Archive for April, 2012

Finansministern halkar efter när det gäller sänkning av bolagskatten

Runt i Europa har bolagsskatten sänkts kraftigt de senaste åren och Anders Borg måste sänka den svenska skatten för att inte halka efter. Detta påstår professorn i nationalekonomi Magnus Henrekson.

Vi kan inte avvika kraftigt från snittet i västvärlden menar Henrekson, i dagsläget ligger Sverige något högt. Anders Borg har tidigare sagt att han på sikt vill sänka bolagskatten till ett par procentenheten under tjugo procent.

”Om man måste ned under 20 procent är inte alls säkert, men att man måste ned en bit har han väl rätt i”- Magnus Henrekson

På 23% ligger den genomsnittliga bolagskatten inom EU och kan jämföras med den svenska bolagskatten som ligger på 26,3%. Sedan år 2000 har flera länder sänkt sina bolagskatt. Storbritannien har aviserat nya sänkningar framöver.

Läs vidare här.

Tags: , , ,

Thursday, April 26th, 2012 Skatt Comments Off

Pensionen sänks vid utlandsjobb

Det är många svenskar som bor utomlands under i en period av sitt liv. Viktigt att tänka på är att utlandsjobb i vissa länder kan sänka den framtida pensionen.

Det finns en risk att i värsta fall missa flera års pensionsrätter om man flyttar och arbetar utomlands. Eftersom hela livet räknas är det viktigt att veta vad som gäller i det land där man jobbar enligt Kristina Kamp som jobbar som ekonom på Pensionsmyndigheten.

Om man jobbar i ett annat EU-land kan normalt tillgodoräkna sig pension därifrån då EU-länderna samarbetar. Detta gäller även de som jobbar i Island eller Norge. Sverige har även samarbete med vissa länder utanför EU. Dock inte med de länder som svenskarna mest utvandrar till som Kina och Australien. Det finns inga avtal att ansöka om pension i de länderna. Problemet ligger i reglerna i de länderna som säger att man måste arbeta så lång tid som 5-10 år innan man blir berättigad till pension säger Kamp.

För studenter ser bättre ut om man får bidragsdelen i studentmedlen och det går att tjäna in lite svenska pensionsrätter under studieåren utomlands. Unga som får a-kassa i Sverige tjänar också in pensionsrätter.

Läs mer här.

Tags: , , , ,

Thursday, April 26th, 2012 Arbete, Pension, Spara 1 Comment

Halvmiljon aktieägare kan deklarera enklare i år

Skatteverket sköter allt åt en halv miljon aktieägare av Telia Sonera. De slipper deklarera sina affärer på den förhatliga K4-blanketten

Det som är nytt i år är att en halvmiljon aktieägare får förtryckta vinster eller förluster i sina deklarationer. Största delen ör 510 aktieägare i Telia Sonera som berörs av bolagets inlösenprogram och tvingas deklarera vinster eller förluster utan att ha rört sina aktier.

”Väldigt många Telia Sonera-ägare har sina aktier i byrålådan och har inte rört dem sedan de köpte dem”- Kay Kojer, Skatteverket

Telia Sonera erbjöd i början av 2011 återköp av aktier. Aktieägarna ställdes inför ett val, antigen sälja säljrätterna eller lösa in aktier.

Läs vidare här.

Tags: ,

Thursday, April 26th, 2012 Aktier Comments Off

Samtliga nyheter för årets deklaration

Snabbare återbäring även för näringsidkare och höjda avdrag

Över 7,5 miljoner deklarationer ska vara inlämnade den 2 maj, en av de stora förändringarna i årets deklaration är att det blivit ännu viktigare att anmäla bankkonto till Skatteverket.

De som får skattebäring under 2000 kr kommer inte att få ett utbetalningskort istället stannar pengarna på skattekontot.

Nyheterna för årets deklaration är:

• Schablonavdraget vid uthyrning av privatbostad som villa, lägenhet eller fritidshus har höjts till 18.000 kronor per år från tidigare 12.000 kronor.
• 
Beloppet för skattefri arbetsinkomst har höjts till 18.199 kronor från tidigare 18.104.
 Skatteåterbäring under 2.000 kronor betalas bara ut till den som anmält ett bankkonto till Skatteverket.
• 
Den maximala fastighetsavgiften för småhus har höjts till 6.512 kronor från 6.387 kronor. För småhus med nybyggnadsår 2001-2005 betalas halv fastighetsavgift. Hus med nybyggnadsår från 2006 och framåt är helt befriade från fastighetsavgift.
• 
I år kommer också vissa aktieägare, till största del de som sålde sina säljrätter i Telia Sonera, få förtryckta uppgifter om vinst eller förlust i deklarationen. Det gäller även 15 andra bolag, lista finns på Skatteverkets hemsida.
• 
Personer som har enskild firma eller är ägare av skogs- och lantbruksfastighet, kan deklarera elektroniskt och få sin skatteåterbäring före midsommar.
• 
En annan nyhet är att du kan utse ett deklarationsombud som kan e-deklarera åt dig. Blanketten SKV 4809 ska då fyllas i och skickas in till Skatteverket.

