Pension

Cirka 30% av svenskarnas löner går till pension

417 miljarder kr blev den samlade avgifterna och premierna år 2012 när man räknar med allmän pension,  tjänstepension och privat pension.

Avgifterna till den allmänna pensionen var 258 miljarder. premier till tjänstepensionen var 141 miljarder och 18 miljarder var privat pensionsförsäkring. Eftersom lönesumman under år 2012 uppgick till 1467 miljarder beyder det att vi i genomsnitt avsatte 28 % av lönerna till pension enligt pensionsmyndighetens årsredovisning.

Tags: , ,

Friday, May 2nd, 2014 Pension Comments Off

Storbank ökar sin försäljning av tjänstepension rejält

Handelsbanken ökar försäljningen av tjänstepensioner med hela 45 %. Under första kvartalet var premieinkomsterna för Handelsbanken Liv, inkl Norge och Finland ar 2,52 miljarder SEK.

Med 9 % har premieinkomsten i Sverige med 2,03 miljarder SEK och ökar 45 % inom tjänstepension, 15% i kapitalförsäkring i Sverige.

Orsakerna bakom är enligt Louise Sander Vd för Handelsbanken Liv flera.

“Redan i höstas inledde vi en offensiv eftersom det är en ganska liten del av våra företagskunder som har sin tjänstepension hos oss och där finns en fortsatt potential att växa. Det handlar bland annat om att få våra företagsrådgivare att känna att vi har ett starkt erbjudande till våra företag vilket de nu har börjat göra. Vårt fondbolag har av Morningstar fått högst rating och vårt erbjudande är också mycket prisvärt, vi har till exempel 0 kr i avgift för tiotaggare.”

Tags: , , , , , ,

Friday, May 2nd, 2014 Bank, Pension Comments Off

PPM gynnar pensionärer med låg inkomst

Extra pengar till pensionärer med låga inkomster inom PPM.

Med 1 100kr extra i månaden är pensionärer med låga inkomster vinnare visar Fondbolagens förenings beräkningar.  Fond bolagens förenings uppgift är att organisera aktörerna i fondbranschen och tillhör inte de som vill ja kvar PPM. Nu kommer de med siffror som visar att garantipensionärerna som har de lägsta pensionerna har chans att mer pengar i plånboken.

Beräkningarna visar att en person som pensioneras efter 40 år i arbetslivet med en slutlön på 25000 kronor kan få 1100 kronor mer i månaden i pension. Givet att premiepensionen ökar mer i värde än inkomstpensionen. Detta beror på reglerna för hur man räknar ut den statliga pensionen då reglerna säger att den som har rätt till garantipension och har haft en bättre avkastning på premiepensionen än inkomstpensionens värdeutveckling får behålla överskottet. Med det menas att högre avkastning inte minskar garantipensionen.

Tags: ,

Wednesday, April 16th, 2014 Pension Comments Off

Kollegtivavtalen lämnas oförändrat av regeringen

Peter Norman (m) har lovat att inte röra kollektivavtalen när förändringar görs vad gäller utökad flytträtt av pensionskapital.

Finansmarknadsministern Peter Norman har under ett möte med  arbetsmarknadens parter lovat att inte röra kollektivavtalen men vill ha möjligheten av att slå ihop fribrev.

“Vi fick ett glädjande och bra besked om att regeringen inte tänker införa någon retroaktiv flytträtt inom kollektivavtalade tjänstepensioner. Det här var ett första möte som ska följas av flera. När ett nytt statligt pensionsavtal är klart under nästa år kan vi ta diskussionen om att försöka åstadkomma flytträtt mellan olika kollektivavtalsområden. Vi har ju redan flytträtt inom respektive kollektivavtalsområde, utom på det statliga området” säger Göran Arrius, ordförande i Saco.

Peter Norman tog även upp provisionsförbud vid rådgivning och försäljning. En idé som diskuterades är den danska lösningen där slutkunden betalar ett arvode på 1 500 kr per rådgivningstillfälle och där kunden kan bestämma om arvodet ska betalas direkt eller via kundens sparkapital.

