,03 miljarder SEK och ökar 45 % inom tjänstepension, 15% i kapitalförsäkring i Sverige.

Orsakerna bakom är enligt Louise Sander Vd för Handelsbanken Liv flera.

“Redan i höstas inledde vi en offensiv eftersom det är en ganska liten del av våra företagskunder som har sin tjänstepension hos oss och där finns en fortsatt potential att växa. Det handlar bland annat om att få våra företagsrådgivare att känna att vi har ett starkt erbjudande till våra företag vilket de nu har börjat göra. Vårt fondbolag har av Morningstar fått högst rating och vårt erbjudande är också mycket prisvärt, vi har till exempel 0 kr i avgift för tiotaggare.”

Tags: , , , , , ,

May, 2014 Bank, Pension Comments Off

Fondavgifterna sjunger igen

Pensionsbolaget AMF:s sammanställning av fondavgifter visar att de sjunker för andra året i rad.

Eftersom indexfonderna ökar sjunker fondavgifterna enligt AMF:s årliga research. Förvaltningsavgiften som fondbolagen tar för att de hanterar pengarna har sedan 2011 pekat nedåt. Förra året den genomsnittliga förvaltningsavgiften på 1,34 % för fonder. Året innan var det 1,36 % och som högst har det legat på 1,39 % under flera år sedan 2005.

Eftersom fler nya billigare indexfonder startas så pressas avgifterna för de dyrare aktivt förvaltade fonderna ned.

Indexfonder försöker följa utvecklingen på en marknad där förvaltaren inte göt några egna bedömningar av vilka aktier som ska köpas. Detta gör att det blir billigare och avgifterna sätts efter det.

Siffrorna visar även att spararna i överlag väljer fonder med billigare avgifter. Under 2013 ökade utbudet av fonder med 225 stycken och sedan 2005 har antalet fördubblats.

Tags: , , ,

Apr, 2014 Fonder, Pension, Spara Comments Off

PPM gynnar pensionärer med låg inkomst

Extra pengar till pensionärer med låga inkomster inom PPM.

Med 1 100kr extra i månaden är pensionärer med låga inkomster vinnare visar Fondbolagens förenings beräkningar.  Fond bolagens förenings uppgift är att organisera aktörerna i fondbranschen och tillhör inte de som vill ja kvar PPM. Nu kommer de med siffror som visar att garantipensionärerna som har de lägsta pensionerna har chans att mer pengar i plånboken.

Beräkningarna visar att en person som pensioneras efter 40 år i arbetslivet med en slutlön på 25000 kronor kan få 1100 kronor mer i månaden i pension. Givet att premiepensionen ökar mer i värde än inkomstpensionen. Detta beror på reglerna för hur man räknar ut den statliga pensionen då reglerna säger att den som har rätt till garantipension och har haft en bättre avkastning på premiepensionen än inkomstpensionens värdeutveckling får behålla överskottet. Med det menas att högre avkastning inte minskar garantipensionen.

Tags: ,

Apr, 2014 Pension Comments Off

Kollegtivavtalen lämnas oförändrat av regeringen

Peter Norman (m) har lovat att inte röra kollektivavtalen när förändringar görs vad gäller utökad flytträtt av pensionskapital.

Finansmarknadsministern Peter Norman har under ett möte med  arbetsmarknadens parter lovat att inte röra kollektivavtalen men vill ha möjligheten av att slå ihop fribrev.

“Vi fick ett glädjande och bra besked om att regeringen inte tänker införa någon retroaktiv flytträtt inom kollektivavtalade tjänstepensioner. Det här var ett första möte som ska följas av flera. När ett nytt statligt pensionsavtal är klart under nästa år kan vi ta diskussionen om att försöka åstadkomma flytträtt mellan olika kollektivavtalsområden. Vi har ju redan flytträtt inom respektive kollektivavtalsområde, utom på det statliga området” säger Göran Arrius, ordförande i Saco.

Peter Norman tog även upp provisionsförbud vid rådgivning och försäljning. En idé som diskuterades är den danska lösningen där slutkunden betalar ett arvode på 1 500 kr per rådgivningstillfälle och där kunden kan bestämma om arvodet ska betalas direkt eller via kundens sparkapital.

Tags: ,

Apr, 2014 Pension Comments Off

Regeringen vill sänka privat pensionsavdraget kraftigt

Regeringen har föreslagit en sänkning av avdrag för privat pensionssparande med 800 kr.

