Archive for May, 2012

Många har inte råd att gå i pension

Ett 40-årligt yrkesliv är inte längre en garanti för en rimlig pension. En sänkning med 40-50% väntar 65-åringar som ska gå i pension de kommande åren. Sänkningen är inklusive tjänstepension.

Orsakerna är flera, det nya pensionssystemet innebär att staten inte kan garantera en viss del av inkomsten i pension. Det spelar också roll att vi lever allt längre och modellivslängden stiger mycket snabbare än vad man har räknat med.

Hur det blir med pensionen beror på individens enskilda ekonomiska situation och därför bör man i god tid ta reda på hur det egna pensionssparandet ser ut. Ett privat sparande sparande i kombination med ett långt yrkesliv som gett tjänstepension kan ge goda förutsättningar inför pensionen.

Läs mer här.

Tags: , , ,

Wednesday, May 30th, 2012 Arbete, Investering, Pension, Rådgivning, Spara Comments Off

Investerarnas vanligaste misstag

Ole Risager, professor vid Köpenhamns handehögskola har genom studier kommit fram till vilka misstag investerare ofta gör.

Det vanligaste misstagen är att leta efter ett mönster som inte finns. Investerare tror att det finns ett mönster i det som händer på marknaden. Detta kan fungera på kort sikt men inte långsiktigt. Det är inte så marknaden fungerar säger Risager.

Den andra vanliga missen är överdriven självsäkerhet. De som tror att de är smartare än andra och även smartare än marknaden. De tar för stora risker och har en ovilja att sälja investeringar som går dåligt.

När det gäller att investera långsikigt bör man satsa på flera olika länder, typer av företag och sektorer. Inte lägga alla ägg i samma korg.

De bästa länderna att investera i idag anser han är USA och Tyskland. Annars är räntemarknaden en bra investering enligt Ole Risager.

Tags: , , , , , , ,

Wednesday, May 30th, 2012 Investering, Rådgivning, Ränta, Spara Comments Off

Nordeas nya sparprodukt under all kritik

Många småsparare har lockats till Nordeas nya räntebevis, men nu riktas det kritik mot den nya sparprodukten.

En högt uppsatt källa inom Nordea avslöjar att sparprodukten är ett ansvarslöst lurendrejeri mot deras kunder. “Det är orimliga villkor och banken mörkar riskerna”.

Banken smiter från sitt ansvar och lurar kunderna en risk som de har svårt att värdera.

”Det är värdelöst för kunden, men säkert en bra idé för aktieägarna” – vd Günther Mårder, Aktiespararna

Läs mer här.

Tags: , , ,

Wednesday, May 30th, 2012 Aktier, Bank, Fonder, Investering, Spara Comments Off

Bra pension är svenskarnas eget ansvar

Allmänna pensionen riskerar att sänkas ännu mer och varje individ måste då ta ansvar för att få en rimlig pension. Det är vad Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson tipsar om.

Läs hela intervjun här.

Tags: , ,

Wednesday, May 30th, 2012 Pension, Politik, Spara Comments Off

Svenskarna har dålig koll på sina fonder

Undersökning visar att fyra av tio svenskar inte minns vilka fonder de har sina sparpengar i. Bland kvinnor är det nästan hälften som inte vet vad som finns i portföljen.

Fondbolagens förening i samarbete med TNS Sifo Prospera har gjort en kartläggning över svenskarnas fondsparande. Denna undersökning ges ut varannan år.

Läs mer här.

Tags: ,

Wednesday, May 30th, 2012 Fonder Comments Off

Två storbanker får sänkt betyg av kreditvärderingsinstitutet

Moody’s sänker kreditbetygen för Nordens största bank Nordea liksom Handelsbanken. Swedbank berördes inte av kreditvärderingsinstitutet.

114 Europiska banker har varit under bevakning enligt Moody’s meddelande i februari. De fyra svenska storbankerna har varit aktuella för en eventuell nedgradering. Nu har beskedet kommit och det blev Handelsbanken och Nordea som nedvärderas ett steg från Aa2 till Aa3. Från tredje till fjärde på den tiogradiga betygssystemet. Nu blir det dyrare för dem att låna pengar och effekten blir att de riskerar att få färre investerare och färre som vill göra affärer med dem.

Läs mer här.

Tags: , , , , ,

Wednesday, May 30th, 2012 Bank Comments Off

Svenskar spelar bort pensionen

Enligt en undersökning som Folksam har gjort lägger svenskar i genomsnitt 450 kronor på spel varje månad. Detta är mer än vad de lägger på sitt pensionssparande.

