Spara

Sparande i fonder blir alltmer populärt

Svenskarna dras alltmer till nysparande i fonder visar fondbolagens förening. I april satte svenskarna in 26 miljarder kronor mer än de tog ut i fonder.

Det har aldrig kommit in så mycket kapital i fonder under en aprilmånad. Det är obligationsfonder som är störst med 13,5 miljarder kronor enligt statistiken.

“April är en månad med stora placeringar till tjänstepension och det verkar som om även institutionella förvaltare har valt fonder i stor utsträckning. Den stora placeringen i obligationsfonder kan tyda på ett önskemål om tryggare investeringar samt en förväntan om sänkt ränta”, – Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.

Aktiefonder hade ett inflöde på 6,6 miljarder kronor. där störst var global, Sverige och USA-fonder. Orsaken är att börskurserna har stigit i april på många marknader.

I följd av Ukrainas oroligheter har Rysslandsfonderna har utflöden.

Den totala fondsparandet för svenskarna är 60 miljarder kornor i april till 2 617 miljarder kronor som är den högsta nivån hittills.

Tags: , , , , ,

Tuesday, May 13th, 2014 Analys, Fonder, Spara Comments Off

Fondavgifterna sjunger igen

Pensionsbolaget AMF:s sammanställning av fondavgifter visar att de sjunker för andra året i rad.

Eftersom indexfonderna ökar sjunker fondavgifterna enligt AMF:s årliga research. Förvaltningsavgiften som fondbolagen tar för att de hanterar pengarna har sedan 2011 pekat nedåt. Förra året den genomsnittliga förvaltningsavgiften på 1,34 % för fonder. Året innan var det 1,36 % och som högst har det legat på 1,39 % under flera år sedan 2005.

Eftersom fler nya billigare indexfonder startas så pressas avgifterna för de dyrare aktivt förvaltade fonderna ned.

Indexfonder försöker följa utvecklingen på en marknad där förvaltaren inte göt några egna bedömningar av vilka aktier som ska köpas. Detta gör att det blir billigare och avgifterna sätts efter det.

Siffrorna visar även att spararna i överlag väljer fonder med billigare avgifter. Under 2013 ökade utbudet av fonder med 225 stycken och sedan 2005 har antalet fördubblats.

Tags: , , ,

Wednesday, April 30th, 2014 Fonder, Pension, Spara Comments Off

Regeringen vill sänka privat pensionsavdraget kraftigt

Regeringen har föreslagit en sänkning av avdrag för privat pensionssparande med 800 kr.

Avdraget för privat pensionssparande ligger idag på 1000kr i månaden. Regeringen vill nu sänka detta till 200kr med anledningen att spara pengar inför de kommande åren. Under 2015 vill de även föreslå slopad avdragsrätt helt för 2016. Regeringen räknar med att spara 2,88 miljarder kr 2015 och 4,55 miljarder kr 2016 och åren efter. Vad dessa pengar ska utnyttjas till istället är oklart.

Tags: , , , ,

Monday, April 14th, 2014 Investering, Pension, Spara Comments Off

Försäkringsbranschen måste förenkla för att öka förtroendet.

På Tjänstepensionsdagen har en stor diskussion om förtroendet för försäkringsbranschen och intresset för pensioner tagit plats där alla är överens om att intresset för pensioner är lågt samtidigt som låg förtroende för försäkringsbranschen råder.

Många vet inte ens vilken försäkringsbolag de har sitt sparande i. Handelsbanken Liv:s Vd, Louise Sander tycker att en ökad flytträtt samt enklare metoder för att flytta borde öka intresset. Det ska dessutom inte vara dyrt.

Alecta:s vd Staffan Grefbäck tycker inte att flytträtten ökar kundens intresse utan det handlar om att flytträtten innebär fler avgifter till banker och det är därför de pushar för detta.

Skandias vd Bengt-Åke Fagerman tycker att det handlar om rättvisa. Det behövs en gemensam standard där man kan jämföra bolagens avkastningar.

Vd för Liv & Pension vill att det ska bli enklare att flytta och att förenkla hur systemet fungerar för kunderna. Hon tycker att försäkringar är som bilar när man ska välja och trygga varumärken är vad folk väljer oftast men om man är missnöjd ska man ha möjligheten att flytta.

Tags: , ,

Friday, April 11th, 2014 Försäkring, Pension, Spara Comments Off

Förtida uttag av tjänstepension medför risker

Enligt Collectum är det en risk att plocka tjänstepensionen för tidigt. Idag tar 20% ut tjänstepensionen på högst tio år.

Det är en stor grupp som underskattar hur länge de kommer att vara pensionärer och därmed riskerar att få det tufft när pengarna är slut. Många väljer begränsad utbetalningstid för att pensionen då blir högre. För en 65-åring som väljer att ta ut tjänstepensionen på fem år innebär det en tjänstepension på 13 000 kr/mån under fem år, men ingen tjänstepension efter det. Men om samma person väljer ett livslångt uttag blir tjänstepensionen 3 500 kr per månad från 65-årsdagen och livet ut.

Snitten på personer som går i pension i år är att ha en livslängd på ytterligare 22-24 år.

Tags: ,

Monday, April 7th, 2014 Pension, Spara Comments Off

Småsparare tappar förtroendet när börsen stiger

Börsutvecklingen går inte i takt med investerarnas framtidstro. Eftersom en undersökning visar att investerarna blir allt mindre optimistiska om börsutvecklingen trotts att börser fortsätter att utvecklas positivt.

Det är framförallt krisen i Ukraina samt den ökande spänningen mellan Ryssland och västvärlden påverkar investerarnas framtidstro enligt JP Morgans investerarindex som i tio år har analyserat aktieinnehavarnas förtroende för börsen och hur den ska utvecklas under de kommande månaderna. Det har visat sig att förtroendet har gått i takt med börsens utveckling och att om förtroendet stigit så har börsen utvecklats efter det. Nu har det mönstret brutits och idag för andra kvartalet i rad faller investerarnas förtroendeindex trotts att börsen stigit.

Orsaken verkar vara störningar i världen oroar dem och läget i Ryssland och Ukraina är ett stort orosmoment.

Tags: , , , ,

Friday, March 28th, 2014 BNP, Investering, Spara Comments Off

Movestic vill öka risken för pensionärer

Stabil Utbetalning heter nya tillskottet i Movestics fondpaket Bygga och Bevara. Stabil Utbetalning innehåller åtta aktiva fonder med 80% alternativa placeringar/räntefonder och 20% aktierelaterade investeringar.

4% beräknas den årliga avkastningen att bli enligt Movestic:s förväntningar.

”Eftersom vi lever allt längre och pensionsåldern fortfarande är 65 år är det inte svårt att räkna ut att pensionskapitalet måste räcka längre. Utbetalningsperioder på 15 till 20 år ger utrymme för en annan syn på den önskade risknivån i sparandet. Trots detta lever de flesta kvar i gamla sanningar; när det är dags att gå i pension ska man inte ta någon risk i sitt sparande. Det innebär att en del flyttar till en traditionell livportfölj eller lägger allt kapital i kortränta. Detta är förstås inte optimalt” -Henrik Sundin, vd för Movestic Kapitalförvaltning.