Avdraget för privat pensionssparande ligger idag på 1000kr i månaden. Regeringen vill nu sänka detta till 200kr med anledningen att spara pengar inför de kommande åren. Under 2015 vill de även föreslå slopad avdragsrätt helt för 2016. Regeringen räknar med att spara 2,88 miljarder kr 2015 och 4,55 miljarder kr 2016 och åren efter. Vad dessa pengar ska utnyttjas till istället är oklart.

Tags: , , , ,

Apr, 2014 Investering, Pension, Spara Comments Off

Försäkringsbranschen måste förenkla för att öka förtroendet.

På Tjänstepensionsdagen har en stor diskussion om förtroendet för försäkringsbranschen och intresset för pensioner tagit plats där alla är överens om att intresset för pensioner är lågt samtidigt som låg förtroende för försäkringsbranschen råder.

Många vet inte ens vilken försäkringsbolag de har sitt sparande i. Handelsbanken Liv:s Vd, Louise Sander tycker att en ökad flytträtt samt enklare metoder för att flytta borde öka intresset. Det ska dessutom inte vara dyrt.

Alecta:s vd Staffan Grefbäck tycker inte att flytträtten ökar kundens intresse utan det handlar om att flytträtten innebär fler avgifter till banker och det är därför de pushar för detta.

Skandias vd Bengt-Åke Fagerman tycker att det handlar om rättvisa. Det behövs en gemensam standard där man kan jämföra bolagens avkastningar.

Vd för Liv & Pension vill att det ska bli enklare att flytta och att förenkla hur systemet fungerar för kunderna. Hon tycker att försäkringar är som bilar när man ska välja och trygga varumärken är vad folk väljer oftast men om man är missnöjd ska man ha möjligheten att flytta.

Tags: , ,

Apr, 2014 Försäkring, Pension, Spara Comments Off

Bättre marginaler för hushållen

Hushållens ekonomi har förbättrats i Sverige och generellt har det blivit godare marginaler att röra sig med. Dessutom så amorterar 8 av 10 hushåll med belåningsgrader över 75% sitt bolån. Finansinspektionen skriver att det är något färre än ett år sedan men ligger på en fortsatt hög nivå.

Motståndskraften mot inkomstbortfall och räntehöjningar är i överlag god enligt FI:s stresstest.

“De hushåll som tar nya bolån överlag har goda marginaler i sin ekonomi och därmed en god betalningsförmåga. Bolånetaket som infördes för tre år sedan har dessutom haft effekt” – Hanna Karlsson(analytiker och ansvarig för FI:s stresstestundersökning)

FI och bankerna vill stärka den svenska amorteringskulturen där individuellt anpassade amorteringsplaner till kunder som tar nya lån skall erbjudas. Dock är det inte aktuellt med någon amorteringskrav.
Siffrorna visar också att svenskarna i snitt lånar upp till 70 % av bostadens värde och skuldsättningen är därmed hög både historiskt och ur ett globalt perspektiv. Det är mindre än vart tionde hushåll som tar lån som överstiger 85% av värdet på bostaden och de som gör det amorterar i snabb takt.

I överlag har svenskarna idag 17.400 kronor i månaden kvar att leva på efter att boendekostnader och levnadsomkostnader är betalda. Detta innebär 40% av hushållens disponibla inkomster men spridningen är stor.

15% av hushållen har mindre än 5000 kr att leva på per månad visar siffrorna.

Hushållen har enligt FI:s beräkningar mindre än 5 000 kronor kvar att leva på per månad, visar FI:s genomgång.

Tags: , , ,

Apr, 2014 Analys, Bostad Comments Off

Försäkringsbranschen lockar inte yngre

En enkät från undersökningsföretaget Nepa som har fokuserat på de unga och deras relation till försäkringsbranschen visar det är viktigt för dem att arbeta på ett företag som har betydelse för den allmänna utvecklingen i samhället.

Istället för lön och förmåner som är det väsentliga för ungdomar i andra branscher så är det viktigt för unga anställda i försäkringsbranschen att har betydelsefulla arbetsuppgifter.

De unga tycker att det är svårt att förklara för andra vilken betydelse branschen har i samhället menar Nepa som också tycker att branschen måste bli bättre på att marknadsföra sig bland unga. Just nu är branschen otydlig och har ingen ansikte utåt.