Om man lägger 450 kr på ett pensionssparande istället för spel kan man ha en god möjlighet att bli miljonär lagom till pensionen. 87% har tyckt att detta är svårt.

“Många tror att det är helt ouppnåeligt att spara ihop till en miljon, men om man kan avsätta 400 eller 500 kronor i månaden i ett långsiktigt sparande så behöver det inte vara det. Det är ett betydligt säkrare sätt att bli miljonär och att trygga sin ålderdom än att sätta sitt hopp till en Triss-vinst”Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam.

Läs mer här.

Tags: , , , ,

Wednesday, May 30th, 2012 Pension Comments Off

Finansmarknadsministern vill ha lösare låneband

Det blir enklare och billigare för bankkunder att ta sig ut även långa låneavtal om man marginaler på bolån kan pressas enligt Peter Norman (M).

Marknaden fungerar dåligt när bankernas bolånemarginaler är såpass stora säger Norman. Ett förslag som ska underlätta för konsumenter att lösa bundna bolån i förtid, i syfte att öka rörligheten på bankmarknaden utlovas till senare i år.

Tags: , , ,

Wednesday, May 30th, 2012 Bank, Bostad, Lån, Ränta Comments Off

Anders Borg vill sänka bolånemarginaler

Finansminister Anders Borg konstaterar att bankernas finansieringskostnader har minskat samtidigt som ekonomin har bromsat in.

Han menar att det finns starka skäl för att vi ska få lägre bolånemarginaler. Det är bekymmersamt att bankerna prioriterar sin egen lönsamhet framför att ta ett samhällsansvar och bidra till stabilisering säger han.

Borg välkommnar den debatt som uppstått kring ämnet och som han tror den nya FI-rapport bidrar till. Han menar att vi har olika typer av räntekartor som man tittar på och man förhandlar med sina banker på ett helt annat sätt. Han tycker att det är viktigt att kunderna ställer krav på sina banker.

Läs mer här.

Tags: , , , , ,

Wednesday, May 30th, 2012 Bank, Bostad, Lån, Ränta Comments Off

FI: Pruta på din bolåneränta

Finansinspektionen uppmanar i en rapport att man ska pruta på bolånet.

Martin Andersson, FI:s generaldirektör menar att det även finns risk att bankerna i smyg tar ut hela kostnaden på kunderna när verksamheten ska tryggas. Han talar även om att kunderna bör vara medvetna om att det finns ett utrymme att förhandla här. Marginalen har stigit rejält under den senaste tiden.

“Bolånet är det största ekonomiska åtagandet som ett hushåll har. Informationen är komplex och konsumenten är i underläge. Vi vill stärka konsumentens position”- Martin Andersson

Läs vidare här.

Tags: , , ,

Wednesday, May 30th, 2012 Bank, Bostad, Lån, Ränta Comments Off

Storbanker tjänar stort på ditt bolån

Det går att förhandla och en tydligt förhandlingsutrymme för bolånekunder. Enligt finansinspektionens rapport har marginalerna mellan kundens bolåneränta och bankens finansieringskostnader ökat och är i dag 1,1 procentenheter.

Det återstår en marginal på 0,4 % med hänsyn till bankernas övriga kostnader och det ger en avkastning på eget kapital på 22% som är betydligt mer än bankernas totala avkastning. Ett lån på 1,5 miljoner kr motsvarar marginalen 6.000 kr om året för en genomsnittlig bolånelund i Stockholm. FI påpekar att bolånekunderna idag i snitt förhandlar ner sin ränta med 0,2 %. Samtidigt finns det  en möjlighet att förhandla ned sin bolåneränta pekar man på vikten av att kunderna är medvetna om kostnader de betalar på andra banktjänster och produkter.

Läs vidare här.

Tags: , , , , , ,

Wednesday, May 30th, 2012 Bank, Bostad, Lån, Ränta Comments Off

Varning för prisfall

Att äga sin bostad har under de senaste 16 åren varit en mycket bra affär speciellt i storstäderna.

En rapport från Bostadskreditnämnden påpekar att reala huspriser inte har en långsiktig positiv trend, hyresrätten är ett tryggare om än på sikt dyrare boende. Men fördelen är att en ökad rörlighet. Dock är det en brist på hyresrätter som gör att många blir tvungna att köpa sin bostad även om de hellre valt att hyra.

