Arbete

Nästa år ökar Sveriges tillväxt enligt experter

Erik Pensers analytiker påstår att valåret 2014 kommer det att bli en stor lyft för Sveriges BNP.

Eftersom att det är valår påverkas Sveriges tillväxt positivt och en historik på 33 år visar att vid valår har BNP växt med 3% i snitt och under övriga år med 1,9%. Erik Pensers konjunkturprognos visar att BNP väntas att öka med 3,3% nästa år.

Världsekonomin tros växa med 3,2% i år och 4,2% i nästa år om inte några allvarliga kriser inträffar. Under seklets första 20 år kommer världsekonomin att fördubblas om det fortsätter i samma trend. Sveriges ekonomi kommer även att ha en positiv utveckling med god ekonomi hos hushållen.

Sysselsättningen har ökat med 39.000 personer hittills i år trotts varselvågen som pågick förra hösten. Utvecklingen i antalet arbetande timmar har däremot varit mycket svagare så det är inte endast positiva signaler.

Tags: , , ,

Tuesday, September 17th, 2013 Arbete, BNP Comments Off

Ekonom: Jobba längre och spara mer till pensionen

Välfärdsekonomen Jens Magnusson tycker inte att förslagen i pensionsåldersutredningen räcker. Enligt honom måste Sverige liksom andra välfärdsländer underlätta och uppmuntra eget sparande.

Ekonomen gillar förslagen om höjda pensionsåldrar och menar att det är bra eftersom vi lever längre och för att kunna betala våra välfärdskostnader ska man jobba längre. Det räcker dock inte bara med detta utan det är lika viktigt att spara för pensionsåldern.

Det är få som talar om sparandet i Sverige och det mesta man får höra är man ska jobba mer, så är det inte i andra länder som Danmark och Kanada där folket uppmuntras till att spara menar Magnusson.

Läs hela intervjun på di.se

Tags: , , ,

Tuesday, April 23rd, 2013 Pension Comments Off

Pensionärer som jobbar kommer att få negativ skatt iår

Pensionärer som är födda mellan 1938-1947 och som fortsätter att jobba kan få negativ skatt nästa år om man räknar med pensionsrätter.

Det går att tjäna upp till 188 000 kr och endast betala 8% i skatt visar pensionsmyndighetens uträkning. Skatten blir alltså negativ med tanke på pensionssrätter som man tjänar när man jobbar vidare efter 65 års åldern.

Tags: , , ,

Tuesday, February 12th, 2013 Arbete, Pension, Skatt Comments Off

Skatteförslag ratas av småföretagare

Småföretagare sågar regeringens skattelättnadsförslag i nystartszoner.

En färsk undersökning som Småföretagarbarometern har tagit fram visar att 66% av småföretagarna inte alls kommer att gynnas av förslaget och det är endast 7% som skulle anställa en eller flera personer om skattelättnaden skulle tas i bruk.

Förslaget ger företag som anställer personal i stadsdelar och förorter med extremt hög arbetslöshet skattelättnader.

Det småföretagare hellre vill se är skattelättnader vid anställning tillsammans med ändrade arbetsmarknadsregler.

Läs mer här.

Tags: , , , ,

Monday, November 12th, 2012 Analys, Arbete, Skatt Comments Off

USA:s arbetslöshet faller

USA:s arbetslöshet sjönk till 7,8% i september från augustis 8,1 %.

Ökningen är typisk för denna period och har varit liknande under 2010 och 2011 med 0,5 respektive 0,8 %.

Läs mer här.

Tags: , ,

Tuesday, October 16th, 2012 Arbete Comments Off

Svenskar tror på arbete efter 65 åldern

Ett långt arbetsliv väntar svenskarna enligt en undersökning av Snabba Svar där mer än hälften tror att de kommer att behöva jobba efter 65 år. Bland de unga räknar en fjärdedel med att de måste jobba efter 67 åldern.