Han menar att man måste ta en viss kontrollerad risk för att kapitalet ska räcka längre och att Stabil Utbetalning är anpassad till just detta som placerar kapitalet på ett tryggt sätt samtidigt som spararen har möjlighet till god avkastning.

Tags: , , , ,

Tuesday, March 25th, 2014 Investering, Pension, Spara Comments Off

Dyr affär för anställda som inte får tjänstepension av arbetsgivaren

Får man som anställd ingen tjänstepension och själv måste få spara privat så behövs det en löneökning för att man inte ska gå back.

Även om 90% av alla anställda har tjänstepension är det många speciellt unga som inte vet om det. De som är mellan 25-29 har en fjärdedel inte koll på sin tjänstepension och vet inte om det ingår in lönen eller inte. Kunskapen ökar med åldern och bland dem som är runt 50 år är det ca 4% som inte visste enligt Sifos undersökning.

Eftersom den statliga allmänna pensionen blir sämre blir det viktigare med tjänstepensionen och det privata pensionssparandet.

Det nya pensionssystemet ger endast 43-45% av lönen i pension medan det gamla gav 60-64% av lönen. Om arbetsgivaren inte är villig att betala så bör man spara privat. Gör man det är det bra att kräva kompensation av arbetsgivaren eftersom det annars blir dyrt för den enskilda spararen. Det är alltid privata företag som struntar i tjänstepensionen då alla statliga företag måste betala tjänstepension.

Ju högre lön man har desto mer kostar det att ha tjänstepension i månaden. De som tjänar 25 000kr i månaden behöver få 1 160 kr i månaden extra. De som har hög lön som exempelvis 60 000 kr i månaden behöver 8 929 kr per månad mer i lön för att få samma förmån som den som har tjänstepension.

Det är fortfarande sällan arbetsgivare tar upp tjänstepensionen i samband med anställning och lönesamtal och det är någonting som arbetsgivare borde bli bättre på menar pensionsmyndigheten.

Tags: , , , , ,

Monday, March 17th, 2014 Pension, Spara Comments Off

Pensionsgruppen vill höja pensionsåldern till 69år

Pensionsgruppem meddelar att de vill ha förändringar i överenskommelsen och justera AP-fondernas struktur och placeringsregler.

De vill har en jämnare utveckling av inkomstpensionerna och en högre pensionsålder samt en översyn av PPM systemet. Det ska bli en mer kostnadseffektiv förvaltning och förbättra skyddet för väljare som inte är aktiva.

Pensionsgruppen företräder de fem partier som står bakom pensionsöverenskommelsen. (S,M,F,C,K) och de anser att PPM-systemet har svagheter som inte gynnar de sparare som saknar finansiell kunskap samtidigt som det är höga kostnader och stor framtida spridning i utfall. De föreslår även längre arbetsliv eftersom vi lever allt längre och vill ha rätten att kvarstå i anställning till 69 år.

Tags: , , ,

Thursday, March 13th, 2014 Pension, Rådgivning, Spara Comments Off

Missnöjdhet med sparandet för bolånetagare

Sparkapitalet för svenskar med bolån är låg, 17% saknar sparbuffert medan 43% har 50 000 kr eller mer i sparkapital.

Medianvärdet för månadssparandet bland bolånetagare är 2 000 kr där 30% inte är nöjda med sparandet enligt länsförsäkringars undersökning. 51% av Sveriges befolkning har bolån där de flesta bor i villa (70%).

Det har varit 3000 personer med i undersökningen där hälften hade bolån.

Tags: , , , , , ,

Monday, March 10th, 2014 Bostad, Lån, Spara Comments Off

Amerikanska livbolag lyfter

En redovisning av amerikanska livbolag visar ett samlat nettoresultat på 20 miljoner dollar för 2013.

Ökningen blir 22% om man jämför med året innan. Det är de tre marknadsledarna MetLife, AIG och Prudential  som ligger bakom resultaten och framgångarna beror på starkare aktiemarknader och stigande räntor. Kreditvärderingsbolaget Moody’s tror på en ännu bättre lönsamhet i år efter en ökad försäljning till hushållen och stigande räntor.

Tags: , ,

Tuesday, February 25th, 2014 Investering, Spara Comments Off

Borg vill slopa avdragsrätten för pensionssparande

Anders Borg, Sveriges finansminister vill styra folkets pensionssparande till privat sparande och till sparformen investeringssparkonto, därför vill han slopa avdragsrätten för pensionssparande.

Med detta kommer inte den privata pensionssparandet att påverkas förutom att man inte kan sätta in mer pengar i denna sparform från och med 2016.

“Vi tror att investeringssparkonton blir mer attraktivt och fungerar väl för den som vill spara lite extra till pensionen. Där görs en låg schablonbeskattning och så betalar man inte skatt när pengarna tas ut. Det riskerar också att ge relativt höga kostnader för avgifterna under sparandet. För den enskilde är det mer flexibelt och gynnsamt att spara i ett investeringssparkonto” – Anders Borg

Borg anser att de nya investeringskontona är bättre eftersom kapitalet då inte blir låst och att det är låg schablonbeskattning.

Bankerna är skeptiska om detta och exempelvis Swedbank tycker att det är märkligt att regeringen vill ta bort det avdragsgilla sparande när man samtidigt är oroad över hushållens höga skuldsättning. Dessutom ska de sänka bidragsdelen för studenter och öka lönedelen som spär på skuldsättningen för de unga.

Tags: , ,

Friday, February 21st, 2014 Arbete, Bank, Pension, Politik, Spara Comments Off

Flyttavgiften höjs rejält av Swedbank Försäkring

Drygt 40 000 kunder drabbas av Swedbank Försäkrings nya flyttavgift om de skulle vilja flytta sin pensionsförsäkring till ett annat företag.

Extraavgiften träder i kraft den 1 april för all sparkapital som ska flyttas. Kostnaden kommer att bli upp till 5% av beloppet som ska flyttas. Den tidigare avgiften var 500kr. Detta gör de för att låsa in kunderna så att de inte flyttar över sparpengarna till andra företag. Swedbank har slutat att ta in nya kunder till sin traditionella förvaltning och vill få de kunder som redan har traditionell försäkring till fondförsäkring då det är gratis att flytta kapital inom bolaget.

Fondförsäkringen innebär en årlig avgift på 240kr plus 0,65% av kapitalet samtidigt som det finns andra bolag som inte har några avgifter alls.

Tags: , , ,

Tuesday, February 18th, 2014 Bank, Försäkring, Pension, Rådgivning, Spara Comments Off

Skillnaden på rådgivning och marknadsföring

Jan Fritsch, Insuresecs vd tycker att det är viktigt klargöra skillnaden mellan rådgivning och marknadsföring eftersom det finns en klar skiljelinje.