Rapporten visar att avkastningen på bostadsrätter och villor har varit lika bra eller bättre än på aktier under de senaste 16 åren. Dock är de största vinnarna de som köpte bostaden i Stockholm, Göteborg och Malmö 1995. Priserna har stigit oavbrutet sedan dess.

Folk har en tendens att blicka bakåt och under tider av stigande priser glömma bort att priserna faktiskt kan falla enligt Alexandra Leonhard (BKN) som är rapportens författare.

Det är bostadsrättsägare i storstäderna som löper den största risken. Priserna i Malmö har redan fallit med 15% de senaste åren.

Läs mer här.

Tags: , ,

Wednesday, May 30th, 2012 Bostad, Investering Comments Off

Fondbranschens snabbast växande fonder

Börsupptakten har varit stark och fått stora mängder kapital att flöda in till fondbolagen under våren. De fondbolag som har växt mest är specialiserat på Östeuropa.

Enligt statistik från Money Mate så har det förvaltade kapitalet i fondbranschen ökat med 2,8% till 1 860 miljarder kr. Det är aktiefonder som har växt mest med stöd av börsuppgången i vår.

De tre snabbast växta fonderna är East Capital, som följs av Uppsalabaserade Didner & Gerge och sedan norska Skagen Fonder. East Capital hade en ökning på 29%, Didner & Gerge 21% och Skagen Fonder 15%.

Utveckling för förvaltat kapital under första kvartalet
East Capital 29%
Didner & Gerge 21%
Skagen Fonder 15%
Carnegie Fonder 14%
Folksam LO 13%
Sjunde AP-fonden 13%
Danske Invest 11%
Handelsbanken 11%
Catella 9%
Monyx Fund 6%
Swedbank Robur 6%

Tags: , , ,

Tuesday, May 29th, 2012 Fonder, Spara Comments Off

Nu trampar Kina på gasen

Kina har gett järnvägsmyndigheten en enorm kredit, detta efter att oväntat svaga siffror presenterades under våren.

Landets mål är att dra ned på tillväxtakten och ställa om extremt export- och investeringsberoende till förmån för inhemsk konsumtion. Processen har visats sig att gå fortare än regimen väntat med. Förra månaden växte exporten och importen i den långsammaste takten sedan finanskrisen var som djupast. Tillväxten var på 8,1% under första kvartalet. Detta är mer än i många länder med den lägsta farten på tre år.

Fler saker som indikerar att tempot sjunkit under våren är lägre bostadspriser och växande lager av koppar.

”Landet ska på en bra sätta hantera relationen mellan stabil och ganska snabb tillväxt, anpassa den ekonomiska strukturen och hantera inflationsförväntningarna. Vi bör fortsätta att driva en proaktiv finanspolitik och en försiktig penningpolitik och samtidigt ge högre prioritet åt att hålla uppe tillväxten”- Wen Jiabao.

Enligt analytiker på Moody’s Analytics så har aprilstatistiken varit en väckarklocka för Kina och det kommer troligen att bli stimulansåtgärder via penningspolitiken, som mer bankutlåning och infrastrukturprojekt som tidigareläggs.

Tags: , , , , ,

Tuesday, May 29th, 2012 Analys, BNP Comments Off

Kina vill främja ekonomisk tillväxt

Kinas fokus kommer att vara att öka tillväxten enligt Wen Jiabao, Kinas premiärminister.

“Landet bör på rätt sätt hantera relationerna mellan att behålla tillväxt, justera den ekonomiska strukturen och hantera inflationsförväntningarna. Vi bör fortsätta att implementera en proaktiv finanspolitisk policy och en sund penningpolitik, och ge mer prioritet åt att behålla tillväxten” – Wen Jiabao.

Läs mer här.

Tags: ,

Tuesday, May 29th, 2012 Allmänt, Arbete Comments Off

Sparandet ökar i Sverige

Svenskarna har blivit bättre på att spara och fortsätter att fylla på sina sparkonton samtidigt som skuldökningen minskar.

En stor del av svenskarnas sparande har ökat inom försäkringssparandet vilket utgör en tredje del av hushållens tillgångar. Svenskarnas finansiella sparande ökade till 31 miljarder kronor under första kvartalet i år. Det är ovanligt högt för att vara ett första kvartal. Hushållens bankinlåning ökade med 9 miljarder kronor under första kvartalet, om man jämför med samma period i fjol.

Samtidigt har svenska folkets skuldökning minskat lite. Låneökningen uppgick till 27 miljarder kronor under första kvartalet, vilket är den lägsta låneökningen på åtta år. Det är framför allt låneökningen hos bostadsinstitut som fortsatt att minska.