Det är en het diskussionsämne i Sverige när det kommer till pensionsåldern och tidigare i år sade statsministern att han ville höja pensionsåldern kraftigt till 75 års ålder för att få den standard vi förväntar oss. Även i delar av Europa, speciellt krisländerna Grekland och Spanien vill förlänga pensionsåldern för att förbättra sina dåliga statsfinanser.

I Sverige är det numera såhär att arbetstagaren kan bestämma själv när den vill lämna arbetslivet och pensionera sig och pensionsåldern är inte fast längre. Enligt undersökningen som Snabba Svar har gjort räknar 56% av svenskarna att jobba längre än pensionsåldern för att få en vettig pension.

Gruppen som tror att de kommer att jobba längst är de unga bland 15-22 som tror att de måste jobba efter 67.

80% tror att de kommer att få en sämre pension på ålderns höst. 40% tror att de kommer att få en mycket sämre inkomst vid pensionsåldern.

Tags: , , ,

Tuesday, August 21st, 2012 Arbete, Bank, Pension, Spara Comments Off

Robert Benmoshe: Västvärlden kommer att behöva höja pensionsåldern till 80 år

Verkställande direktör för försäkringsjätten AIG i USA tror att pensionsåldern i västvärlden kommer att behöva höjas till 80 år.

Befolkningen lever allt längre och det råder skuldkris, då måste regeringar i världen tänka om när det gäller yrkeslivets längd säger AIG-chefen Benmosche. Pension åldern kommer behövas att höjas till 70, 80 år. Det är nödvändigt att staterna ska ha råd med pensionsbetalningar och sjukvård för att betalningsbördan inte ska falla för tung på den yngre delen av befolkningen.

Läs mer här.

Tags: , , , , ,

Monday, June 11th, 2012 Arbete, Pension Comments Off

Fler jobbar efter 65 åldern

Många svenskar jobbar efter 65 år och har en positiv attityd till att förlänga arbetslivet. Dock är negativa attityder mot äldre i arbetslivet ett problem.

Sysselsatta äldre än 64 har ökat med närmare 65 000 individer till idag 137 000. Men viljan och orken skiljer sig mellan könen, landsdelar, branscher och utbildningsnivå enligt AMF:s rapport.

I Stockholm jobbar var femte invånare mellan 65 -74 år. I Norbotten är andelen 10%.

Läs mer här.

Tags: , , ,

Tuesday, June 5th, 2012 Arbete, Pension Comments Off

Många har inte råd att gå i pension

Ett 40-årligt yrkesliv är inte längre en garanti för en rimlig pension. En sänkning med 40-50% väntar 65-åringar som ska gå i pension de kommande åren. Sänkningen är inklusive tjänstepension.

Orsakerna är flera, det nya pensionssystemet innebär att staten inte kan garantera en viss del av inkomsten i pension. Det spelar också roll att vi lever allt längre och modellivslängden stiger mycket snabbare än vad man har räknat med.

Hur det blir med pensionen beror på individens enskilda ekonomiska situation och därför bör man i god tid ta reda på hur det egna pensionssparandet ser ut. Ett privat sparande sparande i kombination med ett långt yrkesliv som gett tjänstepension kan ge goda förutsättningar inför pensionen.

Läs mer här.

Tags: , , ,

Wednesday, May 30th, 2012 Arbete, Investering, Pension, Rådgivning, Spara Comments Off

Två års extra arbete för gemene svensk

Det allmänna pensionssystemets underskott kan betyda två års extra arbete utöver det extra arbete som krävs för att kompensera för att vi lever allt längre för en genomsnittlig svensk.

Inga muntra siffror när Pensionsmyndigheten presenterade nya prognoser för ekonomin i pensionssystemet. 2012 0ch 2013 blir två återhämtningssår och därefter sänks pensionerna 2014 och året därpå blir det bara en liten höjning. Det blir på detta vis när skulderna i systemet är högre än tillgångarna. Pensionsspararna har hittills förlorat ca 240 miljarder kronor och det kommer att bli värre.

Det som är oroväckande är att en del av våra intjänade pension försvinner, vilket är den största effekten av bromsen som slår till. Det handlar om 7,5% av varje pensions intjänade inkomstpension enligt prognosen. Dett kommer att slå hår mot människor som har tänkt att gå i pension om några år.