Tags: , , , ,

Thursday, April 26th, 2012 Skatt Comments Off

Att binda eller att inte binda räntan

Oförändrad reporänta behöver inte betyda en oförändrad boränta. Privatekonomer ger rådet att strunta i Riksbanken och tanka strategiskt utifrån sin egen ekonomi.

De argument som är för att binda räntan är:

- Svag privatekonomi som inte tål ränteuppgångar
- Möjlighet att betala extra för att försäkra sig mot svängningar och koll på kostnader
- Orolighet för utsikterna för det ekonomiska läget och känslan av att rörligt blir för ovisst.
- Man ser att korta bunda räntor är lägre än rörligt. Då kan det vara bra att binda på 1-2år
- Tron på en stark återhämtning av konjunkturen och tron att räntorna nu är på väg upp.
- Innehav av stora lån och därmed extra känslig för svängningar
- Tron att man kan göra ett ränteklipp och vara beredd på att stå fast vid det i flera år
- Förberedelsen att sitta fast i ett lån även om man blir missnöjd. Det kan bli dyrt att flytta senare.
- Man är beredd att lägga mycket tid på att binda. För avtalet låser en. Man måste själv pruta för många år framöver

Argument mot att binda är:

- Övertygelsen om att rörligt kommer att vara bäst över tid
- Tron på att återhämtningen i ekonomin inte kommer som man hoppas vilket kan pressa Riksbanken att sänka mer.
- Intresse för ekonomiska frågor och tycker det är skoj att följa utvecklingen. Då ska man välja rörligt.
- Privatekonomi som tål ränteuppgångar
- Möjlighet att själv spara en stötdämpare så att du tål räntehöjningar
- Man vet att ens boende kommer att förändras snart. Då ska man undvika att sätta sig med bundna lån
- Osäkerhet att binda sig vid ett särskilt avtal och där med avvaktar.
- Ej förberedelse för att sitta fast i lån, man kanske blir missnöjd och vill då kunna flytta
- Man tycker att det är skoj att pruta med banken varje år

 

Tags: , , ,

Thursday, April 26th, 2012 Bostad, Investering, Lån, Ränta Comments Off

Bolånetaket fungerar bra enligt Finansinspektionen

Andelen hushåll med nya lån på över 85% av bostäderna marknadsvärde har halverats sedan 2009 och belåningsgraderna minskar enligt FI:s rapport.

Rapporten visar också att 98% av alla hushåll som lånar över bolånetaket amorterar. Stresstestet som kontrollerar hur pass hårt hushållen är belånade. Mot kraftiga ränteuppgångar, arbetslöshet och prisfall är hushållen i stort sätt väl rustade. Däremot finns det en möjlighet för enskilda hushåll att råka illa ut.

Det är färre som belånar sin bostad för att renovera eller konsumera. 27% har lånat till renovering de senaste tre åren. förra året var siffran 30% och året innan.

Läs mer här.

Tags: , , , ,

Thursday, April 26th, 2012 Arbete, Ränta Comments Off

Pensionssparare får miljarder i återbetalning

Det är dags för återbetalning i slutet av april, fondrabatter och arvsvinster i premiepensionssystemet betalas då tillbaka. Det innebär att pensionsspararnas konton fylls på med 3,2 miljarder kronor. Samtidigt dras 0,4 miljarder i premiepensionsavgift.

Sveriges 6,4 miljoner pensionssparare får dela på 2,8 miljarder kronor. Pengarna börjar placeras på spararnas konton den 24:e april. Transaktionerna ska vara slutförda två dagar senare och all övrig handel i fonder i systemet blir fördröjd.

De byten som har beställts under den aktuella perioden läggs på kö och genomförs efter handeln med rabatter och annat avslutats.

Tags: , ,

Wednesday, April 25th, 2012 Pension Comments Off

I år kan ombud att e-deklarera och det blir obligatoriskt att anmäla sitt bankkonto

Årets nya deklarationsnyheter är att man måste anmäla sitt bankkonto för att få tillbaka lägre skattebelopp och att det är fritt fram för ombud att e-deklarerar.

Den som får mindre än 2000 kronor på skatten kommer inte att få någon utbetalningskort från Skatteverket, utan måste anmäla sitt bankkonto till Skatteverket, annars sätts pengarna in på ditt skattekonto.

Schablonavdraget för bostadsuthyrning i andra hand har höjts från 12.000 till 18.000 kr. Man får även dra av för den avgift eller hyra man själv betalar för den del man hyr ut, om man bor i bostadsrätt eller hyresrätt. Hyr man ut småhus får man även dra av 20% av hyresintäkten, utöver schablonavdraget på 18.000 kronor.