Först och främst har rådgivaren större ansvar för att lämna råd enligt lag, detta har inte en marknadsförare. En försäkringsförmedlare är rådgivare och måste visa kunder omsorg och alltid vilja ha kundens bästa menar Fritsch. Rådgivaren har skyldighet att avråda kunden från affärer som är olämpliga men som kunden ändå vill göra och får själv aldrig lämna olämpliga råd. Detta behöver inte marknadsföraren göra och därför finns det oseriösa rådgivare som utger sig själva för att vara marknadsförare av finansiella tjänster för att undvika ansvaret.

För att skydda konsumenterna från sådant har försäkringsförmedlingsmarknadens disciplinnämnd har bestämt vad som är god sed i frågan och menar att det blir mycket svårt att undvika ansvar för olämpliga råd som marknadsförare har förmedlat.

”Avgörande för om information som en försäkringsförmedlare lämnar till kund ska betraktas som rådgivning eller marknadsföring ska bedömas ur kundens perspektiv. Om kunden har haft fog för att uppfatta informationen som rådgivning har förmedlaren ett rådgivningsansvar. Det är uteslutande vad som sagts vid mötet och vilken information som utbytts som avgör om det är fråga om rådgivning. Inte ens om kunden skriftligen har accepterat att förmedlaren inte har något rådgivaransvar, går förmedlaren fri från ansvar, skriver Jan Fritsch”.

Nämndens uttalande är bindande för alla förmedlare som finns i Insuresecs förmedlarregister

Tags: , , , ,

Wednesday, January 29th, 2014 Försäkring, Rådgivning, Spara Comments Off

Införandet av e-legitimation för att göra fondbyten får kritik

E-Legitimation för att utföra fondbyten inom PPM

E-Legitimation för att utföra fondbyten inom PPM

Från den 21:a februari blir det obligatorisk att använda sig av e-legitimation för att kunna göra fondbyten i premiepensionssystemet enligt Pensionsmyndighetens beslut. Detta har fått kritik av remissinstanser.

Beslutet motiveras med att e-legitimation ökar säkerheten kraftigt för konsumenterna. Kritiken är inte riktat mot säkerhetsskyddsfrågan utan att de menar att det finns även skäl för Pensionsmyndigheten att minska utrymmet för rådgivning och förvaltningstjänster i PPM. Detta kan leda till att färre konsumenter gör fondbyten. Idag är det endast 55% av de 6,5 miljoner fondsparare som har e-leg. Konsumenter som inte har det måste göra byten genom att beställa blanketter från myndigheten eller genom att ge fullmakt till sin rådgivare på förvaltningsbolag/investeringsrådgivningsbolag.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Monday, January 27th, 2014 Fonder, Pension, Spara Comments Off

Årets tre viktigaste frågorna för Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten

Katrin Westling, Pensionsmyndighetens generaldirektör anser att de tre viktigaste frågorna i år är att stärka konsumenterna på pensionsmarknaden, fullmaktsnoden och prognos för alla.

“– Prognos till alla är viktig därför att vi nu får muskler att på olika sätt satsa för att få fler att se hela sin pension. Med förstärkt och utbildad kundservice, reklamkampanj och utskick av pinkoder i orange kuvert vill vi få fler pensionssparare att använda verktyget Min Pension. Och på det sättet få rätta förväntningar på sin framtida pension och bli bättre rustade som konsumenter för att ta beslut kring exempelvis sparande och olika tjänster.” – Katrin Westling

Det ska bli enklare att för de som sparar att få överblick över sina fullmakter senast 2015. Tydligare vägledning och mer stöd och bättre samarbete med andra aktörer som Finansinspektionen och Konsumentverket.

Enligt Westling har pensionsmyndigheten ett bra rykte och har ganska bra förtroende hos dem som är i kontakt med myndigheten. De kommer att jobba med att bli ännu bättre långsiktigt genom att fortsätta göra rätt och bli tydligare med att informera om produkter och tjänster.

Pensionsmyndigheten planerar även att höja säkerheten på inloggningar på fondtorget och från den 20 februari kräva e-legitimation för att kunna logga in. Det blir på samma sätt som man loggar in på banker. Risken finns att många tycker att detta är krångligt men myndigheten räknar med att folk har förståelse för de risker som finns om man inte har hög säkerhet och gör detta för att öka säkerheten.

Tags: , , ,

Monday, January 20th, 2014 Pension, Spara Comments Off

Förra året var ett av de bästa fondåren

År 2013 var det näst bästa året för fonder enligt fondbolagens förening.

Landets fondförmögenhet ökade med 432 miljarder i fjol. Nettosparandet var på 105 miljarder kronor med en värdeökning för 327 miljarder kronor. Detta gör att förra året blir den näst bästa fondåret hittills efter 2009. Fondförmögenheten växte till 2481 miljarder kronor som räknas som rekordhög.

40 miljarder kronor sattes i fonder i december varav 35 miljarder kr var den årliga insättningen till premiepensionssystemet.

30% av nysparandet i aktiefonder gick till indexfonder som räknas som en trendbrott trotts att indexfonder endast står för 11% av det förvaltade kapitalet i aktiefonder.

Tags: , ,

Friday, January 17th, 2014 Aktier, Fonder, Försäkring, Spara Comments Off

Kraftiga skillnader på bankernas sparräntor

Det skiljer sig markant stort mellan räntorna på sparkonton på olika institut och banker i landet.

Det gäller att göra rätt val när det gäller sparkonton i Sverige. Det kan bli en skillnad på 2000 kr i ränta beroende var pengarna sparas. Idag är både sparräntorna och bolåneräntorna rekordlåga men för den som vi ha en högre avkastning på sina sparpengar handlar det om att välja rätt bank.

Sämst på listan ligger Nordea med 0,05% ränta på förmånskontot vilket innebär en avkastning på 50kr för en som har sparat 100.000kr. Bäst på listan är Banknorwegian, Santander och Marginalen bank där Banknorwegian och Santander erbjuder en ränta på 2,35% vilket innebär 2.350 kronor i ränta för den som har sparat 100.000kr.

Dock är det viktigt att inte bara tänka på sparräntan när man väljer bank och det finns andra aspekter som kan vara viktiga för konsumenter. En Insättningsgaranti är viktigt exempelvis som garanterar att kunden får tillbaka sina pengar om banken skulle gå i konkurs. Dessutom så kan bankerna ändra räntan under året. Att tänka på är även service och tillgängligheten av bankkontor aspekter som kunder tycker är viktiga.

Tags: , , , ,

Wednesday, January 15th, 2014 Bank, Ränta, Spara Comments Off

Oseriösa PPM-rådgivare kommer att stoppas av regeringen

Det kommer att bli förbjudet att placera i premiepensionsfonder genom telefonförsäljning om regeringen får bestämma. Försäljningen kommer inte att vara giltig om det sker genom telefonförsäljning om det inte följs upp av avtal där kunden skriftligt ska få och underteckna.