Läs mer här.

Tags: , ,

Friday, May 11th, 2012 Arbete, Pension Comments Off

Nackdelarna med deltidsjobb

De som väljer att arbeta deltid frivilligt bör tänka på att det inte bara är lägre lön som de får, utan även lägre pension i hög ålder.

Det har en stor inverkan på pensionen om man inte arbetar eller om man arbetar deltid. Det finns även en stor könsskillnad inom tjänstepensionen där kvinnorna får en mindre andel.

Många kvinnor arbetar deltid eller väljer att arbeta mindre när de får barn, är man gift kan mannen i så fall föra över sin del av pensionsrätten för premiepensionen under de åren och detta kompenserar en del enligt Dan Wallberg som är pensionsexpert på PTK. Dock är det mycket få som utnyttjar möjligheten och sambor kan inte alls göra det.

Läs mer här.

Tags: , , , , , ,

Thursday, May 3rd, 2012 Arbete, Pension, Spara Comments Off

Pensionen sänks vid utlandsjobb

Det är många svenskar som bor utomlands under i en period av sitt liv. Viktigt att tänka på är att utlandsjobb i vissa länder kan sänka den framtida pensionen.

Det finns en risk att i värsta fall missa flera års pensionsrätter om man flyttar och arbetar utomlands. Eftersom hela livet räknas är det viktigt att veta vad som gäller i det land där man jobbar enligt Kristina Kamp som jobbar som ekonom på Pensionsmyndigheten.

Om man jobbar i ett annat EU-land kan normalt tillgodoräkna sig pension därifrån då EU-länderna samarbetar. Detta gäller även de som jobbar i Island eller Norge. Sverige har även samarbete med vissa länder utanför EU. Dock inte med de länder som svenskarna mest utvandrar till som Kina och Australien. Det finns inga avtal att ansöka om pension i de länderna. Problemet ligger i reglerna i de länderna som säger att man måste arbeta så lång tid som 5-10 år innan man blir berättigad till pension säger Kamp.

För studenter ser bättre ut om man får bidragsdelen i studentmedlen och det går att tjäna in lite svenska pensionsrätter under studieåren utomlands. Unga som får a-kassa i Sverige tjänar också in pensionsrätter.

Läs mer här.

Tags: , , , ,

Thursday, April 26th, 2012 Arbete, Pension, Spara 1 Comment

Lön i Sverige ligger över världssnittet

Arbetar man i Sverige så är sannolikheten hög att man ligger över i världssnittet.

ILO har gjort en sammanställning av 72 av världens länders snittlöner. Högsta lönerna betalas i Luxemburg vars löneläge är ca tre gånger så högt som snittet. 1.480 dollar hamnar den genomsnittliga lönen på. 10240 svenska kronor.

De länderna som ligger närmaste genomsnittet är Hong Kong och Polen.  Lägsta lönen har betalats i Tadjikistan där en månadslön ligger på 1570 kronor i månaden. Norge är två på listan efter Luxemburg.

Se hela listan här.

Tags: , , , ,

Monday, April 2nd, 2012 Arbete Comments Off

Jobbar man till 66 får man inte en krona mer i pension

Vissa kan dryga ut pensionskassan genom att jobba efter 65 men för andra kan det betyda ett extra år utan högre pension. De tjänar ingenting på att jobba efter 65 när det gäller pension.

De här individerna har alltså hamnat mitt i mellan de två pensionssystemen. Arne Paulsson på Pensionsmyndigheten påpekar att det i grunden är en positiv regel som kan tyckas negativ i den här situationen.

– Om inte den här regeln fanns skulle pensionen ju vara ännu lägre för dessa personer – Arne Paulsson.

Vissa individer har även fått ett sänkt belopp i sin pensionsprognos när de jobbar ett extra år.

– Det är bara en avrundningsfråga där några kronor hit eller dit kan se ut som en hundralapp. En del tjänar inte på att jobba vidare, men de förlorar heller inga pengar på det.