Läs mer här.

Tags: , ,

Monday, April 23rd, 2012 Bostad, Skatt Comments Off

Näringsidkare kan få tillbaka på skatten före midsommar

700.000 företagare har nu chansen att få tillbaka på skatten genom att göra E-deklaration.

Musikern och näringsidkaren Andreas Johansson tycker till om den nya möjligheten för de som har enskilda firmor.

När man har enskild firma måste man lämna en preliminär inkomstdeklaration i början på året till Skatteverket. Baserat på den räknar Skatteverket ut hur mycket skatt som ska betalas in varje månad. Dock är det snabba puckar i musikranchen och det är omöjligt att förutsäga hur mycket man kommer att tjäna under året.

Det är mer lönsamt att hålla koll på inkomstgränserna. Det viktigaste deklarationråden går ute på att skjuta skatten framför sig. Om man har enskild firma kan man vänta till nu i deklarationen och bestämma hur stor privat inkomst man hade förra året. Det gör man genom att i deklarationen ange hur mycket man ska sätta av till periodiseringsfond och expansionsfond. På så sätt skjuter man upp skatten upp till sex år och det blir ingen ränta på pengarna som man ska skatta senare.

Ränta blir det dock för aktiebolag, men den räntan är i år endast 1,65% och gör därför periodiseringsfond intressant även för bolag. Pengar i expansionsfond beskattas med 26,3 procent. Resten av skatten skjuts upp och betalas när man begär att expansionsfonden ska återföras.

Läs mer här.

Tags: , , , , ,

Monday, April 23rd, 2012 Arbete, Ränta, Skatt Comments Off

Slipp de vanligaste misstagen när du deklarerar

Skatteverket kontrollerar deklarationen maskinellt och då upptäcks de vanligaste felen.

De som har gjort ett avdrag eller sålt för första gången kommer att vara under förstoringsglaset i år och kontrolleras noga.

Det är många del som upptäcks varje år i deklarationerna. De flesta är vanliga summeringsfel eller beror på att man har skrivit av del när en siffra ska föras över till en annan blankett. Det är också vanligt att man missar att föra över ett belopp från en sida till en annan.

Det bästa sättet att undvika felen är att använda e-deklaration. Då sker allt automatiskt.

Läs vidare här.

Tags: , , , ,

Monday, April 23rd, 2012 Bostad, Skatt Comments Off

Kostnaden för den första lägenheten

Förstagångsköpare får idag hosta upp sexsiffriga kontantinsats för en liten bostadsrätt.

Kravet på 15% av bostadens värde i kontantinsats har höjt tröskeln till bostadsmarknaden. Detta i följd av bolånetaket som infördes i höstas som var tänkt att kyla av marknaden.

En färsk mäklarstatistik visar att en genomsnittlig förstagångsköpare får idag betala upp sexsiffrigt för kontantinsatsen. När man utgår från en normalstor lägenhet på 50 kvm där Stockholms innerstad är en klass döe sig, där är kontantinsatsen för en 50 kvm innanför tullarna går loss på uppemot halvmiljonen. Motsvarande belopp är cirka halva beloppet i Storstockholm. I samtliga storstadsregioner ligger insatsen en bra bit över 100000 kr.

Bostadspriserna varierar kraftigt där i mindre orter som Sandviken och Skellefteå är tröskeln till marknaden betydligt lägre.

Läs mer här.

Så hög är tröskeln att komma in på bomarknaden runt om i landet:

Storstäderna och riket    kr/kvm    Cirkapris 50 kvm    Insats 15%
Riket                              23.314 kr   1.166.000 kr          175.000 kr
Stor Stockholm              34.458 kr   1.723.000 kr          258.000 kr
Centrala Sthlm              57.094 kr    2.855.000 kr         428 000 kr
Stor Göteborg               24.543 kr    1.227.000 kr         184.000 kr
Göteborg Centrum        36.027 kr    1.801.000 kr          270.000 kr
Stor Malmö                   17.571 kr     879.000 kr            132.000 kr
Malmö Centrum            20.244 kr    1.012.000 kr          152.000 kr