Alldeles för många gånger har det hänt att oseriösa telefonförsäljare lurat folk att spara sina premiepensionspengar i olämpliga och för dyra fonder där “rådgivaren” eller försäljaren får hög provision av fondbolaget i fråga. Detta vill regeringen stoppa idag och skickar därmed en remiss till lagrådet.

Förslaget innebär att inga telefonavtal om PPM kommer att vara giltiga om det inte följs upp av skriftliga avtal där kunden har skrivit under. Om detta händer så har kunden rätt att avstå från att betala. Det är lätt hänt att människor mumlar ett ja i telefon på en fråga de inte begriper och sedan blir de bundna av ett avtal.

Enligt finansmarknadsministern Peter Norman har dessa typer av problem ökat senaste tiden och därför måste åtgärdas. Lagen kommer att träda i kraft den 1:a juli nästa år om förslaget går igenom. Då kommer det att endast gälla försäljning av PPM men tanken är att det ska bli fler finansiella tjänster som ska inkluderas i lagen.

PPM innebär Premiepensionen som är en del av den allmänna pensionen som svenskar kan själva få placera. Då de flesta inte gör aktiva val själva samtidigt som oron över pensionen har ökat i samhället så har det öppnats en marknad för PPM-rådgivare som både kan vara seriösa och oseriösa.

Tags: , , , , ,

Monday, December 16th, 2013 Pension, Spara Comments Off

Svenskarnas förmögenhet slår rekord

Enligt SEB:s sparbarometer har svenskarna aldrig haft varit mer förmögna än idag. Under näst sista kvartalet i år har den samlade nettoförmögenheten ökat med 318 miljarder kronor. Detta motsvarar 3,6%.

Banken SEB rapporterar om att de svenska hushållen har nu en samlad nettoförmögenhet på över 9000 miljarder kronor, vilket räknas som en ny rekordnivå. Orsaken bakom rekordet är till en stor del de ökade priserna på bostäder och börsuppgången skriver banken. Det som kan vara oroväckande är att upplåningen fortsätter att öka men eftersom tillgångsökningen är ännu större så minskade ändå skuldkvoten. Med detta menar man att skulderna i förhållande till tillgångarna och ligger runt 25%.

Tags: , ,

Wednesday, December 11th, 2013 Bank, Lån, Spara Comments Off

AP-fond kritiseras av riksrevisor

Den sjunde AP-fondens förvaltning är under all kritik enligt riksrevisionen som har granskat fonden under perioden 2000-2012.

130 miljarder kronor förvaltas av fonden som är den största premiepensionsförvaltaren med inte mindre än tre miljoner sparare. Riksrevisionen anser att förvaltningen varit för passiv vilket är kan vara kostnadseffektiv men även den aktiva förvaltningen har inte haft tillräcklig nytta för spararna. Avkastningen har inte stått i relation till risktagandet och det har inte varit tillräckligt med ordning och reda på spararnas pensionspengar menar Jan Landahl, riksrevisor.

Tags: , ,

Tuesday, November 19th, 2013 Fonder, Pension, Spara Comments Off

Så påverkar pensionsbromsen din plånbok

Svenska pensionärer kommer att bli fattigare när pensionsbromsen träder i kraft. Omkring femtiotusen kronor mindre i pension under en åttaårsperiod.

Pensionmyndigheten beräknar att förlusten för genomsnittspensionären kommer att totalt bli 47 000 kronor mellan 2010-2018. Det handlar om 75 miljarder kronor netto när kompensation för höjd garantipension och bostadstillägg räknats bort.

Bromsen är till för att skapa balans i pensionssystemet och slog till 2010 men har kritiserats av pensionärsorganisationer. De fyra största kräver att bromsen ska avskaffas.

Tags: , ,

Thursday, November 7th, 2013 Pension, Spara Comments Off

Statistik visar fortsatt köp av fonder trotts budgetskris i USA

Budgetkrisen i USA har inte skrämt iväg investerarna utan tvärtom, ovanligt mycket fonder har köpts under oktober månad visar nätmäklarnas statistik vilket bevisar stark tro på börsen.

Nätmäkalaren Avanza visar en statistik som visar 22% högre fondköp jämfört med samma månad förra året. Det syns ingen oro för senaste periodens budgetkris i USA. Aktiefonder har varit favoriten som sålts fyra gånger fler än räntefonder. Sverigefonder dominerar valen och de som är nya sparare väljer främst svenska fonder. Det är små bolag som är populära främst inom hälsovård och Sverigefonder.

Mest nettoköpta fonder Mest nettosålda fonder
Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Aktiefond Sverige
Lannebo Sverige Spiltan Räntefond Sverige
Atlant Stability East Capital Rysslandsfond
SPP Aktiefond Sverige Franklin Biotech Discovery
Carnegie Corporate Bond SEB Bioteknikfond
JP Morgan Global Healthcare Handelsbanken Amerikafond
Franklin European S&M-Cap Grow UBS Equity Fund – Biotech
SEB Nordamerikafond Småbolag Skagen Krona
Robur Småbolagsfond Europa Excalibur Fond
Rhenman Healthcare Equity L/S Cicero Avkastningsfond
Källa: Nordnet
Mest köpta kategori Mest sålda kategori
Svenska småbolagsfonder Korta räntefonder
Företagsobligationsfonder Bioteknikfonder
Korta räntefonder Sverigefonder
Sverigefonder Svenska småbolagsfonder
Högriskföretagsobligationsfonder USA-fonder
Källa: Avanza

Tags: , , , , ,

Thursday, November 7th, 2013 Aktier, Investering, Spara Comments Off

Följande aktier är vad de rikaste föredrar

Avanzas sammanställning visar att svenskar som har minst tio miljoner på aktiekontot i snit har aktier i 20,4 bolag. Vanligare sparare har ofta endast aktier i ett eller två bolag.

Det som skiljer sig från vanliga sparare och de kunder som har över 10 miljoner är att de rika har också väsentligt fler bolag i sina aktieportföljer. Det är vid 6-7 aktier som avkastningen ökar ordentligt och där kan även majoriteten slå börssnittet. De som lyckas bäst på börsen är de som har över 15 aktier och då krävs det även mycket sparkapital att satsa för att få en rejäl avkastning.

Mångmiljonärerna gillar även att satsa på utländska aktier medan svenska småsparare föredrar svenska aktier.

De tio mest överrepresenterade aktierna bland de rikaste:
1 Arcelor Mittal
2 Deutsche Bank
3 UBS
4 Alm Equity
5 Luxonen
6 Alm Equity preferensaktie
7 Mondelez International
8 Kraft Foods Group
9 Royal Caribbean Cruises
10 Cramo

Tags: , ,

Wednesday, November 6th, 2013 Aktier, Analys, Investering, Spara Comments Off

Svenska sparare missade tillväxten i Afrika

Afrikafonder har haft riktig stora värdeökningar i år utan att svenska fondsparare har tjänat något på börsrallyt.