Tags: , , ,

Friday, March 30th, 2012 Arbete, Pension Comments Off

Deltidsjobb är mycket negativt för kvinnornas pension

Både allmänna och tjänstepensionen sänks kraftigt för kvinnor som har deltidsarbete.

Deltid är klart vanligast bland kvinnor och dessvärre riskerar dem att få mycket låga pensionsbelopp. AMF som har undersökt detta menar att offentliganställda kvinnor som arbetat halvtid under tio år av sitt arbetsliv minskar tjänstepensionen med ca 7000 kr per år under hela pensionstiden. Till det kommer minskad allmän pension. Ju längre tid man jobbar deltid desto större pensionsförluster förstås.

– Alla äktenskap håller inte livet ut. Familjesituationen har kanske förändrats och det är inte säkert att man är två om ekonomin den dag man går i pension.Carina Blomberg, AMF

Det finns ett sätt att minska de långsiktiga negativa effekterna. Den som har heltidsjobb kan kompensera sin partners lägre inkomst genom ett högre privat pensionssparande. Ett äktenskapsförord är viktigt för de som är gifta då det sparandet annars delas lika vid en skilsmässa. Gifta par kan även föra över pensionsrätter från den med högre inkomst till den med lägre. Men det är få som utnyttjar den möjligheten. Endast 8000 personer gjorde det under 2011.

Frånvaro från jobbet pga sjuka barn ger också lägre inkomster och därmed sämre pension. Där för ska man turas om att vara hemma med sjuklingarna för att det ska bli rättvist.

Tags: , , , , , , ,

Friday, March 30th, 2012 Arbete, Pension, Spara Comments Off

Jobba till 75 år kan vara enda vägen till pension – Om man inte sparar

Höjd pensionsålder är inte den enda möjligheten att få en bra pension. För många kommer det istället att handla om en kombination av mer arbete och mer sparande. Men ju mindre ansvariga politiker talar om behovet och nyttan av ett eget sparande, desto viktigare är det att vi förmedlar en allsidig bild till våra gemensamma kunder enligt Jens Magnusson, SEB:s välfärdsekonom.

Statsminister Reinfeldt nämnde i en intervju att en pensionsålder på 75 år som ett möjligt framtidsscenario i Sverige för inte så länge sedan. Debatten om uttalandet fortsätter fortfarande idag. Vissa tycker att utvecklingen är självklar och hade ändå tänkt jobba långt efter 65-årsdagen. Andra känner frustration och oro eftersom de har svårt att se hur de ska orka eller kunna arbeta ens fram till den 63-årsdag som idag är den genomsnittliga verkliga pensionsåldern i Sverige.

Vad ska man egentligen tro?

Läs mer här.

Tags: , , , , , , , ,

Wednesday, March 14th, 2012 Arbete, Pension, Spara 1 Comment

Deltidsarbetare blir fattiga pensionärer

Både allmänna och tjänstepensionen sänks kraftigt vid deltidsarbete vilket är vanligast bland kvinnor som riskerar att förlora betydliga belopp som pensionärer.

Enligt AMF:s undersökning av konsekvenserna för deltidsarbete så har en offentliganställd kvinna som arbetat halvtid under 10 år av sitt arbetsliv minskar tjänstepensionen med cirka 7.000 kronor per år under hela pensionstiden. Allmänna pensionen minskar även.  Ju längre du jobbar deltid desto större pensionsförluster generellt.

Tags: , , , ,

Monday, March 12th, 2012 Arbete, Pension Comments Off

Inte många som vill jobba efter pensionsåldern 65

Tre av tio kvinnor vill gå i pension innan de fyller 65 år enligt en undersökning. I verkligheten är det färre som gör det.

– Det som överraskar mig mest är att kvinnorna skiljer sig så mycket från männen när det gäller hur länge man tänker arbeta. Kvinnorna har en sämre utgångspunkt, bland annat därför att de har haft en lägre lön och olika typer av ledigheter, säger generaldirektören Ann-Christin Nykvist.