Andra tärorter i urval    kr/kvm    Cirkapris 50 kvm    Insats 15%
Borlänge                      9 081 kr    454 000 kr             68 000 kr
Borås                           7 964 kr    398 000 kr             60 000 kr
Enköping                    12 380 kr   619 000 kr             93 000 kr
Falkenberg                 10 311 kr   516 000 kr             77 000 kr
Falun                          10 329 kr   516 000 kr             77 000 kr
Gävle                          11 874 kr   594 000 kr             89 000 kr
Halmstad                    13 117 kr   656 000 kr             98 000 kr
Helsingborg                13 877 kr   694 000 kr          104 000 kr
Jönköping                   14 503 kr   725 000 kr          109 000 kr
Karlshamn                   6 019 kr    301 000 kr             45 000 kr
Karlskrona                  11 402 kr   570 000 kr             86 000 kr
Karlstad                      12 129 kr   606 000 kr             91 000 kr
Kungsbacka                20 777 kr 1 039 000 kr          156 000 kr
Linköping                    14 731 kr    737 000 kr          110 000 kr
Luleå                          11 871 kr    594 000 kr             89 000 kr
Lund                           21 457 kr   1 073 000 kr          161 000 kr
Mölndal                      19 435 kr      972 000 kr          146 000 kr
Norrköping                 10 509 kr      525 000 kr             79 000 kr
Sandviken                   5 278 kr       264 000 kr             40 000 kr
Skellefteå                    6 024 kr       301 000 kr             45 000 kr
Sundsvall                    7 384 kr       369 000 kr             55 000 kr
Umeå                         14 489 kr      724 000 kr           109 000 kr
Uppsala                      26 327 kr    1 316 000 kr          197 000 kr
Västerås                     11 405 kr       570 000 kr             86 000 kr
Växjö                          14 003 kr      700 000 kr          105 000 kr
Åre                              24 796 kr  1 240 000 kr          186 000 kr
Örebro                        13 560 kr     678 000 kr          102 000 kr
Östersund                   8 525 kr       426 000 kr             64 000 kr

Källa: Mäklarstatistik. Tabellen avser 3 månaders glidande medelvärde för perioden
januari 2012 – mars 2012.  

Tags: , , , , , ,

Monday, April 23rd, 2012 Bostad, Lån Comments Off

Yngre får räkna med att jobba längre än 65 för att få normal pension

De som är födda 1955 kan endast behöva jobba till 67 och de som är födda 1985 tills de är 68 för att kunna ha samma pension som en 30-talist.

Befolkningen lever längre och blir allt friskare enligt Statistiska Centralbyrån och medellivslängden var 84 år för kvinnor och 78 år för män. År 2060 spås medellivslängden ha ökat till 87 år för kvinnor och 85 för män enligt SCB. Men samtidigt kommer svenskarna ut allt senare i arbetslivet men går ändå ofta i pension vid samma ålder som våra föräldrar. Detta kombinerat med den stigande medellivslängden gör det att pensionen måste betalas ut längre. Eftersom dagens system baseras på ens inkomster under hela arbetslivet kan yngre generationer räkna med att jobba en bra bit efter 65 om man vill ha en pension likartad den som ens föräldrar fick.

Läs mer här.

Tags: , , , ,

Thursday, April 19th, 2012 Pension Comments Off

Risk för pensionsmäll för företagen

Småföretag riskerar att få pensionssmäll när det blir dags att pensionera sig. Många anser att de inte har råd att pensionsspara.

Vanligast är att småföretagare börjar intressera sig för sin pension först när de är i 50 års åldern och då är det redan försent enligt Katarina Wiberg, Pensionsexpert på SPP.

-Grundregeln ska ju vara att man inte ska ha sämre pension om man är egenföretagare än om man varit anställd, säger hon.

Katarina Wiberg har jobbat men pensionsfrågor i över 25 år och sett många småföretagare ta för enkelt på pensionsfrågorna. Många anser sig inte ens ha råd till att pensionsspara utan räknar med att den allmänna pensionen ska räcka, men att den beräknas bli ungefär hälften av lönen är det få av dem som verkligen känner till. Eller så blundar de för frågan eftersom den ligger 15-30 år framåt i tiden. En del tror att de är taktiska.

Läs mer här.

Tags: , , , , ,

Thursday, April 19th, 2012 Arbete, Investering, Pension, Spara Comments Off

Skattepengar till midsommar

Fler än någonsin kan få tillbaka på skatten redan i midsommar. Detta är en av de stora nyheterna i årets dekalration.

Det nya rekordet är 7,5 miljoner personer som ska lämna in sina deklarationer i år. De flesta av dessa kan få tillbaka skattepengar redan till midsommar och inte som innan till december. Men då gäller det att man e-deklarerar.

Det är alltså endast de som e-deklarerar som kan få pengarna till midsommar säger Anna Sjöberg, skatteverket. Annat krav är att hålla skatteverkets deadline, de som väntar till 3:e eller 4:e maj får vänta på sin skatteåterbäring till efter sommaren. Så det gäller att skicka in innan midnatt 2maj.

Läs vidare här.

Tags: , , ,

Thursday, April 19th, 2012 Allmänt, Skatt Comments Off

Viktiga deklarationsdatum

13 april
Sista datumet för att kontakta Skatteverket om man inte har fått sin deklarationsblanket.

2 maj
Deklarationen skall inlämnas.

3 maj
Extra inbetalning ska sitta på Skatteverkets konto annars blir det kostnadsränta i fall kvarskatten blir högst 20.000 kronor. Från den 4 maj räknas ränta.

31 maj
Sista dagen för utlandsboende att lämna sin inkomstdeklaration för inkomståret 2011.