Tags: ,

Apr, 2014 Försäkring Comments Off

Förtida uttag av tjänstepension medför risker

Enligt Collectum är det en risk att plocka tjänstepensionen för tidigt. Idag tar 20% ut tjänstepensionen på högst tio år.

Det är en stor grupp som underskattar hur länge de kommer att vara pensionärer och därmed riskerar att få det tufft när pengarna är slut. Många väljer begränsad utbetalningstid för att pensionen då blir högre. För en 65-åring som väljer att ta ut tjänstepensionen på fem år innebär det en tjänstepension på 13 000 kr/mån under fem år, men ingen tjänstepension efter det. Men om samma person väljer ett livslångt uttag blir tjänstepensionen 3 500 kr per månad från 65-årsdagen och livet ut.

Snitten på personer som går i pension i år är att ha en livslängd på ytterligare 22-24 år.

Tags: ,

Apr, 2014 Pension, Spara Comments Off

Topplista: Försäkringsbolagens hållbarhet

Sveriges 242 största varumärken har bedömts av 9000 inhemska konsumenter utifrån hur de presterar avseende miljöansvar och socialt ansvarstagande. Lantmännen ligger i topp i årets Sustanable Brand Index. KPA Pension rankas högst bland försäkringsbolagen. Därefter kommer AMF och Folksam hänger efter på platserna 32 och 33.

KPA Pension blev även bäst på hållbarhet i sin egen bransch i en annan undersökning.

 1. KPA Pension (30)
 2. AMF (32)
 3. Folksam (33)
 4. Länsförsäkringar (36)
 5. Handelsbanken (64)
 6. Trygg-Hansa (66)
 7. Swedbank(89)
 8. If (92)
 9. SPP (93)
 10. Nordea (109)
 11. Alecta (123)
 12. SEB (125)
 13. Skandia (142)

Tags: ,

Apr, 2014 Försäkring Comments Off

AP-fonderna har inte nått sina mål

Sedan starten har AP-fonderna haft en avkastning på 4,7 %.

AP-fonderna granskas av McKinsey varje år på uppdrag av regeringen och i sin årliga rapport skriver de att samtliga fonder har uppnått sina långsiktiga avkastningsmål under de senaste tio åren men ingen av dem har uppnått dem sedan starten 2001.

Buffertfonderna har haft en högre avkastning under förra året om man jämför med utländska pensionsfonder. Från 554 miljarder till 1 058 miljarder kr har buffertfondernas kapital vuxit sedan starten. Detta motsvarar en genomsnittlig avkastning på 4,7 % per år, detta kan jämföras med inkomstindex för perioden som ökade med 3,3 % per år. Förra året gav fonderna en vinst på 128 miljarder kr efter kostnader.

Det som har bidragit till fondernas resultat är en hög andel svenska aktier och aktier i tillväxtmarknader 2001-2013.

Tags: , ,

Apr, 2014 Fonder Comments Off

Småsparare tappar förtroendet när börsen stiger

Börsutvecklingen går inte i takt med investerarnas framtidstro. Eftersom en undersökning visar att investerarna blir allt mindre optimistiska om börsutvecklingen trotts att börser fortsätter att utvecklas positivt.

Det är framförallt krisen i Ukraina samt den ökande spänningen mellan Ryssland och västvärlden påverkar investerarnas framtidstro enligt JP Morgans investerarindex som i tio år har analyserat aktieinnehavarnas förtroende för börsen och hur den ska utvecklas under de kommande månaderna. Det har visat sig att förtroendet har gått i takt med börsens utveckling och att om förtroendet stigit så har börsen utvecklats efter det. Nu har det mönstret brutits och idag för andra kvartalet i rad faller investerarnas förtroendeindex trotts att börsen stigit.

Orsaken verkar vara störningar i världen oroar dem och läget i Ryssland och Ukraina är ett stort orosmoment.

Tags: , , , ,

Mar, 2014 BNP, Investering, Spara Comments Off

Varierande pensionsålder i olika länder

I de flesta länder på jorden ligger pensionsåldern på 65 år. På vissa platser är åldern lägre och vissa få länder högre.

Pensionmyndigheten lista över pensionsåldern i olika länder främst i Europa.

 

Nederländerna, 65 år 1 mån, framtida pensionsålder 67+ (2024, RP 2021)……

Belgien, 65 år.

Storbritannien, 65 år för män, 61 år för kvinnor. Framtida pensionsålder: 67 (2028), 68 (2046)

Spanien, 65 år 1 mån. Framtida pensionsålder 67 (2027).