Tags: ,

Monday, April 14th, 2014 Pension Comments Off

Regeringen vill sänka privat pensionsavdraget kraftigt

Regeringen har föreslagit en sänkning av avdrag för privat pensionssparande med 800 kr.

Avdraget för privat pensionssparande ligger idag på 1000kr i månaden. Regeringen vill nu sänka detta till 200kr med anledningen att spara pengar inför de kommande åren. Under 2015 vill de även föreslå slopad avdragsrätt helt för 2016. Regeringen räknar med att spara 2,88 miljarder kr 2015 och 4,55 miljarder kr 2016 och åren efter. Vad dessa pengar ska utnyttjas till istället är oklart.

Tags: , , , ,

Monday, April 14th, 2014 Investering, Pension, Spara Comments Off

Försäkringsbranschen måste förenkla för att öka förtroendet.

På Tjänstepensionsdagen har en stor diskussion om förtroendet för försäkringsbranschen och intresset för pensioner tagit plats där alla är överens om att intresset för pensioner är lågt samtidigt som låg förtroende för försäkringsbranschen råder.

Många vet inte ens vilken försäkringsbolag de har sitt sparande i. Handelsbanken Liv:s Vd, Louise Sander tycker att en ökad flytträtt samt enklare metoder för att flytta borde öka intresset. Det ska dessutom inte vara dyrt.

Alecta:s vd Staffan Grefbäck tycker inte att flytträtten ökar kundens intresse utan det handlar om att flytträtten innebär fler avgifter till banker och det är därför de pushar för detta.

Skandias vd Bengt-Åke Fagerman tycker att det handlar om rättvisa. Det behövs en gemensam standard där man kan jämföra bolagens avkastningar.

Vd för Liv & Pension vill att det ska bli enklare att flytta och att förenkla hur systemet fungerar för kunderna. Hon tycker att försäkringar är som bilar när man ska välja och trygga varumärken är vad folk väljer oftast men om man är missnöjd ska man ha möjligheten att flytta.

Tags: , ,

Friday, April 11th, 2014 Försäkring, Pension, Spara Comments Off

Förtida uttag av tjänstepension medför risker

Enligt Collectum är det en risk att plocka tjänstepensionen för tidigt. Idag tar 20% ut tjänstepensionen på högst tio år.

Det är en stor grupp som underskattar hur länge de kommer att vara pensionärer och därmed riskerar att få det tufft när pengarna är slut. Många väljer begränsad utbetalningstid för att pensionen då blir högre. För en 65-åring som väljer att ta ut tjänstepensionen på fem år innebär det en tjänstepension på 13 000 kr/mån under fem år, men ingen tjänstepension efter det. Men om samma person väljer ett livslångt uttag blir tjänstepensionen 3 500 kr per månad från 65-årsdagen och livet ut.

Snitten på personer som går i pension i år är att ha en livslängd på ytterligare 22-24 år.

Tags: ,

Monday, April 7th, 2014 Pension, Spara Comments Off

Topplista: Försäkringsbolagens hållbarhet

Sveriges 242 största varumärken har bedömts av 9000 inhemska konsumenter utifrån hur de presterar avseende miljöansvar och socialt ansvarstagande. Lantmännen ligger i topp i årets Sustanable Brand Index. KPA Pension rankas högst bland försäkringsbolagen. Därefter kommer AMF och Folksam hänger efter på platserna 32 och 33.

KPA Pension blev även bäst på hållbarhet i sin egen bransch i en annan undersökning.

 1. KPA Pension (30)
 2. AMF (32)
 3. Folksam (33)
 4. Länsförsäkringar (36)
 5. Handelsbanken (64)
 6. Trygg-Hansa (66)
 7. Swedbank(89)
 8. If (92)
 9. SPP (93)
 10. Nordea (109)
 11. Alecta (123)
 12. SEB (125)
 13. Skandia (142)

Tags: ,

Thursday, April 3rd, 2014 Försäkring Comments Off

Varierande pensionsålder i olika länder

I de flesta länder på jorden ligger pensionsåldern på 65 år. På vissa platser är åldern lägre och vissa få länder högre.

Pensionmyndigheten lista över pensionsåldern i olika länder främst i Europa.