Kvinnor skulle därför snarast vilja arbeta längre, trodde Nykvist. Tittar man på statistiken verkar det däremot vara så att planerna inte förverkligas fullt ut. Andelen kvinnor som slutar jobba före 65 år är lägre än vad de säger i den gjorda Sifoundersökningen.

Den vanligaste orsaken att sluta arbeta före 65 är önskan om mer fritid och tid för familj, därnäst är det arbetsförhållandena och på tredje plats hälsoskäl. 73 procent har pensionssparat privat för att kunna sluta före 65 år och 43 procent har amorterat på sitt hus. 17 procent av de intervjuade (både män och kvinnor) planerar att gå i pension innan de fyller 65 år, 44 procent vid 65 och 32 procent senare. 7 procent svarar att de inte vet.

Tags: , , , ,

Thursday, March 8th, 2012 Pension Comments Off

Så länge måste du jobba innan pension

Om man vill ha samma pension som en 30-talist måste man arbeta tills man är 68 år och 2 månader gammal, om man är född 1985. Är man född år 1955 behöver man jobba tills man är 66 år och 11 månader gammal.

Vi lever allt längre och blir allt friskare enligt Statistiska Centralbyrån. Förra året var medellivslängden 84 år för kvinnor och 78 år för män. År 2060 spås medellivslängden ha ökat till 87 år för kvinnor och 85 år för män, enligt SCB. Samtidigt kommer vi ut allt senare i arbetslivet, men går ändå ofta i pension vid samma ålder som våra föräldrar. Kombinerat med den stigande medellivslängden gör det att pensionen måste betalas ut längre, baserat på färre år i arbetslivet. Eftersom dagens pensionssystem baseras på ens inkomster under hela arbetslivet kan yngre generationer räkna med att jobba en bra bit efter 65, om man vill ha en pension likartad den som ens föräldrar fick.

För att få samma pension som mamma och pappa måste man jobba längre. Det är för att man lever mycket längre. Det är det som är hake. -Kristina Kamp, pensionsekonom på Pensionsmyndigheten.

En person född år 1960 måste enligt Pensionsmyndighetens beräkningar jobba tills han eller hon är 67 år och 2 månader gammal för att få samma nivå på pensionen som en person född år 1930. En person född år 1990 kan räkna med att lämna arbetslivet vid 68 år och 4 månader.

– Som det ser ut i dag så måste yngre generationer jobba allt längre. Men alla pensionssystem är inte huggna i sten heller. Man kanske höjer pensionsavgifterna. Det är en diskussion för samtida politiker. -Kristina Kamp.

I nästa års orange kuvert med den allmänna pensionen kommer Pensionsmyndigheten att bifoga en varningstriangel där det står hur länge du beräknas behöva arbeta för att få samma levnadsstandard som en 30-talist. Några års arbete efter 65 tror dock Kristina Kamp inte behöver vara så hemskt.

– Yngre generationer kommer att vara pensionärer längre än dagens pensionärer. Då ska man ha något att göra de åren också. Livet tar inte slut efter 65.  – Kristina Kamp

Fakta: Höjda pensionsåldrar

Så länge måste varje årskull arbeta för att få samma allmänna pension som en 30-talist.

1930 65 år
1940 65 år 9 månader
1945 66 år 3 månader
1950 66 år 7 månader
1955 66 år 11 månader
1960 67 år 2 månader
1965 67 år 5 månader
1970 67 år 8 månader
1975 67 år 10 månader
1980 68 år
1985 68 år 2 månader
1990 68 år 4 månader

Källa: Pensionsmyndigheten

 

Tags: , , , ,

Thursday, February 16th, 2012 Pension 1 Comment
Cerberus Spara är en samlingsplats för nyheter. Syftet är att hjälpa såväl befintliga som potentiella klienter och medarbetare att snabbt och enkelt kunna följa utvecklingen inom sparande, placeringar och trygghetslösningar. Målet är att erbjuda information som bidrar till en bättre finansiell planering.

För befintliga och potentiella klienter som önskar hjälp med att upprätta och vårda en effektiv finansiell planering, vänligen kontakta Cerberus.

Instagram

Reggad på Commo.se