Irland, 65 år. Framtida pensionsålder 68 (2028).

Italien, 66 år för män 62 år 3 mån för kvinnor. Framtida pensionsålder 67+ (2022).

Österrike, 65 år för män och 60 år för kvinnor. Framtida pensionsålder 65 (2033).

Grekland, 65 år. Framtida pensionsålder 67(-), 67+ (2021).

Luxemburg, 65 år.

Portugal, 65 år.

Frankrike, 65 år. Framtida pensionsålder 67 (2018).

Sverige, 61-67 år. Framtida pensionsålder kan bli 69 år (om pensionsmyndigehetens förslag går igenom)

Tyskland, 65 år 2 mån. Framtida pensionsålder 67 (2029).

Finland, 63-68 år.

Danmark, 65. Framtida pensionsålder 67+ (2022; 2030).

Bulgarien, 63 år 8 mån för män 60 år 8 mån för kvinnor. Framtida pensionsålder 65 för män (2017)/63 för kvinnor (2020).

Cypern, 65 år.

Lettland, 62 år. Framtida pensionsålder 65 år (2024).

Litauen, 62 år 10 mån för män och 60 år 8 månader för kvinnor. Framtida pensionsålder 65 år (2026).

Malta, 62 år. Framtida pensionsålder 65 (2027).

Polen, 65 år 3 mån för män 60 3 mån för kvinnor. Framtida pensionsålder 67 (2020) för män 67 (2040) för kvinnor.

Rumänien, 64 år 3 mån för män, 59 år 3 mån för kvinnor.  Framtida pensionsålder: 65 år för män och 60 år för kvinnor (2015).

Slovakien, 62 år för män och 57-61 år för kvinnor. Framtida pensionsålder, 62 år (2024).

Slovenien, 63 år för män och 61 år för kvinnor.

Tjeckien, 62 år 8 mån för män och 57 år 4 mån – 61 år 8 mån för kvinnor. Framtida pensionsålder 66 år 8 mån (2041).

Ungern, 62 år 6 mån. Framtida pensionsålder 65 år (2022).

Estland, 63 år för män 62 år för kvinnor. Framtida pensionsålder 65 (2026) för män och 63 år för kvinnor (2016). 65 år för män och kvinnor (2026).

Island, 67 år.

Norge, 62-75 år.

Schweiz, 65 år för män och 64 år för kvinnor.

USA, 66 år . Framtida pensionsålder 67 år (2027)….

Japan, 61 år för män och 60 år för kvinnor. Framtida pensionsålder 65 år (2030).

Källa: Pensionsskyddscentralen

Tags: , , ,

Mar, 2014 Pension Comments Off

Movestic vill öka risken för pensionärer

Stabil Utbetalning heter nya tillskottet i Movestics fondpaket Bygga och Bevara. Stabil Utbetalning innehåller åtta aktiva fonder med 80% alternativa placeringar/räntefonder och 20% aktierelaterade investeringar.

4% beräknas den årliga avkastningen att bli enligt Movestic:s förväntningar.

”Eftersom vi lever allt längre och pensionsåldern fortfarande är 65 år är det inte svårt att räkna ut att pensionskapitalet måste räcka längre. Utbetalningsperioder på 15 till 20 år ger utrymme för en annan syn på den önskade risknivån i sparandet. Trots detta lever de flesta kvar i gamla sanningar; när det är dags att gå i pension ska man inte ta någon risk i sitt sparande. Det innebär att en del flyttar till en traditionell livportfölj eller lägger allt kapital i kortränta. Detta är förstås inte optimalt” -Henrik Sundin, vd för Movestic Kapitalförvaltning.

Han menar att man måste ta en viss kontrollerad risk för att kapitalet ska räcka längre och att Stabil Utbetalning är anpassad till just detta som placerar kapitalet på ett tryggt sätt samtidigt som spararen har möjlighet till god avkastning.

Tags: , , , ,

Mar, 2014 Investering, Pension, Spara Comments Off

Storbankerna visar en rörelseresultat på 91 miljarder

Finansinspektionen presenterar siffror på bankernas rörelseresultat för 2013.

Rörelseresultatet för de fyra storbankerna SEB, Nordea, Handelsbanken och Swedbank var för förra årets sista kvartal 23 miljarder kr och för hela året 91 miljarder kr. Tillsammans med andra banker och kreditmarknadsföretag och bostadsinstitut var summan 106 miljarder kr.