 

Nederländerna, 65 år 1 mån, framtida pensionsålder 67+ (2024, RP 2021)……

Belgien, 65 år.

Storbritannien, 65 år för män, 61 år för kvinnor. Framtida pensionsålder: 67 (2028), 68 (2046)

Spanien, 65 år 1 mån. Framtida pensionsålder 67 (2027).

Irland, 65 år. Framtida pensionsålder 68 (2028).

Italien, 66 år för män 62 år 3 mån för kvinnor. Framtida pensionsålder 67+ (2022).

Österrike, 65 år för män och 60 år för kvinnor. Framtida pensionsålder 65 (2033).

Grekland, 65 år. Framtida pensionsålder 67(-), 67+ (2021).

Luxemburg, 65 år.

Portugal, 65 år.

Frankrike, 65 år. Framtida pensionsålder 67 (2018).

Sverige, 61-67 år. Framtida pensionsålder kan bli 69 år (om pensionsmyndigehetens förslag går igenom)

Tyskland, 65 år 2 mån. Framtida pensionsålder 67 (2029).

Finland, 63-68 år.

Danmark, 65. Framtida pensionsålder 67+ (2022; 2030).

Bulgarien, 63 år 8 mån för män 60 år 8 mån för kvinnor. Framtida pensionsålder 65 för män (2017)/63 för kvinnor (2020).

Cypern, 65 år.

Lettland, 62 år. Framtida pensionsålder 65 år (2024).

Litauen, 62 år 10 mån för män och 60 år 8 månader för kvinnor. Framtida pensionsålder 65 år (2026).

Malta, 62 år. Framtida pensionsålder 65 (2027).

Polen, 65 år 3 mån för män 60 3 mån för kvinnor. Framtida pensionsålder 67 (2020) för män 67 (2040) för kvinnor.

Rumänien, 64 år 3 mån för män, 59 år 3 mån för kvinnor.  Framtida pensionsålder: 65 år för män och 60 år för kvinnor (2015).

Slovakien, 62 år för män och 57-61 år för kvinnor. Framtida pensionsålder, 62 år (2024).

Slovenien, 63 år för män och 61 år för kvinnor.

Tjeckien, 62 år 8 mån för män och 57 år 4 mån – 61 år 8 mån för kvinnor. Framtida pensionsålder 66 år 8 mån (2041).

Ungern, 62 år 6 mån. Framtida pensionsålder 65 år (2022).

Estland, 63 år för män 62 år för kvinnor. Framtida pensionsålder 65 (2026) för män och 63 år för kvinnor (2016). 65 år för män och kvinnor (2026).

Island, 67 år.

Norge, 62-75 år.

Schweiz, 65 år för män och 64 år för kvinnor.

USA, 66 år . Framtida pensionsålder 67 år (2027)….

Japan, 61 år för män och 60 år för kvinnor. Framtida pensionsålder 65 år (2030).

Källa: Pensionsskyddscentralen

Tags: , , ,

Wednesday, March 26th, 2014 Pension Comments Off

Movestic vill öka risken för pensionärer

Stabil Utbetalning heter nya tillskottet i Movestics fondpaket Bygga och Bevara. Stabil Utbetalning innehåller åtta aktiva fonder med 80% alternativa placeringar/räntefonder och 20% aktierelaterade investeringar.

4% beräknas den årliga avkastningen att bli enligt Movestic:s förväntningar.

”Eftersom vi lever allt längre och pensionsåldern fortfarande är 65 år är det inte svårt att räkna ut att pensionskapitalet måste räcka längre. Utbetalningsperioder på 15 till 20 år ger utrymme för en annan syn på den önskade risknivån i sparandet. Trots detta lever de flesta kvar i gamla sanningar; när det är dags att gå i pension ska man inte ta någon risk i sitt sparande. Det innebär att en del flyttar till en traditionell livportfölj eller lägger allt kapital i kortränta. Detta är förstås inte optimalt” -Henrik Sundin, vd för Movestic Kapitalförvaltning.

Han menar att man måste ta en viss kontrollerad risk för att kapitalet ska räcka längre och att Stabil Utbetalning är anpassad till just detta som placerar kapitalet på ett tryggt sätt samtidigt som spararen har möjlighet till god avkastning.