7 juni
Skattepengarna börjar betalas ut till många löntagare, pensionärer och enskilda näringsidkare som uppfyller följande krav:

- Deklarerat via internet, sms eller telefon senast 2 maj.

- Anmält sitt bankkonto för skatteåterbäring senast 2 maj.

- Ska få pengar tillbaka enligt slutskattebeskedet som skickas ut i juni

Slutskattebeskedet ska vara utskickat senast den 20 juni till den som uppfyller kraven ovan.

8-17 augusti
Skattepengarna betalas ut till den löntagare eller pensionär som inte får beskedet i juni.

5-14 september
Skattepengarna betalas till den löntagare eller pensionär vars deklarationer inte är färdiggranskade av Skatteverket i augusti.

12 november
Kom slutskattebeskedet i augusti ska inbetalning vara bokförd på Skatteverkets konto 12 november.

12 december
Kom slutskattebeskedet i september ska inbetalning vara bokförd på Skatteverkets konto 12 november.

17 december
Sista dag att skicka ut slutskattebesked till den som ännu inte fått det.

12 mars 2013
Sista dag att betala underskott på skattekontot.

Tags: , ,

Thursday, April 19th, 2012 Allmänt, Rådgivning, Skatt Comments Off

Goldman Sachs första kvarttal övertygar

Investmentbolaget från USA redovisar ett justerar ett resultat per aktie på 3,92 dollar för det första kvartalet 2012.

Analytikernas förväntningar var ett resultat på 3,55 dollar per aktie, så Goldman Sachs övertygar. Intäkterna var 9,95 miljarder dollar medan förväntningarna var 9,4 miljarder dollar.

Läs vidare här.

Tags: ,

Thursday, April 19th, 2012 Aktier, Valuta Comments Off

JP Morgan överraskar

Finansjätten JP Morgan redovisar ett justerat resultat per aktie på 1:31 dollar för det första kvartalet i år.

Den amerikanska finansjättens resultat inkluderar 0:28 dollar per aktie efter skatt från minskade kreditförlustreserver relaterade till bolån och kreditkort.

Analytikernas förväntningar var ett resultat på 1:17 dollar per aktie.

“Vi är nöjda med att vårt kvartalsresultat reflekterade positiva kredittrender för våra bolåne- och kreditkortsportföljer. Men vi förväntar oss ytterligare en period av förhöjda kostnadsnivåer och förluster hänförligt till bolånerelaterade frågor. Kredittrenderna var genomgående stabila och fortsatt starka för våra företagsportföljer”- vd Jamie Dimon.

Läs mer här.

Tags: ,

Thursday, April 19th, 2012 Investering Comments Off

Nu kartläggs dina skulder

Svenskarnas skulder ska kartläggas och förslag på åtgärder skall ges enligt konsumentminister Birgitta Ohlsson (FP)

Det är för många människor som har för stora skulder tycker konsumentministern Birgitta Ohlsson och pekar på 400 000 svenskar som har skulder hos kronofogden. Det ska finnas en samband mellan ohälsa och skuldsättning samt situationen för barn i skuldsatta familjer ska granskas och hösten 2013 ska utredningen vara klar.

Kronofogden säger att det kostar samhället mellan 30-50 miljarder kronor om året.

“Oftast har man väldigt stora skulder innan man söker hjälp. Med skuldsanering tar det fem år att bli skuldfri men sedan tar det betydligt längre tid innan man kommer på fötter igen” – Anna-Carin Gustafsson Åström, Kronofogden

44550 personer mellan 18-25 år hade problem med att betala sina skulder förra året och regeringen har redan vidtagit åtgärder för att motverka att enskilda blir svårt skuldsatta menar Ohlsson. Skärpta regler för kreditprövning vid snabblån och ökade utbildningsinsatser i privatekonomi ät åtgärder som tagits men mer behövs det anser hon.

Tags: , , , ,

Thursday, April 19th, 2012 Bank, Lån, Politik Comments Off

Rika personer tror på börsuppgång

Carnegie Privatbank har gjort en undersökning som visar att Sveriges förmögna tror på en ypperlig börsutveckling framöver.

De tror att börsen går upp 5-10 % det närmaste halvåret enligt undersökningen som Carnegie har gjort där ca 500 kunder inom banken svarat på ett antal frågor.

Carnegies kunder tror förutom på en stigande börs att tillväxtmarknader under det kommande halvåret får den bästa utvecklingen. Sämst spås den europeiska marknaden gå enligt undersökningen.

“Det är ett mer positivt klimat och riskviljan verkar också öka hos kunderna. De har en positiv framtidssyn som vi delar och som vi redan har haft en tid.”- Mikael Pauli, chef för Carnegie Privatbank

Läs mer här.

Tags: , , ,

Thursday, April 19th, 2012 Aktier, Investering Comments Off

Färre svenskar vill amortera

Trenden är sjunkande för hushåll som amorterar sina bolån, en tredjedel av hushållen amorterar inte alls. Sämst på amortering är bostadsrättsägarna.