Läs mer här.

Tags: , , , ,

Tuesday, May 29th, 2012 Lån, Spara Comments Off

Lång torka för aktiefonder

En klassisk fråga för finansmarknaden är aktier och räntor. Aktier har länge varit det självklara valet samtidigt som finansproffsen skakar på huvudet åt ränteförespråkare. Utmaningen är att försöka bedöma när det vänder.

Om man håller sig till teorin måste ju aktiefonder slå räntefonder över tid, eftersom aktier är en mer riskfylld investering. Det finns ju inget skäl att ta en högre risk om det inte lönar sig i form av högre avkastning” – Mats Lagerqvist vd på  Indecap

Läs vidare här.

Tags: , , , , , ,

Tuesday, May 29th, 2012 Aktier, Arbete, Fonder, Investering, Ränta, Spara Comments Off

Vanliga bankkonton ligger svenskarna varmt om hjärtat

Det är fortsatt hett med vanliga bankkonton när det gäller svenskarnas sparpengar. Bankinlåningen har fördubblats sedan 2005.

Svenskarnas insättande av sparmedel på bankkonton ökade med nio miljarder kronor i årets första fyra månader. Det är ovanligt mycket för att vara i början av året. Hushållens behållning på vanliga sparkonton i bank idag uppe i 1 140 000 000 000 och har fördubblats på endast sju år sedan 2005 enligt SCB.

Läs mer här.

Tags: , , , ,

Tuesday, May 29th, 2012 Bank, Investering, Spara 1 Comment

Ordförande i East Captial om eurokrisen

Intervju med Peter Elam Håkansson som är ordförande i East Capital.

Han beskriver marknaden som ”En relativt ung marknad som utsatts för skepsis och tenderar att säljas av när det är skakigt.”

Läs intervjun på Affärsvärlden.

Tags: , ,

Friday, May 25th, 2012 Fonder, Investering Comments Off

Aktier slår räntor fortfarande

Skakig börs får sparare att gå till räntemarknaden, samtidigt sysslar börsens insiders med aktier som slår räntor med hästlängder när det gäller direktavkastning.

Trenden har brutits i april månad när det gäller ökad sparande i aktiefonder. Det sjönk med 3 miljarder kronor. Ökningen har varit på olika typer av räntefonder där svenskar satt in 7,7 miljarder kronor sammanlagd.

”Dels fick man väldigt bra avkastning på börsen under årets första månader. En del aktiva sparare valde då att gå ur eftersom de var nöjda. Den andra orsaken är att börsen var så pass hackig i april, vilket gjorde att en del blev mer försiktiga”- Fredrik Petterson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening

Läs vidare här.

Tags: ,

Thursday, May 24th, 2012 Aktier, Fonder, Spara Comments Off

Begränsad ränteavdrag önskas av Konjunkturinstitutet

Det bedöms att vara samhällsekonomiskt effektivt att begränsa ränteavdragen eftersom det minskar skillnaden i effektiv skattesats mellan olika företag.

KI skriver i ett remissvar på regeringens skatteförslag inför budgetpropositionen 2013 att utvecklingen mot lägre bolagsskatteinsatser i omvärlden gör att en sänkning av den svenska bolagsskattesatsen bör övervägas i syfte att värna bolagsskattebasen genom att göra det mer lönsamt att investera och redovisa vinster i Sverige. Regeringen vill inte att beskattningen av bolagsrektorn ska öka men föreslår att reglerna för begränsning av företagens ränteavdrag ska utvidgas, vilket skulle öka skatteintäkterna.

Konjunkturinstitutet bedömer att det vore samhällsekonomiskt effektivt att sänka bolagsskatten om beskattningen av bolagssektorn sammantaget ska vara oförändrad. Konjunkturinstitutet tillägger att en sänkning av bolagsskatten dessutom skulle minska den snedvridning som finns mellan eget och lånat kapital.

Läs mer här.

Tags: , ,

Thursday, May 24th, 2012 Pension, Ränta Comments Off

Eurokrisen påverkar guldpriset

Det finns en risk att Grekland lämnar eurosamarbetet på grund av svårigheterna med att bilda regering och skuldkrisen, detta påverkar guldpriset.