Tags: , , , ,

Tuesday, March 25th, 2014 Investering, Pension, Spara Comments Off

Dyr affär för anställda som inte får tjänstepension av arbetsgivaren

Får man som anställd ingen tjänstepension och själv måste få spara privat så behövs det en löneökning för att man inte ska gå back.

Även om 90% av alla anställda har tjänstepension är det många speciellt unga som inte vet om det. De som är mellan 25-29 har en fjärdedel inte koll på sin tjänstepension och vet inte om det ingår in lönen eller inte. Kunskapen ökar med åldern och bland dem som är runt 50 år är det ca 4% som inte visste enligt Sifos undersökning.

Eftersom den statliga allmänna pensionen blir sämre blir det viktigare med tjänstepensionen och det privata pensionssparandet.

Det nya pensionssystemet ger endast 43-45% av lönen i pension medan det gamla gav 60-64% av lönen. Om arbetsgivaren inte är villig att betala så bör man spara privat. Gör man det är det bra att kräva kompensation av arbetsgivaren eftersom det annars blir dyrt för den enskilda spararen. Det är alltid privata företag som struntar i tjänstepensionen då alla statliga företag måste betala tjänstepension.

Ju högre lön man har desto mer kostar det att ha tjänstepension i månaden. De som tjänar 25 000kr i månaden behöver få 1 160 kr i månaden extra. De som har hög lön som exempelvis 60 000 kr i månaden behöver 8 929 kr per månad mer i lön för att få samma förmån som den som har tjänstepension.

Det är fortfarande sällan arbetsgivare tar upp tjänstepensionen i samband med anställning och lönesamtal och det är någonting som arbetsgivare borde bli bättre på menar pensionsmyndigheten.

Tags: , , , , ,

Monday, March 17th, 2014 Pension, Spara Comments Off

Pensionsgruppen vill höja pensionsåldern till 69år

Pensionsgruppem meddelar att de vill ha förändringar i överenskommelsen och justera AP-fondernas struktur och placeringsregler.

De vill har en jämnare utveckling av inkomstpensionerna och en högre pensionsålder samt en översyn av PPM systemet. Det ska bli en mer kostnadseffektiv förvaltning och förbättra skyddet för väljare som inte är aktiva.

Pensionsgruppen företräder de fem partier som står bakom pensionsöverenskommelsen. (S,M,F,C,K) och de anser att PPM-systemet har svagheter som inte gynnar de sparare som saknar finansiell kunskap samtidigt som det är höga kostnader och stor framtida spridning i utfall. De föreslår även längre arbetsliv eftersom vi lever allt längre och vill ha rätten att kvarstå i anställning till 69 år.

Tags: , , ,

Thursday, March 13th, 2014 Pension, Rådgivning, Spara Comments Off

Pensionsbromsen modifieras

Regeringen har kommit fram till att modifiera pensionsbromsen meddelar pensionsgruppen.

Modifieringen innebär att det blir mindre svängningar i utbetalningarna. De senaste tre åren har inbetalningarna till pensionen minskat i följd av pensionsbromsen. Regeringen hoppas på att modifieringen ska ge kraftiga effekter. Bromsen sänker utbetalningarna om intäkterna blir för små och detta infördes år 2010.

Pensionärsorganisationerna är emot bromsen och vill att den ska slopas helt.

Tags: , ,

Wednesday, March 12th, 2014 Pension Comments Off

AP-fonder får betala till inkomstpensionssystemet i flera år framåt

Förra året betalade AP-fonderna in 27,5 miljarder kr till inkomstpensionssystemet för att balansera underskottet. I år beräknas AP-fonderna behöva betala in 20 miljarder kr och de följande åren ökar dessa nettobetalningar med en topp 2017 och 2018 då underskottet i pensionssystemet beräknas bli 41,4 miljarder respektive 41,3 miljarder kr.

Tillgångarna i pensionssystemet består till 88 procent av avgiftstillgången, som är det samlade värdet av framtida avgiftsinbetalningar. Övriga 12 procent av tillgångarna består av AP-fondernas kapital som vid årsskiftet översteg 1 000 miljarder kr. Sedan 2009 har AP-fonderna varit nettobetalare till inkomstpensionssystemet. Under perioden 2009-2020 väntas AP-fonderna behöva bidra med 312 miljarder kr för att balansera underskottet.