Amorteringsviljan hos svenska hushåll är lågt trots bolånetak och nya rekommendationer. En undersökning som Demoskop har gjort visar att för sju år sedan svarade 71% att de amorterade medan det nu bara är 64% som amorterar sina bolån.

“Det är lite förvånande att var tredje inte amorterar alls med tanke på den debatt som har varit. Förklaringen är sannolikt att vi hade högre räntor i fjol. Då finns det många hushåll som drar ned på amorteringar. Den rörliga räntan används som ett dragspel i familjens ekonomi”- Gunilla Nyström, privatekonom på SEB

Bland villaägare är det 68% som amorterar, medan motsvarande siffra bland bostadsrättsägare bara är 46%.

Läs mer här.

Tags: , , ,

Monday, April 16th, 2012 Bostad Comments Off

Sänkt bolagskatt kan bli verklighet

I fokus inför höstbudgeten står välfärden, Arbete och konkurrenskraft. Genom sänkt arbetsgivaravgift, nystartsjobb eller subventionerade anställningar vill regeringen förbättra ungas svåra situation på arbetsmarknaden.

Regeringen vill skapa utrymme för att sänka bolagsskatten genom att begränsa skatteplanering med ränteavdrag. De vill även presentera en satsning på forskning och innovation för att stärka konkurrenskraften. Även en proposition till riksdagen om en satsning på infrastruktur hästen 2012 ska regeringen lämna.

Hösten 2011 har varit en orolig tid i Europa enligt regeringen, skuldkrisen fördjupades och turbulensen på de finansiella marknaden påpekades.

“Behovet av en stabil grund för trygghet och välfärd är fortsatt tydlig. Vi vet av erfarenhet att vägen tillbaka till finanspolitisk stabilitet och trovärdighet är lång och hård. Det är den väg som många av Europas länder nu vandrar. Den vägen ska Sverige inte riskera att hamna på igen” -skriver regeringen.

Läs vidare här.

Tags: ,

Monday, April 16th, 2012 Arbete, Politik, Skatt Comments Off

Fördubbling av bolånemarginaler

Citibanks nya analys visar att gapet mellan bolåneinstitutens räntor för bolån ovanpå reporäntan i Sverige har fördubblats sedan 2006.

Uppgången kommer att fortsätta då högre kapital och likviditetskrav införs. Marginalen mellan bolåneräntorna och reporäntan lyft från 1%-1,1%. 2006 till dagens cirka 2,2-2,3%. Enligt analytiker är trenden nedåt för svenska bostadspriser och kommer att fortsätta så sakta men säkert i takt med inbromsningen i konjunkturen och den ökade arbetslösheten, men de tonar ned risken för en priskollaps.

Tags: , ,

Monday, April 16th, 2012 Bostad, Ränta Comments Off

Utländska fondavgifter dyrast

AMF:s årliga granskning visar att avgifterna stigit för samtliga fondkategorier där de utländska fonderna är generellt sett dyrare än de svenska.

Det är de “alternativa investeringarna” som ökat från 0,95 till 1,34% på fem år. I dem ingår Hedgefonder, Trygghets och Garantifonder, Råvarufonder och konvertiblar. Antalet fonder har ökat från 52 till 179 sedan år 2005. Inom bladfonderna har avgiften ökat från 1,09 år 2005 till 1,26% i snitt förra året.

De utländska fonderna som är dyrare än svenska har avgifter som ligger på 1,55 medans svenska aktiefonder ligger på 1,22%. För svenska aktieindexfonder är avgiften 0,41% visar undersökning.

Under förra året tillkom 385 nya fonder. I fjol ökade utbudet med 675 nya fonder samtidigt lades 398 fonder ner. Nystartade fonder har generellt högre avgifter än nedlagda fonder under fjolåret. För befintliga fonder var avgiften 1,56% medan nya fonder har 1,57% och nedlagda fonder hade lägre avgifter, 1,52%.

Läs mer här.

Tags: , , ,

Friday, April 13th, 2012 Fonder Comments Off

Rekordhöga fondavgifter

Fondavgifterna kommer att stiga på den svenska marknaden, mest ökar avgifter för de populära ränte- och blandfonderna enligt årlig rapport från DN Ekonomi.

AMF fonder mäter de genomsnittliga förvaltningsavgifterna för femte året i rad. År 2011 steg de till 1,39%. Den stora ökningen syns dock hos blandfonder. Idag ligger avgifter på 1,26%. Första gången mätningarna gjordes var siffran 1,09%.

“Majoriteten av kunderna köper färdigförpackade blandfonder. Det är ett sätt för den långsiktige spararen att slippa bekymmer men man tar ordentligt betalt för detta” – Anders Oscarsson, AMF fonder

Läs vidare här.