Utlåningen av bankerna till hushållen var vid årsskiftet till 1 676 miljarder kr. Detta är en ökning med 5,6 % under 2013. Utlåning till företag har endast växt med 0,5% till 1 361 miljarder kr.

Av den totala utlåningen minskade kreditförlusterna till 0,12 %.

Tags: , , , , , ,

Mar, 2014 Bank Comments Off

Dyr affär för anställda som inte får tjänstepension av arbetsgivaren

Får man som anställd ingen tjänstepension och själv måste få spara privat så behövs det en löneökning för att man inte ska gå back.

Även om 90% av alla anställda har tjänstepension är det många speciellt unga som inte vet om det. De som är mellan 25-29 har en fjärdedel inte koll på sin tjänstepension och vet inte om det ingår in lönen eller inte. Kunskapen ökar med åldern och bland dem som är runt 50 år är det ca 4% som inte visste enligt Sifos undersökning.

Eftersom den statliga allmänna pensionen blir sämre blir det viktigare med tjänstepensionen och det privata pensionssparandet.

Det nya pensionssystemet ger endast 43-45% av lönen i pension medan det gamla gav 60-64% av lönen. Om arbetsgivaren inte är villig att betala så bör man spara privat. Gör man det är det bra att kräva kompensation av arbetsgivaren eftersom det annars blir dyrt för den enskilda spararen. Det är alltid privata företag som struntar i tjänstepensionen då alla statliga företag måste betala tjänstepension.

Ju högre lön man har desto mer kostar det att ha tjänstepension i månaden. De som tjänar 25 000kr i månaden behöver få 1 160 kr i månaden extra. De som har hög lön som exempelvis 60 000 kr i månaden behöver 8 929 kr per månad mer i lön för att få samma förmån som den som har tjänstepension.

Det är fortfarande sällan arbetsgivare tar upp tjänstepensionen i samband med anställning och lönesamtal och det är någonting som arbetsgivare borde bli bättre på menar pensionsmyndigheten.

Tags: , , , , ,

Mar, 2014 Pension, Spara Comments Off

Pensionsgruppen vill höja pensionsåldern till 69år

Pensionsgruppem meddelar att de vill ha förändringar i överenskommelsen och justera AP-fondernas struktur och placeringsregler.

De vill har en jämnare utveckling av inkomstpensionerna och en högre pensionsålder samt en översyn av PPM systemet. Det ska bli en mer kostnadseffektiv förvaltning och förbättra skyddet för väljare som inte är aktiva.

Pensionsgruppen företräder de fem partier som står bakom pensionsöverenskommelsen. (S,M,F,C,K) och de anser att PPM-systemet har svagheter som inte gynnar de sparare som saknar finansiell kunskap samtidigt som det är höga kostnader och stor framtida spridning i utfall. De föreslår även längre arbetsliv eftersom vi lever allt längre och vill ha rätten att kvarstå i anställning till 69 år.

Tags: , , ,

Mar, 2014 Pension, Rådgivning, Spara Comments Off

Pensionsbromsen modifieras

Regeringen har kommit fram till att modifiera pensionsbromsen meddelar pensionsgruppen.

Modifieringen innebär att det blir mindre svängningar i utbetalningarna. De senaste tre åren har inbetalningarna till pensionen minskat i följd av pensionsbromsen. Regeringen hoppas på att modifieringen ska ge kraftiga effekter. Bromsen sänker utbetalningarna om intäkterna blir för små och detta infördes år 2010.

Pensionärsorganisationerna är emot bromsen och vill att den ska slopas helt.

Tags: , ,

Mar, 2014 Pension Comments Off

AP-fonder får betala till inkomstpensionssystemet i flera år framåt

Förra året betalade AP-fonderna in 27,5 miljarder kr till inkomstpensionssystemet för att balansera underskottet. I år beräknas AP-fonderna behöva betala in 20 miljarder kr och de följande åren ökar dessa nettobetalningar med en topp 2017 och 2018 då underskottet i pensionssystemet beräknas bli 41,4 miljarder respektive 41,3 miljarder kr.