Det är flera länder som sticker ut i Afrika med riktigt bra utveckling medan många investerare flytt från tillväxtländerna. Ghanas börs har exempelvis haft en uppgång på 76% i år medan Kenya och Nigeria inte är långt efter med 43% respektive 37%.

De fonder som är tillgängliga för svenska sparare är för det mesta i Sydafrika som per sig haft en uppgång på 20%. Dock har inte svenskarna haft sådana avkastningar. Mest i följd av negativa valutaeffekter där den sydafrikanska randen har minskat 18% mot kronan sedan årsskiftet.

Snittuppgången för svenska sparare har varit 4% vilket är ett skämt om man jämför det mot Afrikas hetaste börser. Templeton Africa är idag den bästa fonden i år med en avkastning på 7,9%.

 

Status på Afrikafonderna
utv 3 mån, % utv i år, %
JPM Africa Equity A (acc) – USD 8,2 4,6
Swedbank Robur Afrikafond 9,4 3,2
Simplicity Afrika 5,2 -0,9
Carnegie Afrikafond 7,3 1,8
Nordea Afrikafond 6 4,9
Templeton Afrika A Acc 2,5 7,9
Sik – African Lions AR 3,8 7,4
Tundra Nigeria and Sub-Sahara -0,7 -

Tags: , , ,

Tuesday, November 5th, 2013 Fonder, Spara Comments Off

Nya regler för bundna bostadslån

Det kommer att bli billigare att lösa bundna lån om förslaget som Beatrice Ask och Peter Norman kommit med går igenom. Ny regel ska göra det mindre kostsamt att lösa ett bundet bostadslån och bankerna ska inte längre kunna kräva tillbaks sina lån i förtid.

Justitieministern och finansmarknadsministern skriver i en debattartikel att den ränteskillnadsersättning som långivare är berättigad till att ta ut när ett lån löses i förtid har haft möjligheten att bli orimligt hög under senaste åren. Det har varit så eftersom ränteskillnadsersättningen beräknas utifrån skillnaden mellan räntan på hushållets bostadslån samt räntorna på statspapper vilka har varit rekordlåga under krisen. Nu vill de ändra reglerna som innebär att en ny beräkningsmodell som baserar sig på skillnaden mellan  och räntan på bostadslånet och räntan på bostadsobligationer i stället för räntan på statspapper för att göra ersättningen som konsumenten måste betala mer rimlig och blir långivarens förlust förknippad med gamla inlösen av ett lån.

Reglerna kommer att göra det tiotusentals kronor billigare för konsumenterna och samtidigt stärka konsumenternas ställning på bolånemarknaden. Även inlåsningseffekten minskar som ökar konsumenternas rörlighet på bolånemarknaden. I sin tur kommer konkurrensen om bolånekunderna att öka vilket även leder till bättre villkor för konsumenterna.

Regeringen vill begränsa långivarens rätt att kräva in lån i förtid. Idag kan långivaren göra detta om panten är hotad, till exempel om en bostad som är som säkerhet minskar i värde plötsligt. Även om låntagaren skött sig exemplarisk och betalat räntor och amorteringar enligt avtalet. Detta ska ändras så att så länge kunder sköter sina betalningar så ska långivaren inte få dra tillbaka lånet eller att sälja bostaden som är i säkerhet för lånet.

Tags: , , , ,

Thursday, October 31st, 2013 Bank, Bostad, Lån, Politik, Spara Comments Off

Regeringen och pensionsmyndigheten under ganskning

För att ta reda på om de svenskar som ska gå i pension fått tillräckligt med information om att kunna göra bästa möjliga val ska nu Riksrevisionen granska både pensionsmyndigheten och regeringen.

Pensionsmyndigheten har fått mycket kritik av både politiker och pensionärsorganisationer. Genom att ha individens perspektiv ska Riksrevisionen titta på om myndigheterna är tillräckligt informativa för de som snart ska gå i pension. Systemet är komplext vilket leder till att individer får svårt att bilda sig en uppfattning om de faktiska ekonomiska konsekvenserna av valet.

Det som blivande pensionärerna ska tänka på är den åldern de vill sluta jobba och vilken tid de ska ta ut sina pengar samt hur kapitalet ska förvaltas under pensionen. Det kan vara många val att ta ställning till och det spelar stor roll för ekonomin. Riksrevisionen tycker att man kan tydliggöra de här frågorna bättre. Ett exempel är att man ska lättare ska förstå skillnaden mellan fondförsäkring och traditionell försäkring och vilken risk man egentligen tar.

Granskningen ska vara klar nästa år i juni månad. Då ska Riksrevisionen lämna rekommendationer till regeringen och pensionsmyndigheten och föreslå förändringar som gör det hela effektivare.

Tags: , , , , ,

Thursday, October 24th, 2013 Arbete, Pension, Politik, Spara Comments Off

Lista: PPM fonderna som kostar skjortan

Det finns fonder i PPM-systemet som är flera gånger dyrare än normalt. SvD har listat de dyraste som man ska se upp med.

Premiepensionen erbjuder välkända aktie och räntefonder till väldigt lockande priser, detta är pga att en fond måste sänka sitt pris för att få ingå i PPM-systemet. Även mycket billiga indexfonder finns för avgifter runt 0,5%. Avanza Zero är t ex en fond som är helt gratis. Det finns även fonder som har 0,16% i avgift.

Det man ska se upp med är de antal fondbolag/rådgivare som tar rejält betalt trotts rabatterna som finns. Det de gör är att de tar en hög grundavgift i fonden och det leder till en hög kostnad för spararen jämfört med en normal fond. För att runda rabattsystemet utformar de en speciellt avgiftssystem. Som exempel är finanskoncernen JRS fond Global Asset Allocation en typisk fond man ska se upp med då den har en grundavgift på 2,75% och kostar 1,08% efter rabatten. Detta blir då fem gånger så dyr som Swedbanks topprankade globalfond.

Det värsta är att fondernas avkastning inte heller varit något att göra reklam för, de har varit usla och stått stilla trotts kraftiga börsuppgångar. Under samma period har t ex Swedbankfonden ökat med 18%. JRS Global Asset Allocation har idag 3 170 sparare som placerat 370 miljoner kronor.

Lista på de dyraste fonderna inom PPM.

Avgift efter rabatt, procent. Avgift före rabatt, procent.