Källa: PENSIONER & FÖRMÅNER

Tags: , , , ,

Tuesday, March 11th, 2014 Fonder, Investering, Pension Comments Off

Höga avgifter och utebliven avklastning för tjänstemän

Tjänstepensionsföretaget Collectum visar i en rapport att de privatanställda tjänstemännen betalar 4,6 miljarder i onödan som går till för höga avgifter och utebliven avkastning under en tioårsperiod.

Det är en väldigt liten del av tjänstemännen som flyttar sina intjänade pensionspengar dit det är lägre avgifter och högre avkastning konstaterar Collectum. Endast 14% har sedan 2008 som har flyttat sitt kapital till tjänstepensionen ITP. 16 miljarder har flyttats med det är 58 miljarder kvar i gamla försäkringar med onödigt höga avgifter.

Tomas Carlsson från Collectum säger att tjänstepensionen är en viktig del av pensionen och genom att flytta pengarna till upphandlade fonder kan mer pengar gå till pensionen istället för att försäkringsbolagen ska få dem.

Tags: , , , , ,

Tuesday, February 25th, 2014 Försäkring, Pension, Rådgivning, Uncategorized Comments Off

Borg vill slopa avdragsrätten för pensionssparande

Anders Borg, Sveriges finansminister vill styra folkets pensionssparande till privat sparande och till sparformen investeringssparkonto, därför vill han slopa avdragsrätten för pensionssparande.

Med detta kommer inte den privata pensionssparandet att påverkas förutom att man inte kan sätta in mer pengar i denna sparform från och med 2016.

“Vi tror att investeringssparkonton blir mer attraktivt och fungerar väl för den som vill spara lite extra till pensionen. Där görs en låg schablonbeskattning och så betalar man inte skatt när pengarna tas ut. Det riskerar också att ge relativt höga kostnader för avgifterna under sparandet. För den enskilde är det mer flexibelt och gynnsamt att spara i ett investeringssparkonto” – Anders Borg

Borg anser att de nya investeringskontona är bättre eftersom kapitalet då inte blir låst och att det är låg schablonbeskattning.

Bankerna är skeptiska om detta och exempelvis Swedbank tycker att det är märkligt att regeringen vill ta bort det avdragsgilla sparande när man samtidigt är oroad över hushållens höga skuldsättning. Dessutom ska de sänka bidragsdelen för studenter och öka lönedelen som spär på skuldsättningen för de unga.

Tags: , ,

Friday, February 21st, 2014 Arbete, Bank, Pension, Politik, Spara Comments Off

Införandet av e-legitimation för att göra fondbyten får kritik

E-Legitimation för att utföra fondbyten inom PPM

E-Legitimation för att utföra fondbyten inom PPM

Från den 21:a februari blir det obligatorisk att använda sig av e-legitimation för att kunna göra fondbyten i premiepensionssystemet enligt Pensionsmyndighetens beslut. Detta har fått kritik av remissinstanser.

Beslutet motiveras med att e-legitimation ökar säkerheten kraftigt för konsumenterna. Kritiken är inte riktat mot säkerhetsskyddsfrågan utan att de menar att det finns även skäl för Pensionsmyndigheten att minska utrymmet för rådgivning och förvaltningstjänster i PPM. Detta kan leda till att färre konsumenter gör fondbyten. Idag är det endast 55% av de 6,5 miljoner fondsparare som har e-leg. Konsumenter som inte har det måste göra byten genom att beställa blanketter från myndigheten eller genom att ge fullmakt till sin rådgivare på förvaltningsbolag/investeringsrådgivningsbolag.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Monday, January 27th, 2014 Fonder, Pension, Spara Comments Off

Årets tre viktigaste frågorna för Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten

Katrin Westling, Pensionsmyndighetens generaldirektör anser att de tre viktigaste frågorna i år är att stärka konsumenterna på pensionsmarknaden, fullmaktsnoden och prognos för alla.