Tags: , ,

Friday, April 13th, 2012 Bank, Fonder, Investering, Spara Comments Off

Banken med dyraste boräntan

Banken som har den allra dyraste boräntan är statliga SBAB som har dyrast rörliga bolån. Ett lån på 2Mkr kostar 11.000 kronor mer per år än hos storbanken SEB.

Kunderna på SBAB betalar i genomsnitt 4,14 % ränta på sina bolån enligt en undersökning. Det är mycket mer än snitträntan på rörlig bolån hos SEB som är 3,59%.

Det höga räntan beror på att banken under en period för ett par år sedan erbjöd sina kunder att låna upp till 95% av köpsumman, säger Fredrik Bergström, chef för affärsområdet Konsument på SBAB.

Läs mer här.

Tags: , , , , ,

Friday, April 13th, 2012 Ränta Comments Off

Presentation av årets bästa Sverigefonder

Många av de populära Sverigefonderna steg under årets första kvartal. Danske Invest imponerade mest.

Sverigefonderna har i genomsnitt gett en avkastning på 8% hittills i år. Trots att börsen surnat på sistone finns det tydliga ljuspunkter för de blågula placeringarna.

Georg Norberg, förvaltare på Granit Fonder, säger sig ha en positiv syn på de svenska börsbolagens utsikter.

Bolag som klarade sig bra under finanskrisen för tre år sedan har lärt sig mycket och kan skära i sina kostnader. Volvo är ett sådant exempel enligt Norberg.

Läs mer här.

Tags: ,

Thursday, April 12th, 2012 Fonder Comments Off

Byron Wien tipsar om börsen

Byron Wien, vice ordförande på Blackstone, har med framgång förutspått en uppgång på 7% för amerikanska S&P 500 i början av året. Han skriver om en vidare uppgång i sin senaste analys.

Innan årets slut kommer S&P 500 att uppnå 1500 enligt hans analys.

”De tre senaste månaderna har pessimism vänts till optimism…Vanligtvis föranleder optimism en korregering av marknaden. Men det finns så många investerare som letar efter möjligheten att öka sin exponering att en mindre nedgång inte står i vägen för en drös av köpare. Det här beteendet kan fortsätta ett bra tag” - Wien.

I år har amerikanska indexet S&P 500 klättrat med 12 procent och ligger nu över nivån 1400. Indexet representerar de 500 största amerikanska bolagen som är noterade i USA.

Läs vidare här.

Tags: ,

Wednesday, April 11th, 2012 Aktier, Investering Comments Off

Anders Borg vill stoppa ifrågasatt skatteplanering

För att stoppa den avancerade skatteplaneringen har finansdepartementet kommit fram till en rad åtgärder. I gengäld skall bolagskatten sänkas rejält.

Förslaget gäller åtgärder för att förhindra skatteplanering med ränteavdrag. Detta leder till att förutsättningarna för beskattning på lika villkor för företagen inom bland annat välfärdssektorn stärks. Detta är vad finansdepartementet skriver i ett pressmeddelande.

“De aggressiva och tvivelaktiga skatteupplägg som vi bland annat sett hos vissa riskkapitalföretag verksamma inom välfärdssektorn kan vi inte acceptera. Nu täpper vi till ytterligare och därmed motverkas möjligheten för företag att fly undan sitt samhällsansvar” - Anders Borg

Läs vidare här.

Tags: , , ,

Tuesday, April 3rd, 2012 Politik, Skatt Comments Off

Dessa tar hand om våra pensionspengar

Mer än hälften av de årliga insättningarna i pensionsparandet kommer från tjänstepensionerna, som nio av tio löntagare har.

Det motsvarar hela börsens värde vad pensionsjättarna förvaltar. Trotts detta är de ganska anonyma och granskas inte lika mycket som andra storbolag. De som tjänar miljoner på våra pensioner är självklart direktörerna.

Exakt hur mycket av svenskarnas sparande som går till pensionen är svårt att bestämma men Folksam uppskattar det totala sparandet till 3 3 00 miljarder kronor. Det är jämförbart med Sveriges Bruttonationalprodukt. Den största delen handlar om löntagarnas tjänstepensioner. Söderberg & Partners uppskattar att det samlade värdet på tjänstepensionerna ligger på 2500 miljarder kronor. Inkomsterna ökar och tjänstepensionerna står för drygt 110 miljarder i inkomst för bolagen i fjol. Plus ytterligare ca 85 miljarder kom genom privata pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar.

Företag som förvaltar det enorma förmögenheterna är t ex Alecta som förvaltar 490 miljarder kronor, mer än vad Volvo och Ericsson är värda tillsammans. trotts de enorma siffrorna är flera av bolagen anonyma. Även cheferna är anonyma som tjänar mångmiljonbelopp.

Läs vidare här.

Tags: , , , ,

Tuesday, April 3rd, 2012 Investering, Pension Comments Off

Bli en bättre investerare

Bruce Berkowitz, Amerikanska toppförvaltaren tipsar om lärdomar som han önskade att någon gett honom i början av hans karriär.