1. Life High Yield Bonds 2,21 – 3,94

2. Alpcot Active Greater Russia 1,77 – 4,77

3. Gustavia Ny Teknik 1,69 – 1,66

4. Life Emerging Market Bonds 1,49 – 4,59

5. Ålandsbanken Brig 6 1,44 – 5,69

6. Independent Kameleont 1,41 – 3,56

7. FIM Brazil Placeringsfond 1,40 – 3,71

8. CB Save Earth Fund 1,39 – 3,64

9. Granit Trend 100 1,32 – 3,50

10. BL Fund Selection 1,29 – 3,47

11. FIM China Placeringsfond 1,26 – 3,31

12. FIM BRIC+ 1,26 – 3,31

13. FIM Russia 1,26 – 3,31

14. FIM India 1,26 – 3,31

15. FIM Emerging Europe 1,26 – 3,31

16. FBP Opportunities Flexible 1,21 – 3,06

17. Mobilis Aktiv 1,19 – 3,10

18. Pictet Eastern Europe 1,19 – 3,11

19. Taaleri Russia 1,17 – 2,77

20. Morgan Stanley Latin America 1,17 – 2,77

- – - – - – - -

38. Fondmarknaden Global Edge 1,10 – 2,83

43. JRS Global Edge 1,08 – 3,31

89. Indecap Fondguide 2 0,99 – 3,17

177. Svensk Fondservice Balanserad 0,81 – 3,1

199. Svensk Fondservice Offensiv 0,8 – 3,2

 

Källa: Pensionsmyndigheten

Tags: , , , , ,

Wednesday, October 23rd, 2013 Fonder, Investering, Pension, Spara Comments Off

SBAB kommer att erbjuda bättre räntor för att ta över maknadsandelar

SBAB

SBAB har ett mål att fördubbla sina marknadsandelar på den svenska sparmarknaden under de kommande åren, därför kommer de att erbjuda lägre räntor än de andra storbankerna enligt SBAB:s vd Carl-Viggo Östlund.

Banken vill komma upp till 6% av dagens marknadsandel som är på 2%. Detta är motsvarande en inlåningsbas på 90 miljarder kronor. Detta kommer även att stödja SBAB:s kreditbetyg. Idag har banken betyg A från Standard & poor’s.

Bland hushållskunderna vill man kunna lyfta andelen inlåning i relation till utlåningen mot 30% från dagens 13%. Då kommer SBAB att inkludera kort, lönekonton och andra transaktionstjänster. Transformeringen förväntas att ta ca ett år.

Tags: , ,

Wednesday, October 23rd, 2013 Bank, Bostad, Lån, Ränta, Spara Comments Off

Nya skagenfonden en flopp

Skagen lanserade sin nya fond förra året som var deras första nya fond på över tio år. Det har dock visat sig att Skagen m2 backat ordentligt och varit skakig redan från början efter en vinstperiod.

I oktober för ett år sedan lanserade fondbolaget Skagen en fond i inriktning på den globala fastighetsmarknaden. Det gick sakta uppåt i början men sedan maj månad har utvecklingen varit negativt. Orsaken är att denna fastighetsfond satsar på bolag i tillväxtmarknaderna där det har gått riktigt dåligt för senaste tiden. Det började när USA:s federal reserve meddelande om nedtrappningarna i tillgångsköpen. Många börser på tillväxtmarknaderna har fallit ordentligt och detta har förstås hjälpt till att fonden sjunkit med ca 16%.

Förvaltaren erkänner sina misstag och är självkritisk, han menar att fonden borde tagit hem vinsterna snabbare efter uppgången i början av året. Han lovar att Skagen kommer att agera snabbare om det skulle hända igen.

Tags: , ,

Friday, October 18th, 2013 Aktier, Fonder, Investering, Spara Comments Off

Ränteuppgången blåser vanliga sparare

Storbankernas sparkonton ger knappt någon ränta

Det spelar ingen roll om räntorna stiger i takt med att konjunkturen förbättras eftersom man inte ser någon skillnad på storbankernas sparkonton.

Senaste perioden har långräntorna ökat rejält vilket innebär allt högre kostnader för att binda bolån. Utvecklingen har dock inte inneburit högre ränta på sparkonton, utan helt tvärtom.

Räntorna har hos de fyra storbankerna inte rört sig eller till och med sänkts. Det handlar om en hel del kapital som ligger på bankernas sparkonton utan någon märkbart ränta.

Swedbank har en ränta på 1,85%. Nordeas är lite högre även om den har sänkts under våren med 15 punkter till 2,05%. SEB har en ettårsränta på 1,20%. Handelsbanken ligger sämst till som erbjuder 0,84% ränta.

Det finns alltså bättre alternativ om man tittar på mindre banker.

Tags: , , , , , ,

Friday, October 18th, 2013 Bank, Ränta, Spara Comments Off

Bättre utveckling för Indienfonder

Indenfonder har haft en dålig år

Börsen i Bombay har fått nytt hopp efter centralbankschefen meddelat om ett åtgärdspaket vilket har varit goda nyheter för investerarna.

Det har varit en värdelöst år för Indienfonderspararna som har förlorat ca en fjärdedel av sina investeringar. Samtidigt har Bombay börsen haft nedgångar i följd av amerikanska centralbankens stimulanser, detta och landets ekonomiska inbromsning har skrämt iväg investerarna från Indienfonder.

Indien har haft lägsta tillväxtsiffran på tio år mellan april och juni och detta har orsakats av brist på ekonomiska reformer.

Landets valuta den indiska rupien har även pressats till rekordlåga nivåer vilket även har drabbat fondspararna. Rupien har tappat ca 20% mot dollarn sedan maj månad.

Nu ska nya chefen på centralbanken försöka vända på utvecklingen och har lovar kraftslag på sin presskonferens i veckan. Banksektorn ska han få fart på genom att slopa kravet på tillstånd för att nya öppna lokalkontor. Nya banklicenser kommer att utfärdas vid årsskiftet.

Andra åtgärder är att tillhandahålla bättre tillgång till finansiella tjänster som genom att göra betalningar genom mobiltelefoner smidigare. Han ska även hjälpa bankerna att driva in sämre banklån. Även om vissa av åtgärder inte kommat bli populära kommer han att utföra dem för att ett bättre ekonomi för landet. Han menar att det inte handlar om att vinna likes på Facebook utan att styra en centralbank.

Nu har börsen i Bombay ökat ordentligt de senaste dagarna och fondspararna kan glädja sig åt uppgångar på drygt 6%.

Fond 1 v i år
Aberdeen Global Indian Equity A2 5,1 -13,1
Amundi Fds Eq India AU-C 7,5 -20,9
Amundi Fds Eq India Select AU-C 6,6 -20,5
BGF India A2 5,1 -21,3
Carnegie Indienfond 4,4 -21,6
Danske Invest India A 7,7 -14,3
db x-trackers CNX NIFTY ETF 6,8 -18,7
DNB India 5,6 -27,3
F&C Indian Investment Company 7,5 -20,9
Fidelity India Focus A-USD 6,1 -19,0
FIM India 8,1 -21,0
Franklin India A Acc $ 6,1 -21,2
GS India Equity Base Acc 5,7 -22,6
Handelsbanken Indienfond 5,1 -18,4
HSBC GIF Indian Equity A Inc 5,1 -30,3
Invesco India Equity A 5,1 -19,1
JPMorgan India D USD Acc 4,9 -19,6
Jupiter JGF India Select L USD 6,5 -26,4
Mirae Asset India Sector Leader Equity A 5,4 -17,8
MS INVF Indian Equity B 4,9 -22,2
Nordea Indienfond 4,2 -17,2
Pictet Indian Equities-R USD 6,9 -18,1
Simplicity Indien 7,0 -22,2

Kurser från 5/9. Källa Morningstar.