“– Prognos till alla är viktig därför att vi nu får muskler att på olika sätt satsa för att få fler att se hela sin pension. Med förstärkt och utbildad kundservice, reklamkampanj och utskick av pinkoder i orange kuvert vill vi få fler pensionssparare att använda verktyget Min Pension. Och på det sättet få rätta förväntningar på sin framtida pension och bli bättre rustade som konsumenter för att ta beslut kring exempelvis sparande och olika tjänster.” – Katrin Westling

Det ska bli enklare att för de som sparar att få överblick över sina fullmakter senast 2015. Tydligare vägledning och mer stöd och bättre samarbete med andra aktörer som Finansinspektionen och Konsumentverket.

Enligt Westling har pensionsmyndigheten ett bra rykte och har ganska bra förtroende hos dem som är i kontakt med myndigheten. De kommer att jobba med att bli ännu bättre långsiktigt genom att fortsätta göra rätt och bli tydligare med att informera om produkter och tjänster.

Pensionsmyndigheten planerar även att höja säkerheten på inloggningar på fondtorget och från den 20 februari kräva e-legitimation för att kunna logga in. Det blir på samma sätt som man loggar in på banker. Risken finns att många tycker att detta är krångligt men myndigheten räknar med att folk har förståelse för de risker som finns om man inte har hög säkerhet och gör detta för att öka säkerheten.

Tags: , , ,

Monday, January 20th, 2014 Pension, Spara Comments Off

De som har lägst pension i Sverige bor i gränskommuner

Den allmänna pensionen är lägst i landet i Haparanda som gränsar till Finland och Värmlandskommuner som gränsar till Norge. Jämför man med Stockholmskommuner så är skillnaden 3000 kr. Räknar man med tjänstepensionen så blir skillnaderna ännu större.

Pensionsmyndighetens förklaring till detta är att i gränskommunerna är det vanligt att många har inkomster från grannlandet. Genomsnittsinkomsten i exempelvis Eda kommun är 11 758 kr jämfört med Danderyds kommun som har 27 500kr per månad.

Från detta år har Pensionsmyndigheten förändrat sin organisation och då har flera avdelningar upphört och istället nya avdelningar bildats så som produktionsavdelning, utvecklingsavdelning, kommunikationsavdelning och analysavdelning. Detta har gjorts för att förbättra tydligheten för kunderna men även ge en mer sammanhållen utveckling av verksamheten.

Tags: ,

Thursday, January 9th, 2014 Pension Comments Off

Ingen skatt för IMF-pension

Kammarrätten i Sundsvall upphäver förvaltningsrättens dom och där med innebär det att pensionsutbetalningar från IMF ses som utbetalning av försäkring och blir skattebefriad oavsett pensionsfondens rättsliga status.

Skatteverket anser inte att IMF:s pensionsfond är en självständig juridisk person och att det egentligen är arbetsgivarna som garanterar pensionen och inte fonderna. De vill att utbetalningarna ska beskattas då de anses vara pension och inte försäkring medan kammarrätten menar att IMF:s pensionsplan inte skiljer sig så mycket från världsbankens pensionsplaner och deras utbetalningar och har i tidigare domar ansetts utgå på grund av försäkring.

Tags: , , , ,

Tuesday, January 7th, 2014 Försäkring, Pension, Skatt Comments Off

AMF vill ta bort återbetalningsskyddet

Inom icke-valsalternativen vill AMF ta bort återbetalningsskyddet då alldeles för många inte vet om det eller inte vet hur det påverkar pensionen.

AMF vill att återbetalningsskyddet ska vara en medvetet val för pensionärer och inte standard i icke-valslösningen. Pensionen kan bli upp till 20% högre utan skyddet för vissa och runt 10% för de flesta.

Det är flera grupper i samhället som riskerar att få lägre pensioner så som deltidsarbetare, egenföretagare som inte betalar in till sin tjänstepension och de som har arbetat under få år. Allt senare etableringsålder på arbetsmarknaden kommer på sikt att ge lägre pension enligt AMF.

När det gäller gruppen egenföretagare är det endast 30% som betalar in till sin tjänstepension och de som arbetar deltid i 20 år inom kommun eller landsting får i överlag 1000 kr mindre i tjänstepension.