Torbjörn Iwarson som är placeringsguidens råvarukrönikör tror att oron kommer att ge nya uppgångar för guldpriset. Det blir allt mer klart att Tyskland inte vill betala för skuldsatta länder som behöver akut hjälp menar han. Fler tror att Grekland återvänder till drachmer och Iwarson tror att det kan ske inom ett år.

Bland flera faktorer som påverkar guldpriset noterar han också att den 10-åriga räntan för Portugals statsobligationer handlas stadigt över 11 procent. Och att Spaniens nu ligger över 6 procent, en nivå som i längden är ohållbar för landets statsekonomi.

Kortsiktigt tros guldpriset i dollar dras med till viss del av minskad riskaptit. Priset nådde i slutet av förra veckan den lägsta nivån sedan januari vid 1 573 dollar och har under måndagen tappat något mer. Eftersom dollarna samtidigt har stärkts är guldpriset i kronor mindre påverkat.

Tags: ,

Thursday, May 24th, 2012 Investering Comments Off

Köpläget i kina blir bättre

Bankernas reservkrav i Kina sänks för tredje gången på sex månader.

Därför är det mindre plats för oron över att industriproduktionen ökat med 9,3% i april, vilket var mindre än 11,9% månaden före. Det väntas fler stimulansåtgärder framöver. Det räknas med att omsvängningen i Kinas politik innebär ett bra investeringsläge i Kinafonder för långsiktiga investeringar menar Märtha Josefsson, Placeringsguidens fondkrönikör.

“Kina stramade tidigare åt när andra inte gjorde det, eftersom bland annat bostadspriserna steg för snabbt. Därför har kinesiska aktier inte stigit särskilt mycket”- Märtha Josefsson.

Årets bästa Kinafonder är Henderson Horizon China A2 som gett 12 %, jämfört med snittet på 5,2 %.

Bästa Kinafonderna i år:

Henderson Horizon China A2 +12%
UBS (Lux) EF China Opp USD +11%
Standard Life SICAV China Eqs A +10%
GAM Star China Equity USD Acc +9%
Schroder ISF China Opp A Acc +9%
Fidelity China Focus A-USD +8%
Dexia Eqs B Red Chips C Acc +7%
BGF China A Acc +7%
JF China (acc)-USD +7%
Danske Invest China +7%

Läs mer här.

Tags: , ,

Thursday, May 24th, 2012 Fonder, Spara Comments Off

Russians IPO’s in London

German Pikhoya, chief executive officer of Polyus Gold International, has a simple explanation for why Russia’s largest gold miner is switching its main stock listing to London from Moscow later this year. “Because our investors are there,” he says. His decision is unwelcome news for Vladimir Putin, who began his third term as Russia’s president on May 7. Putin and his predecessor, Dmitry Medvedev, have been trying to turn Moscow into a global financial center, in part to diversify Russia’s economy away from its reliance on oil and other resources.

Read more here.

Wednesday, May 16th, 2012 Investering Comments Off

Japanese Cuisine is the big hope for funds

The world’s appetite for Japanese tuna, Wagyu beef, and other delicacies prized in restaurants as far away as New York and London is behind an unusual investment trend in Japan. Institutional investors and regional banks, chasing returns they hope will be as high as 7 percent, have poured at least 23 billion yen ($281 million) into about a dozen funds that invest in Japanese farms and fish ponds.

Four of these food industry funds are managed by former Citigroup banker Daisuke Mori, who has pooled 10 billion yen from regional banks and institutional investors to put into projects including tuna farming, most of them on the southern island of Kyushu, far from the radiation contamination caused by last year’s earthquake and tsunami. “Food is the one area that has a big investment potential,” says Mori, 44, president of Dogan Investments in Fukuoka City. “Locally farmed tuna, pork, and beef on Kyushu island should get a stronger connection with the big market outside of Japan.” Ryohei Hayashi, a senior Dogan manager, says the latest of its funds, which are closed to individual investors, is targeting a 7 percent return this year.

Read More Here.

Tags:

Wednesday, May 16th, 2012 Fonder Comments Off

American house prices have corrected more than Europe house prices

Herbert Hoover’s treasury secretary, Andrew Mellon advised the president to “liquidate real estate” as part of a plan to “purge the rottenness out of the system”. Eighty years later, America has pretty much followed his advice. House prices have lost nearly all the real gains they notched up in the bubble period. That makes for a marked contrast with Europe, where prices may be off their peaks but have not lost all their real gains. Why the difference?