Tags: , , ,

Friday, October 18th, 2013 BNP, Fonder, Investering, Spara, Valuta Comments Off

Öka pensionen genom att avstå ditt återbetalningsskydd

Man kan som pensionär få upp till 10% högre tjänstepension om man avstår sitt återbetalningsskydd.

Hälften av svenskarna vet inte hur återbetalningsskydd fungerar när AMF har frågat ett urval. De som inte har någon annan att försörja är det en vinst. Man kan med ett samtal till bolaget som tjänstepensionen finns i få veta om man har skyddet och kan avstå från det för att höja sin pension.

AMF har räknat att man kan få upp till 10% högre pension om återbetalningsskyddet avskaffas. Tillskottet som man får blir mer ju äldre man blir eftersom man får en del av innestående pensionskapitalet hos de som avlider och som inte har haft skyddet.

Tags: , ,

Thursday, October 10th, 2013 Pension, Spara Comments Off

Favoritfonderna i augusti: Europafonder

Fondbolagens förening statistik visar nettosparande i Europafonder på 1,1 miljarder kr.

Det som lockar spararna fortfarande i augusti är bland och penningmarknadsfonder som har hittills störst inflöden i år med 1,7 respektive 1,3 miljarder kr i nettosparande visar Fondbolagens förenings undersökning. För aktiefonder som har varit populärt val i år har intresset varit svalare. Många investerare har förlorat kapital på tillväxtmarknaderna när Indien och Kina inte levererade som väntat och Asienfonder hade nettouttag på 509 miljarder kr. Det gäller att vara långsiktig och ha en god riskspridning tipsar Pia Nilsson, verkställande direktör på Fondbolagens förening.

Sverigefonder är även mer populära än vanligt med 251 miljoner kr som sattes i fonderna. Nordenfonder hade 180 kr men störst var inflöden för Europafonder med 1 124 miljoner kr.

Nettosparande i fonder 2013, miljarder kr
augusti totalt 2013
Aktiefonder -1,8 17,1
Blandfonder 1,7 31,3
Obligationsfonder 0 -8,7
Penningmarknadsfonder 1,3 17,8
Hedgefonder 0,2 -0,1
Övriga fonder 0 0
Summa 1,4 57,3

Tags: , ,

Thursday, October 10th, 2013 EU, Fonder, Investering, Spara Comments Off

Sommarens bästa fonder

Fonderna som levererade bra förra sommaren har varit iskalla i år medan Hegdefond slog andra med hästlängder.

På toppen är det en global hedgefond som fokuserar på hälsosektorn. Rhenman Healthcare ökar med 15% som slår sig även in på topp tre över årets bästa fonder. Andraplatsen går till JPM US Dynamics från USA som följs av Odin Global SMB.

De som inte har flyttat sina pengar från förra årets storvinnare har gått back ordentligt i sommar. Turkietfonder har rasat efter politiska osäkerheten i landet och investerarna har valt bort regionen i år pga konflikten i Syrien. Sämst har det alltså gått för HSBC GIF Turkey Equity med minus 40% denna sommar. Sju andra Turkietfonder har backat med över 35%.

 

Bästa Fonderna i sommar
utv, 3 mån utv, i år
Rhenman Healthcare Eq L/S RC1 SEK 15,1% 42,1%
JPM US Dynamic A (acc) – USD 12,6% 20,7%
Odin Global SMB SEK 11,5% 6,4%
FMG Middle East North Africa A EUR 10,4% 22,0%
HealthInvest Value 10,4% 31,5%
Martin Currie GF Japan Abs Alp R Inc 10,4% 13,7%
Franklin Gold and Prec Mtls A ACC SEK-H1 9,5% -35,2%
Ålandsbanken Commodity Fund 9,2% 9,1%
Caprifol Nordiska Fonden 9,0% 21,2%
Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc 9,0% 22,5%
De sämsta Fonderna
utv, 3 mån utv, i år
HSBC GIF Turkey Equity A Acc -38,9% -29,0%
Danske Invest Mustameri K -37,2% -25,3%
Taaleri Turkey A -36,4% -24,6%
JPM Turkey Equity A (dist) EUR -36,1% -22,1%
UBAM Turkish Equity A USD Acc -36,0% -25,1%
Turkisfund Equities A -35,4% -24,8%
Parvest Equity Turkey C C -35,4% -26,3%
East Capital Turkietfonden -35,4% -25,7%
HSBC GIF Indian Equity A Inc -34,6% -37,1%
Fidelity Indonesia A-USD -34,2% -17,4%

Tags: , ,

Friday, October 4th, 2013 Fonder, Investering, Spara Comments Off

Val av tjänstepension snart aktuellt

Snart är det dags att välja tjänstepension och hur det ska förvaltas. Intresset är riktigt stort bland 160 000 privatanställda tjänstemän som ska bestämma sig.

Antalet privatanställda tjänstemän har varit ca 1,5 miljoner svenskar för ITP som 900 000 av dem har haft aktiva försäkringar som arbetsgivaren kontinuerligt sätter in pengar i. Nu finns det nio alternativ att välja mellan, där fem är fondförsäkringar och fyra traditionella försäkringar. De som redan har valt något av dessa alternativen behöver inte göra någonting.

Valcentralen Collectum har nu skickat blanketter till 160 000 personer som sak välja om. Då gäller det att välja mellan en av de nio upphandlade alternativen och inte fortsätta med sin gamla försäkring.

Välj mellan dessa:

Traditionell försäkring:
AMF
Alecta
Skandia
Folksam

Fondförsäkring:
AMF
Danica
SEB
SPP
Swedbank

Tags: , ,

Monday, September 30th, 2013 Fonder, Försäkring, Investering, Pension, Spara Comments Off

Sverige är svenskarnas favoritmarknad

När tillväxtmarknaderna inte längre levererar är det Sverige som är svenska investerarnas favoritmarknad.

Under det senaste året har Svenska fonder varit mes köpta där 1/4 av alla fondbyten gick till just dessa fonder. 36% av innehaven i aktiefonder hos skandia består av Sverigefonder vilket alltid varit popoulär bland spararna eftersom det historisk har gått bäst för dem. Även många har valt att satsa på tillväxtmarknader som står för 14% i globala aktieindex.

Räntefonder har det gått sämre för som hade 15% av totala fondinnehavet för ett år sedan, idag ligger andelen på 10%.