Tillgångarna i pensionssystemet består till 88 procent av avgiftstillgången, som är det samlade värdet av framtida avgiftsinbetalningar. Övriga 12 procent av tillgångarna består av AP-fondernas kapital som vid årsskiftet översteg 1 000 miljarder kr. Sedan 2009 har AP-fonderna varit nettobetalare till inkomstpensionssystemet. Under perioden 2009-2020 väntas AP-fonderna behöva bidra med 312 miljarder kr för att balansera underskottet.

Källa: PENSIONER & FÖRMÅNER

Tags: , , , ,

Mar, 2014 Fonder, Investering, Pension Comments Off

Sveriges konsumtion ökar

Hushållens konsumtion har ökat med 1% i säsongrensade värden under förra året.

Med 0,9% ökade hushållskonsumtionen i årstakt enligt SCB som har producerat ny månadsstatistik över hushållens konsumtionsutgifter som är en viktig konjunkturindikator eftersom det står för ca47% av den totala BNP:n.

Tags: ,

Mar, 2014 Analys Comments Off

Missnöjdhet med sparandet för bolånetagare

Sparkapitalet för svenskar med bolån är låg, 17% saknar sparbuffert medan 43% har 50 000 kr eller mer i sparkapital.

Medianvärdet för månadssparandet bland bolånetagare är 2 000 kr där 30% inte är nöjda med sparandet enligt länsförsäkringars undersökning. 51% av Sveriges befolkning har bolån där de flesta bor i villa (70%).

Det har varit 3000 personer med i undersökningen där hälften hade bolån.

Tags: , , , , , ,

Mar, 2014 Bostad, Lån, Spara Comments Off

Årets vinnare i försäkringsindustrin: Nordea Liv

Försäkringsindustrin har haft ett bra år 2013.

Den totala premieinkomsten inom livförsäkring ökade med 9% till 202 miljarder kornor. Av dessa pengar var 22 miljarder inflyttade pengar. När det gäller övriga försäkringar steg premieinkomsten med 16 miljarder kronor och inom fondförsäkring med 1,7 miljarder kronor vilket är inte så mycket. Försäkringsbolaget Folksam har tappat mycket inom fondförsäkring men har istället ökat inom övrig livförsäkring.

Nordea Liv är en klar vinnare bland företagen även om det har haft ett svagt 2012. Ökningen av premieinkomsten ökade med 4,5 miljarder kr för både gamla och nya försäkringar och nästan hela ökningen ligger inom övrig livförsäkring. Sämst har det gått för länsförsäkringar som inte har ökat alls under förra året.

När det kommer till nyteckningar vinner Folksam med 19,1% ökning. De som hänger efter är Alecta, Nordea Liv och Movestic.

Tags: , ,

Feb, 2014 Försäkring Comments Off

Amerikanska livbolag lyfter

En redovisning av amerikanska livbolag visar ett samlat nettoresultat på 20 miljoner dollar för 2013.

Ökningen blir 22% om man jämför med året innan. Det är de tre marknadsledarna MetLife, AIG och Prudential  som ligger bakom resultaten och framgångarna beror på starkare aktiemarknader och stigande räntor. Kreditvärderingsbolaget Moody’s tror på en ännu bättre lönsamhet i år efter en ökad försäljning till hushållen och stigande räntor.

Tags: , ,

Feb, 2014 Investering, Spara Comments Off

Höga avgifter och utebliven avklastning för tjänstemän

Tjänstepensionsföretaget Collectum visar i en rapport att de privatanställda tjänstemännen betalar 4,6 miljarder i onödan som går till för höga avgifter och utebliven avkastning under en tioårsperiod.

Det är en väldigt liten del av tjänstemännen som flyttar sina intjänade pensionspengar dit det är lägre avgifter och högre avkastning konstaterar Collectum. Endast 14% har sedan 2008 som har flyttat sitt kapital till tjänstepensionen ITP. 16 miljarder har flyttats med det är 58 miljarder kvar i gamla försäkringar med onödigt höga avgifter.

Tomas Carlsson från Collectum säger att tjänstepensionen är en viktig del av pensionen och genom att flytta pengarna till upphandlade fonder kan mer pengar gå till pensionen istället för att försäkringsbolagen ska få dem.

Tags: , , , , ,

Feb, 2014 Försäkring, Pension, Rådgivning, Uncategorized Comments Off

Borg vill slopa avdragsrätten för pensionssparande

Anders Borg, Sveriges finansminister vill styra folkets pensionssparande till privat sparande och till sparformen investeringssparkonto, därför vill han slopa avdragsrätten för pensionssparande.