Fondförsäkringar ger inte heller någon garanti för högre pension utan kan istället ge sämre avkastning än snittet. Traditionell försäkring som gör att man delar risken med kollektivet ger även en garanti till spararen. Ändå minskar utbudet av traditionell försäkring. Detta är på grund av att fondbolagen erbjuder större lönsamhet för företagen och då försäkringsbolag är vinstdrivande väljer de det alternativ som ger mest avkastning dvs fondförsäkringar. Den ökade regleringen gör att utbudet inom fondförsäkringar också ökar.

En annan risk som AMF ser är att allt fler sparare tar ut tjänstepensionen under en begränsad tid. Detta leder till att många får en sämre pension efter 70 år samtidigt som samhällets kostnader för vård och boende ökar enligt Fredrik Nordström, AMF

Tags: , , ,

Friday, December 20th, 2013 Pension Comments Off

Pensionen faller med 100kr

Med 2,7% kommer inkomst- och tilläggspensionen att sänkas nästa år. Balanseringen i pensionssystemet kommer att stå för 1,6%.

Premiepensionen kommer att höjas med 18% i överlag men detta betyder endast 50kr mer i månaden för de 900 000 pensionärer som har fondförsäkring och 10kr mer för de 227 000 som har traditionell försäkring.

Skatten kommer att sänkas med 100kr så att den genomsnittliga nettopensionen kommer att bli minus 100 kr meddelar Pensionsmyndigheten. Den allmänna pensionen var förra året i genomsnitt 12000kr vilket är inte ens hälften av dem genomsnittliga pensionsgrundande inkomsten på 24 400 kr. Räknar man med tjänstepension och privat pensionssparande så blir genomsnittet 16 200 kr för 2011. De som är yngre och som kommer in i systemet har högre pension eftersom de har mer i tjänstepension än äldre pensionärer. Denna utveckling kommer att pågå men inkomsten i relation till den inkomst man har haft innan pensionen kommer fortfarande att sjunka.
Det är även stora skillnader mellan könen när det kommer till pensionen visat statistiken. Det visar sig att män har en hel del mer pensionspengar i månaden än kvinnorna i samma åldersgrupp. Kvinnor mellan 65-69 har en samlad pension på 15 200 kr medan männen har 21 500kr per månad.

Skillnaderna är även stora beroende vart i landet man bor. Detta beror på att kommuner har olika delar av höginkomsttagare med hög tjänstepension. Danderyd till exempel toppar alla kommuner med i snitt 27 500 kr i pension per månad.

Nästa år kommer även garantipensionen att sänkas med 0,2%. Detta kommer inte påverka de pensionärer som har bostadstillägg.

Tags: , , ,

Thursday, December 19th, 2013 Pension Comments Off

Deutch Bank tar över långlevnadsrisk från AstraZeneca

En affär mellan Deutch Bank och läkemedelsbolaget AstraZeneca värd 27 miljarder kronor gör att banken nu tar över långlevnadsrisken för 10 000 anställda i AstraZeneca med förmånsbestämd pension.

Banken kommer att hedga den risk som de övertar genom återförsäkringsbolag. Detta är en modell som många brittiska bolag väljer och som återförsäkringsbolag driver på. Det går inte att ta på sig långlevnadsrisk direkt från pensionsfonder men detta går alltså genom mellanhänder som i detta fall.

Tags: , ,

Thursday, December 19th, 2013 Pension Comments Off

Ökning av tjänstepensionskapitalet i Europa

Under 2012 har Europas tjänstepensionskapital ökat med 13% till 2 700 miljarder euro. Även om pensionskassorna inom EU generellt sjunker har tillgångarna ökat.

Av hela kapitalet är det den Brittiska och nederländska pensionsfonderna som förvaltar 80% av det. Sveriges tjänstepensionskapital bidrar endast med 0,58% av det samlade europeiska tjänstepensionskapitalet. Detta enligt siffror ifrån Eiopas finansiella stabilitetsrapport för 2013.