Vid två tillfällen har Berkowits utsetts till bästa fondförvaltaren av Morningstar. Han är grundaren till Fariholme Capital Management som startades 1997. Innan dess var han senior portföljförvaltare på Lehman Brothers Holding.

Vid en konferens för inte så länge sen talade han om åtta lärdomar som han önskade att någon hade gett honom i början av hans karriär.

1. You always have to have cash, especially when no one else has it.(Du måste alltid ha kontanter. Särskilt när ingen annan har det.)

2. No free lunch- it’s not free, or it’s not lunch.(Det finns ingen gratis lunch – Lunch är inte gratis annars så är det inte lunch.)

3. You can’t change people! You can change yourself, but not others.(Du kan inte förändra människor. Du kan förändra dig själv – men inte andra.)

4. You only see reality under extreme stress- you want to get to know someone, you need to see them under extreme stress. (Du ser endast verkligheten under extrema stressförhållande. Om du vill lära känna någon måste du se denne under extrem stress.)

5. Volatility is not risk!(Volatilitet är inte risk.)

6. Always assume you will have bad luck. (Anta alltid att du kommer ha otur.)

7. Few variables to win. Once you have to think about more than 3 variables, your odds of winning are low.(Få variabler krävs för att vinna. När du behöver mer än tre variabler är oddsen för att vinna dåliga.)

8. If you have to use more than 6th grade math, you’re in trouble. (Om du behöver använda mer avancerad matematik än den som lärs ut i sjätte klass har du problem.)

Tags: , , ,

Tuesday, April 3rd, 2012 Investering Comments Off

Sparformen som få svenskar vet om

Det sparmodell som är tänkt att slå igenom av storbankerna är fortfarande okänd för den stora massan. Tanken med kontoformen som lamserades vid årsskiftet är att det ska bli enklare att spara i aktier och fonder.

Endast 60 000 har skapat investeringskontot hos bankerna. Detta tycker storbankerna att är en bra inledning.

“Spontant är jag positivt överraskad. 60000 är inget litet antal på så kort tid. Kontot har funnits till hands i drygt 80 dagar. Det är en ganska snabb tillväxt. Det är få andra sparformer som har haft den snabba tillväxten” – Aktiespararnas vd Günther

Anledningen till att bankerna inte har informerat tillräckligt för att nå alla är att tjänsten inte gynnar dem och det finns inget vinstintresse för att göra storkampanjer.

Investeringssparkonton beskattas med en chablonskatt som är en viss del av innehavet i stället för att som tidigare betala skatt vid varje säljtillfälle.

Läs mer här.

Tags: , , , , , ,

Monday, April 2nd, 2012 Aktier, Bank, Fonder, Investering, Skatt Comments Off

De fattiga halkar efter

Rapporter talar om ökade klassklyftor och visar att statens sjukförsäkring inte räcker till medelklassens trygghet. Forskaren Joakim Palme talar om ett nytt ” tiondelssamhälle”.

”Jag sitter och granskar Majblommans stipendieansökningar. Förra året ökade antalet ansökningar med 50 procent. Det är en ganska deprimerande läsning. Man ser att de som söker lite pengar till barnens fromma är sådana som lever på försörjningsstöd eller på de lägsta nivåerna av sjukförsäkringen. Det handlar om männi­skor som halkar efter.”

Han är välfärdsforskare och professor i Uppsala universitetet i statsvetenskap och vittnar om ett hörn av verkligheten.

Läs vidare här.

Tags: , , ,

Monday, April 2nd, 2012 Arbete, Försäkring, Politik Comments Off

Lön i Sverige ligger över världssnittet

Arbetar man i Sverige så är sannolikheten hög att man ligger över i världssnittet.

ILO har gjort en sammanställning av 72 av världens länders snittlöner. Högsta lönerna betalas i Luxemburg vars löneläge är ca tre gånger så högt som snittet. 1.480 dollar hamnar den genomsnittliga lönen på. 10240 svenska kronor.

De länderna som ligger närmaste genomsnittet är Hong Kong och Polen.  Lägsta lönen har betalats i Tadjikistan där en månadslön ligger på 1570 kronor i månaden. Norge är två på listan efter Luxemburg.

Se hela listan här.

Tags: , , , ,

Monday, April 2nd, 2012 Arbete Comments Off
Cerberus Spara är en samlingsplats för nyheter. Syftet är att hjälpa såväl befintliga som potentiella klienter och medarbetare att snabbt och enkelt kunna följa utvecklingen inom sparande, placeringar och trygghetslösningar. Målet är att erbjuda information som bidrar till en bättre finansiell planering.

För befintliga och potentiella klienter som önskar hjälp med att upprätta och vårda en effektiv finansiell planering, vänligen kontakta Cerberus.

Instagram

Reggad på Commo.se