Many people think that owning a house is a certain moneymaker, but this is not the historical experience. In his recent book “Safe as Houses? A Historical Analysis of Property Prices”, Neil Monnery presents data from an array of nations going back (in some cases) several centuries. What he discovers is that real house prices have generally been flat over time, or have increased by at most 1% a year. Rather like gold, then, house prices have been a good store of value rather than an automatic route to riches.

Read more here.

Tags: , ,

Wednesday, May 16th, 2012 Investering Comments Off

Property tax time

To stabilise China’s weak local finances and the wild property market there is a solution.

China’s economy is gigantic, and its significance to the world so great, that it is easy to forget the country’s property market is still in its adolescence. Two decades ago most city folk were consigned to dilapidated quarters provided by their state-owned employer. In the years since then house building has boomed and the cult of home ownership has taken a hold on the Chinese psyche. But the market has seen epic swings, and prices are now falling in many big cities.

This is having a big impact on China’s local governments. They carry out over four-fifths of the country’s public spending, but pocket only half of the taxes. To help make up the difference, they rely on expropriating land from farmers and flogging it to bullish property developers. But as developers struggle, land sales are dwindling. As a result, local-government revenue is drying up. Popular resentment, meanwhile, is not. In Wukan, in the southern province of Guangdong, aggrieved villagers rose up in December against land-grabbing officials, chasing the local party chief away.

Read more here.

Tags: , ,

Wednesday, May 16th, 2012 Skatt Comments Off

Strategisk allokering styr avkastningen

För den som har sparade tillgångar och vill förvalta dem är det bra att börja med att välja rätt mix av tillgångar i portföljen.

Detta val kallas för “Strategisk allokering” och är avgörande för hur bra avkastningen blir. Harry Markowitz och William Sharpe, är två forskare som bevisade att hela 90% av variationerna i avkastning beror på portföljkompositionen medan valet av aktier står för endast 5% och marknadstajmingen för 2%. Båda  är idag nobelpristagare.

En väl diversifierad portfölj bestående av olika tillgångsslag som aktier, obligationer, korta räntepapper, fastigheter, råvaror och andra investeringsalternativ ger bästa resultat enligt de två herrarna.

Tanken är att minska risken genom att välja tillgångsslag vars prisutveckling i högsta möjliga grad är beroende av varandra eller helst motvalls, dvs att korrelationen är låg eller negativ. Till exempel brukar priset på riskfria obligationer stiga när aktiekurserna faller, en konsekvens av att investerarna skyr risk, säljer aktier och köper obligationer.

Läs vidare här.

Tags: , , , ,

Monday, May 14th, 2012 Aktier, Investering, Rådgivning Comments Off

Peter Elam Håkansson: “Index är rätt galet”

Ordförande i East Capital, Peter Elam Håkansson beskriver marknaden som relativ ung marknad som utsatts för skepsis och tenderar att säljas av när det är skakigt.

Läs hela intervjun på Affärsvärlden.se

Tags: , ,

Monday, May 14th, 2012 Allmänt, Fonder, Spara Comments Off

Tiggande gatpojke blev miljardär på hotell

Huang Nubo är den kinesiske poeten, äventyraren och stenrike hotellmagneten som tiggde i tonåren som gatpojke. Han berättar om sin livresa och sitt miljardprojekt på Island som ska bara starten för vidare investeringar i Sverige och övriga Skandinavien.

Han tycker att många västerlänningar ser ned på kineser precis so man ser ned på afrikaner, men detta ska tänker han ändra på säger han.

Läs hela krönikan på DI.

Tags: ,

Monday, May 14th, 2012 Investering, Spara Comments Off

Populärast i april: Räntefonder

Sparandet har strömmat till räntefonder istället för aktiefonder i april månad enligt färsk statistik.

Skuldkrisen i Europa har slagit hårt mot Stockholmsbörsen och största delen av de börsuppgången från början av året är nu utraderad. Spararna tar det säkra före det osäkra och har valt räntefonder för sitt nysparande verkar det som.

Nettosparandet i korta räntefonder har uppgått till 5,1 miljarder kr i april visar nya siffror från Fondbolagens förening. Motsvarande siffra för långa räntefonder är 2,6 miljarder kr.

Läs mer här.

Tags: ,

Monday, May 14th, 2012 Aktier, Fonder Comments Off

Aktier mer lönsamma än heta obligationer

Många vill investera i obligationer som erbjuds av storbolagen men om man är långsiktig så ger företagens aktier mer värde.

