Juridik

Sambofällorna man ska akta sig för

När förhållandet spricker för sambos finns det en risk att bli ekonomisk utnyttjad, därför är det bra att ha koll på fällorna som kan göra livet orättvist.

Undersökning visar att två av tre sambopar aldrig har diskuterat den ekonomiska biten vid en eventuell separation eller dödsfall. I många familjer är det vanligt att ena parten tar ett större ansvar för familjen och således jobbar mindre och tjänar mindre pengar. Detta påverkar individens pension negativt och därför är det rättvist att den andra parten som tjänar större delen av hushållets inkomst pensionssparar för den som tjänar lägst. Hur mycket man sparar är relativt och beror på hushållets totala inkomst. I Sverige är det väldigt få som sparar åt sin sambo eller sin respektive.

Viktigt att vara medveten om att sambo lagen inte ger lika stor skydd som äktenskapsliknande skydd. Sambos måste svara för sina egna skulder och äger sin egen egendom. Sedan delar man på utgifterna efter överenskommelse beroende på inkomsten.

Om sambopar vill spara gemensamt måste de skapa ett konto där båda står som kontoinnehavare för annars är kontohavaren som har rätt till sparpengarna vid en eventuell tvist.

När det gäller kapitalvaror och bil som betalas endast av ena parten så kommer den andra som inte har betalat för dem och kanske betalat hushållets andra utgifter inte få något vid en separation och tvist.

Vid köp av bostad är det bäst att ta ett gemensamt lån och gå in med lika mycket kontanter var redan från början för att det inte ska uppstå problem vid en separation. Övertaganderegeln gör det möjligt för ena parten att ta över den andras hyresrätt eller bostadsrätt om det finns barn med i bilden vid separation.

Eftersom sambopar ej ärver varandra är det bra att se över försäkringsskydd samt skriva inbördes testamente. Annars kan ena parten gå helt utan förmögenheten som den andra lämnar över vid dödsfall.

Att skriva samboavtal eller äktenskapsförord rekommenderas.

Tags: , , , , ,

Monday, February 11th, 2013 Allmänt, Bostad, Lån, Pension, Rådgivning Comments Off

Stor juridisk skillnad mellan att vara sambo och gift

Det är viktigt att vara medveten om de juridiska skillnaderna gällande att vara gift och att leva i ett samboförhållande.

Detta gäller för dig som är gift.

Detta gäller för dig som är sambo.

Tags: , , ,

Tuesday, August 28th, 2012 Rådgivning Comments Off
Cerberus Spara är en samlingsplats för nyheter. Syftet är att hjälpa såväl befintliga som potentiella klienter och medarbetare att snabbt och enkelt kunna följa utvecklingen inom sparande, placeringar och trygghetslösningar. Målet är att erbjuda information som bidrar till en bättre finansiell planering.

För befintliga och potentiella klienter som önskar hjälp med att upprätta och vårda en effektiv finansiell planering, vänligen kontakta Cerberus.

Instagram

Reggad på Commo.se