Tags: , , ,

Monday, September 30th, 2013 Fonder, Investering, Spara Comments Off

Ingen kunkurs för försäkringsbolaget Fundior

Fundior

Inlåningsföretaget Fundior Försäkring får mer tid på sig att undvika konkurs och ökar chansen för spararna att få tillbaka en del av sitt kapital.

Oklart om Fundiors verksamhet ska kunnas drivas vidare och tingsrätten tvivlar och anser att det finns sätt att finansiellt rekonstruera under ordnade former som kan avyttra företagets tillgångar. Detta innebär att tingsrätten att det finns chans för spararna att få tillbaka sina pengar om bolaget går konkurs. I alla fall hälften av kapitalet anser tingsrätten, därför kommer rekonstruktionen att fortsätta till 1:a november.

Det var Finansinspektionen som drog in tillståndet för Fundior försäkring efter en granskning. FI ansåg att bolaget inte var lämplig för att både driva inlåningsverksamhet och kapitalförsäkringsförmedling. Efter detta lade Fundior ned inlåningsverksamheten men inte så långt efter drog FI in tillståndet för försäkringsförmedlingen.

Fundior lockade sparare med räntor över 10% och efter medias rapportering ville spararna dra ut sina pengar. Eftersom en stor del av kapitalet var bundet i fastigheter var en del av pengarna låsta. Därför beslutade tingsrätten om rekonstruktion den 1 augusti som nu kommer att fortsätta till 1 november.

Tags: , , , , , ,

Monday, September 23rd, 2013 Försäkring, Investering, Lån, Spara Comments Off

Byt bank för att få bättre ränta

Många sparande svenskar har en förmögenhet på sina bankkonton med obefintlig ränta. Tillhör man den gruppen är det högtid att byta till en annan bank med bättre ränta, så länge summan understiger 900.000 kronor.

Enligt SCB har inte svenskarna haft så mycket pengar på sina bankkonton än någonsin tidigare men ändå är folket usla på att få bra ränta på dem. Det är enligt undersökningen endast 4 av 10 som har koll på sin sparränta.

SBAB:s undersökning visar att  under årets första sex månader har svenskar förlorat 7 miljarder kronor i form av utebliven ränta som de kunde ha fått om de hade haft pengarna på ett konto med bättre ränta.

Svenskar i allmänhet tycker att det tryggare att ha pengarna i sparkonto än att köpa aktier och fonder. Men även bland de trygga alternativen finns det bättre val än andra. Bolag som SBAB, Resurs Bank, Hoist Spar och Santander är högst på topplistan för de banker som erbjuder bästa sparräntorna.  För den som vill spara 50000 kronor per år till rörlig ränta med fria uttag finns det räntor uppåt 2,5%. Jämför man det med storbankernas 0,30-0,55% så är det en stor skillnad.

Bästa sparräntan för dig som sparar 50.000 kronor
Bank/bolag Kontonamn Årsränta procent Årsränta kronor
Santander Buffertkonto 2,50% 1.250 kr
Hoist Spar Sparkonto Flex 2,30% 1.150 kr
Resurs Bank KapitalPlus 2,30% 1.150 kr
AK Spar AK Sparkonto 2,30% 1.150 kr
SevenDay Sparkonto 2,30% 1.150 kr
Marginalen Bank Sparkonto 2,25% 1.125 kr
Exchange Finans Spar 2,25% 1.125 kr
SBAB Sparkonto 2,20% 1.100 kr
Volvofinans Sparkonto 2,20% 1.100 kr
Collector Collector sparkonto 2,20% 1.100 kr
Amfa Bank Sparkonto 2,20% 1.100 kr
Lantmännen Finans Kapitalkonto 2,20% 1.100 kr
Storbankerna:
SEB Enkla sparkontot 0,55% 275 kr
Swedbank E-sparkonto 0,50% 250 kr
Handelsbanken E-kapitalkonto 0,45% 225 kr
Nordea Förmånskonto 0,30% 150 kr

Exemplet ovan är baserat på 50.000 kronor som placeras på sparkonto med rörlig ränta och fria uttag. Endast konton som omfattas av den statliga insättningsgarantin är med i listan.

Bästa sparräntan för dig som sparar 900.000 kronor
Bank/bolag Kontonamn Årsränta procent Årsränta kronor
Hoist Spar Sparkonto Fast 12 månader 2,75% 24.750 kr
Marginalen Bank Fasträntekonto 1 år 2,60% 23.400 kr
Collector Collector 1-årigt sparkonto 2,60% 23.400 kr
SevenDay SevenDay12 2,60% 23.400 kr
Bigbank Fastränteplacering 1 år 2,50% 22.500 kr
Remium Fasträntekonto 12 mån 2,50% 22.500 kr
Avanza Bank Sparkonto+Klarna 12 mån 2,37% 21.330 kr
Ikano Bank Sparkonto Fix 1 år 2,25% 20.250 kr
Danske Bank Fastränteplacering 1 år 2,20% 19.800 kr
Storbankerna:
Nordea Fastränteplacering 1 år 2,05% 18.450 kr
Swedbank Fasträntekonto 1 år 1,80% 16.200 kr
SEB Placeringskonto 1 år 1,23% 11.070 kr
Handelsbanken Bunden placering 1 år 0,77% 6.930 kr

Exemplet ovan är baserat på 900.000 kronor som placeras på sparkonto med bunden ränta i 12 månader. Inga fria uttag medges, i vissa fall går det att ta ut pengar mot en avgift, i andra fall går det inte att ta ut pengarna alls under 12 månader. Endast konton som omfattas av den statliga insättningsgarantin är med i listan.

Tags: , , ,

Wednesday, September 18th, 2013 Bank, Ränta, Spara Comments Off

Varning för blandfonder

Många har börjat att placera i blandfonder i följd av en kraftigt svängande börs, men de har inte tänkt på de rekordhöga avgifterna.

Låga räntor och aktiva centralbanker hjälpt börserna att stiga till rekordnivåer under våren, samtidigt har oron över södra Europa fått börserna att falla något under årets första halva. Svängningarna har fått svenskarna att investera i blandfonder eftersom de är mer trygga. Dock glömmer många att avgifterna är skyhöga på dessa fonder.

Samtidigt finns det rapporter att spararna i högre utsträckning än innan väljer fonder med lägre avgifter enligt AMF. Blandfonder är mest populära under oroliga tider och även var 2012 den mest sålda kategorin.

Läs mer på Affärsvärlden.se

Tags: ,

Wednesday, September 18th, 2013 Fonder, Investering, Spara Comments Off
Cerberus Spara är en samlingsplats för nyheter. Syftet är att hjälpa såväl befintliga som potentiella klienter och medarbetare att snabbt och enkelt kunna följa utvecklingen inom sparande, placeringar och trygghetslösningar. Målet är att erbjuda information som bidrar till en bättre finansiell planering.

För befintliga och potentiella klienter som önskar hjälp med att upprätta och vårda en effektiv finansiell planering, vänligen kontakta Cerberus.

Instagram

Reggad på Commo.se