“Företagsobligationer har blivit en populär strategi, men kanske för populär. En treårig obligation från Electrolux ger 3,1 procent i ränta medan aktien ger 4,5 procent i direktavkastning. Mer värde finns i aktier, som värderas som sitt historiska genomsnitt. Amerikanska aktier är ett stabilare kort än europeiska, även om Europa är lägre värderat. Ett plus för Kina, inte minst då kapital- och valutamarknader öppnas upp steg för steg.”

Läs investeringskonsulten Märtha Josefssons krönika om Europas ekonomiska situation och investeringsråd.

Tags: , , ,

Monday, May 14th, 2012 Investering, Politik, Spara Comments Off

Bromsen som påverkar din framtid

Bromsens effekter på inkomstpensionen kan motsvara två års extra arbete för en person född på 1950-talet.

Bromsen, även kallad balanseringen, sänker nivån på inkomstpensionen och sänker också värdet på de pensionsrätter vi alla tjänat ihop i vår inkomstpension. Bromsen slår till när inflödet av avgifter till systemet bedöms bli för lågt för att möta pensionsåtagandena, det vill säga de pensioner som svenska folket har tjänat ihop till (systemets ekonomiska balans beräknas varje år av Pensionsmyndigheten, enligt en komplicerad modell). När ekonomin i systemet återhämtar sig, återgår pensionerna och värdet på pensionsrätterna till den nivå de hade varit på om bromsen aldrig hade slagit till.

Läs allt om bromsen och ta reda på vad den exakt gör.

Tags: ,

Friday, May 11th, 2012 Pension Comments Off

Två års extra arbete för gemene svensk

Det allmänna pensionssystemets underskott kan betyda två års extra arbete utöver det extra arbete som krävs för att kompensera för att vi lever allt längre för en genomsnittlig svensk.

Inga muntra siffror när Pensionsmyndigheten presenterade nya prognoser för ekonomin i pensionssystemet. 2012 0ch 2013 blir två återhämtningssår och därefter sänks pensionerna 2014 och året därpå blir det bara en liten höjning. Det blir på detta vis när skulderna i systemet är högre än tillgångarna. Pensionsspararna har hittills förlorat ca 240 miljarder kronor och det kommer att bli värre.

Det som är oroväckande är att en del av våra intjänade pension försvinner, vilket är den största effekten av bromsen som slår till. Det handlar om 7,5% av varje pensions intjänade inkomstpension enligt prognosen. Dett kommer att slå hår mot människor som har tänkt att gå i pension om några år.

Läs mer här.

Tags: , ,

Friday, May 11th, 2012 Arbete, Pension Comments Off

Bankernas fondavgifter gör kunder till stora förlorare

Bankernas fondavgifter är väldigt lönsamma för dem trotts att deras kunder många gånger blir stora förlorare. Ordföranden i Sveriges största bank kritiserade den egna massiva mjölkningen av kunderna.

Det är omöjligt för någon att spå i framtiden, ändå är det en miljardindustri att spå i framtiden och ta riktigt saftiga avgifter för den påstådda förmågan att prestera bättre än marknaden eller med andra ord sälja på kunderna dyra, aktivt förvaltade fonder som bankerna sysslar med.

Vare sig man har jobbat på bank under hela sin livstid eller är en nyexaminerad ekonomistudent är det omöjligt att förutsäga den ekonomiska utvecklingen. Trotts att en aktiv förvaltare inte är bättre än en apa som kastar pil på en börskarta fortsätter fondverksamheterna att locka nya kunder. Detta är rena guldgruvan för bankerna. Kunden betalar för ”analys, förvaltning, redovisning, information, revision” men när de förlorar kapital har de betalat för misslyckad-analys, förvaltning, redovisning, information, revision.

Svenska sparare betalar omkring 24 miljarder kronor i fondavgifter per år. En enkel förklaring till varför så många faktiskt betalar in avgifter är duktiga säljare i kombination med att kunden inte riktigt vet hur mycket man faktiskt betalar.

På senare tid har det blivit uppenbart att guldet från fondaffären inte kommer kunna flöda i det oändliga. Snart ska Handelsbanken lansera en avgiftsfri fond. Medan SEB kommer att erbjuda sina kunder en indexförvaltad Europafond, i likhet med föregångsexemplen bland småbankerna. De andra bankerna kommer förhoppningsvis att tvingas följa efter om de ska kunna kalla sig kundvänliga.

Hälften av storbankerna har alltså insett att det inte är hållbart att fortsätta locka ur kunderna höga avgifter utan att också kunna erbjuda ett ärligt alternativ. Det är uppenbart att verkligheten börjar hinna i fatt.