Med detta kommer inte den privata pensionssparandet att påverkas förutom att man inte kan sätta in mer pengar i denna sparform från och med 2016.

“Vi tror att investeringssparkonton blir mer attraktivt och fungerar väl för den som vill spara lite extra till pensionen. Där görs en låg schablonbeskattning och så betalar man inte skatt när pengarna tas ut. Det riskerar också att ge relativt höga kostnader för avgifterna under sparandet. För den enskilde är det mer flexibelt och gynnsamt att spara i ett investeringssparkonto” – Anders Borg

Borg anser att de nya investeringskontona är bättre eftersom kapitalet då inte blir låst och att det är låg schablonbeskattning.

Bankerna är skeptiska om detta och exempelvis Swedbank tycker att det är märkligt att regeringen vill ta bort det avdragsgilla sparande när man samtidigt är oroad över hushållens höga skuldsättning. Dessutom ska de sänka bidragsdelen för studenter och öka lönedelen som spär på skuldsättningen för de unga.

Tags: , ,

Feb, 2014 Arbete, Bank, Pension, Politik, Spara Comments Off

Flyttavgiften höjs rejält av Swedbank Försäkring

Drygt 40 000 kunder drabbas av Swedbank Försäkrings nya flyttavgift om de skulle vilja flytta sin pensionsförsäkring till ett annat företag.

Extraavgiften träder i kraft den 1 april för all sparkapital som ska flyttas. Kostnaden kommer att bli upp till 5% av beloppet som ska flyttas. Den tidigare avgiften var 500kr. Detta gör de för att låsa in kunderna så att de inte flyttar över sparpengarna till andra företag. Swedbank har slutat att ta in nya kunder till sin traditionella förvaltning och vill få de kunder som redan har traditionell försäkring till fondförsäkring då det är gratis att flytta kapital inom bolaget.

Fondförsäkringen innebär en årlig avgift på 240kr plus 0,65% av kapitalet samtidigt som det finns andra bolag som inte har några avgifter alls.

Tags: , , ,

Feb, 2014 Bank, Försäkring, Pension, Rådgivning, Spara Comments Off

Skillnaden på rådgivning och marknadsföring

Jan Fritsch, Insuresecs vd tycker att det är viktigt klargöra skillnaden mellan rådgivning och marknadsföring eftersom det finns en klar skiljelinje.

Först och främst har rådgivaren större ansvar för att lämna råd enligt lag, detta har inte en marknadsförare. En försäkringsförmedlare är rådgivare och måste visa kunder omsorg och alltid vilja ha kundens bästa menar Fritsch. Rådgivaren har skyldighet att avråda kunden från affärer som är olämpliga men som kunden ändå vill göra och får själv aldrig lämna olämpliga råd. Detta behöver inte marknadsföraren göra och därför finns det oseriösa rådgivare som utger sig själva för att vara marknadsförare av finansiella tjänster för att undvika ansvaret.

För att skydda konsumenterna från sådant har försäkringsförmedlingsmarknadens disciplinnämnd har bestämt vad som är god sed i frågan och menar att det blir mycket svårt att undvika ansvar för olämpliga råd som marknadsförare har förmedlat.

”Avgörande för om information som en försäkringsförmedlare lämnar till kund ska betraktas som rådgivning eller marknadsföring ska bedömas ur kundens perspektiv. Om kunden har haft fog för att uppfatta informationen som rådgivning har förmedlaren ett rådgivningsansvar. Det är uteslutande vad som sagts vid mötet och vilken information som utbytts som avgör om det är fråga om rådgivning. Inte ens om kunden skriftligen har accepterat att förmedlaren inte har något rådgivaransvar, går förmedlaren fri från ansvar, skriver Jan Fritsch”.

Nämndens uttalande är bindande för alla förmedlare som finns i Insuresecs förmedlarregister

Tags: , , , ,

Jan, 2014 Försäkring, Rådgivning, Spara Comments Off
Cerberus Spara är en samlingsplats för nyheter. Syftet är att hjälpa såväl befintliga som potentiella klienter och medarbetare att snabbt och enkelt kunna följa utvecklingen inom sparande, placeringar och trygghetslösningar. Målet är att erbjuda information som bidrar till en bättre finansiell planering.

För befintliga och potentiella klienter som önskar hjälp med att upprätta och vårda en effektiv finansiell planering, vänligen kontakta Cerberus.

Instagram

Reggad på Commo.se