Förkortad version av Carolina Neurath’s inlägg på SVD.

Tags: , , , , ,

Tuesday, May 8th, 2012 Bank, Fonder, Investering, Rådgivning, Spara Comments Off

Transparens räcker inte till enligt Peter Norman

Finansmarknadsministern, Peter Norman har nya måttet som avslöjar vad fondavgifterna egentligen kostar kunden.

Norman-beloppet beskriver för kunder hur mycket de betalar i kronor istället för i procent. Detta under en tioårsperiod när du köper en viss fond. Detta har Peter Norman jobbat med under ett år för att förenkla för kunderna.

“Min poäng är att en fond kostar minst en procent i fondavgift. Eftersom det är så långt från 100 procent så tänker många att det inte spelar någon roll. Men med ränta-på-ränta-effekt blir det en urgröpning av kapitalet.  Jag skulle vilja att konsumenten får en kompletterande information med de facto vad konsumenten betalar i fondavgifter. Och det har nu Morningstar tagit fram”- Peter Norman

Läs vidare här.

Tags: , , , ,

Tuesday, May 8th, 2012 Fonder, Politik, Spara Comments Off

Intervju med Tomas Ramsälv, Förvaltare för Odin Fonders Sverigefond

Tomas Ramsälv är förvaltare för Odin Fonders Sverigefond med 3,2 miljarder kronor i förvaltat kapital

Läs vad han tycker om finansmarknaden, börsutveckling och investering.

Tags: , , , ,

Tuesday, May 8th, 2012 Aktier, Investering, Rådgivning, Spara Comments Off

Spara bättre genom att planera pensionsuttagen

Pensionskapitalet avgör hur mycket pensionsspararen i slutändan får i pension, inte bara storleken på det sparade pensionskapitalet. Om man planerar uttagen noggrann kan det det ge spararen tusentals kronor mer i pension enligt pensionsexperten Magnus Gustavsson.

Att planera uttagen är inte en lätt uppgift och man måste ta hänsyn till individuella faktorer. Därför kan det vara bra att ta hjälp av en rådgivare.

Tänk på att inte vänta för länge med planeringen. När du väl börjat ta ut pengarna kan det vara för sent!

Läs mer här.

Tags: , , ,

Tuesday, May 8th, 2012 Pension, Spara Comments Off

Villaägarna oroade över ny fastighetskatt

Företrädare för organisationen Villaägarna oroas över att den pågående utredningen om fastighetskatten tar fel väg.

Den så kallade Bostadstaxeringsutredningen uppskattas inte av intresseorganisationen Villaägarna, de befarar att utredaren missförstått sitt uppdrag. Enligt dem handlar den kommande förslaget om att ersätta nuvarande taxering och fastighetsavgift med en helt ny fastighetsskatt, i flera delar lika godtycklig som den avskaffade fastighetsskatten. förslaget innebär mindre förutsägbarhet med olika skattenivåer för boyta, markyta och ett skattetak menar Villaägarna.

Läs mer här.

Tags: , ,

Tuesday, May 8th, 2012 Bostad, Skatt Comments Off

Det går att dra nytta av det höga oljepriset

Mycket talar för högre oljepriser och detta kan en aktieinvesterare dra nytta av enligt SEB:s placeringsstrateg som lyfter fram två oljeaktier.

Höga oljepriser är här för att stanna, oljepriset har legat över 100 dollar per fat sedan 2011 enligt SEB. Två aktier är utvalda och båda har intressen i förra årets rekordfynd utanför Norge.

Lundin Petroleum har andelar i Avladsnes och Aldous som tillsammans utgör den fyndighet som är en av de tre största norska oljefynden hittills. Det mindre oljeprospekteringsbolaget Norske Oljeselskap, är en mer riskabel placering,  Men bolaget har potential enligt placeringsstrategen Jonas Evaldsson.

Läs mer här.

Tags: , , , ,

Tuesday, May 8th, 2012 Aktier, Investering Comments Off
Cerberus Spara är en samlingsplats för nyheter. Syftet är att hjälpa såväl befintliga som potentiella klienter och medarbetare att snabbt och enkelt kunna följa utvecklingen inom sparande, placeringar och trygghetslösningar. Målet är att erbjuda information som bidrar till en bättre finansiell planering.

För befintliga och potentiella klienter som önskar hjälp med att upprätta och vårda en effektiv finansiell planering, vänligen kontakta Cerberus.

Instagram

Reggad på Commo.se