Riskrapporten beskriver övergången från förmånsbestämda till premiebestämda pensioner inom hela EU. Avkastningen av pensionsfonderna i Europa har stigit med 8% i 2012 i överlag. Jämför man med året innan var ökningen endast 1%. Den högsta avkastningen har varit i Danmark, Polen och Holland och de sämsta på listan har varit Tyskland och Ungern.

Den svenska fonderingen i svenska bolag har i förhållande till skuldåtaganden har haft högsta solvensen i Europa med ca 140% ökning vid årsskiftet och sedan dess har den stärkts ännu mer.

Tags: , , , , ,

Tuesday, December 17th, 2013 Pension Comments Off

Oseriösa PPM-rådgivare kommer att stoppas av regeringen

Det kommer att bli förbjudet att placera i premiepensionsfonder genom telefonförsäljning om regeringen får bestämma. Försäljningen kommer inte att vara giltig om det sker genom telefonförsäljning om det inte följs upp av avtal där kunden skriftligt ska få och underteckna.

Alldeles för många gånger har det hänt att oseriösa telefonförsäljare lurat folk att spara sina premiepensionspengar i olämpliga och för dyra fonder där “rådgivaren” eller försäljaren får hög provision av fondbolaget i fråga. Detta vill regeringen stoppa idag och skickar därmed en remiss till lagrådet.

Förslaget innebär att inga telefonavtal om PPM kommer att vara giltiga om det inte följs upp av skriftliga avtal där kunden har skrivit under. Om detta händer så har kunden rätt att avstå från att betala. Det är lätt hänt att människor mumlar ett ja i telefon på en fråga de inte begriper och sedan blir de bundna av ett avtal.

Enligt finansmarknadsministern Peter Norman har dessa typer av problem ökat senaste tiden och därför måste åtgärdas. Lagen kommer att träda i kraft den 1:a juli nästa år om förslaget går igenom. Då kommer det att endast gälla försäljning av PPM men tanken är att det ska bli fler finansiella tjänster som ska inkluderas i lagen.

PPM innebär Premiepensionen som är en del av den allmänna pensionen som svenskar kan själva få placera. Då de flesta inte gör aktiva val själva samtidigt som oron över pensionen har ökat i samhället så har det öppnats en marknad för PPM-rådgivare som både kan vara seriösa och oseriösa.

Tags: , , , , ,

Monday, December 16th, 2013 Pension, Spara Comments Off

AMF vill se mer kunskap om pension hos svenskarna

Kunskapen är fortsatt låg om hur de olika pensionsvalen slår mot den pension svenskarna får. Det är många beslut som påverkar vad man får i pension och enligt AMF är det för få som förstår sig på pensionssystemet.

Det kan vara svårt att förstå vad som gäller när man exempelvis ska välja återbetalningsskydd i tjänstepensionen och hur utbetalningsperioden ser ut skriver AMF i årets pensionsrapport.

De efterlevande har rätt till hela eller delar av innestående pensionskapitalet med hjälp av återbetalningsskyddet om man avlider. Räknar man bort skyddet kan man istället få en högre pension.

De grupper som riskerar att bli utan eller få en mycket låg tjänstepension i framtiden är de som är egenföretagare, de som börjar arbeta i sen ålder och de som jobbar deltid långa perioder. Därför är det bäst och mest gynnsamt att vara heltidsanställd redan vid tidig ålder om man vill få en bra pension med återbetalningsskydd.

Nu har även pensionsmyndigheten fått höjt anslag för äldreförsörjningsstöd vilket innebär att anslagskrediten för äldreförsörjningsstödet höjs med ca 7 miljoner kr. Detta eftersom det fanns en risk att Pensionsmyndigheten skulle överskridit tillgängliga medel för anslaget under 2013.

Tags: , , ,

Wednesday, December 11th, 2013 Pension Comments Off

De flesta svenskar ser fram emot pensionen

Det är många som tänker på livet kommer att bli när de ska bli pensionärer, det finns den delen som är glada för den ökade friheten som ger mer tid och den andra delen är oroade över den begränsade inkomsten som kanske inte räcker till och minskar svängrum.

För många kan det vara svårt att ställa in sig på en pensionärstillvaro när yrkeslivet tar slut. Många längtar efter pensionstiden så att de kan få mer tid till familjen, vänner, hoppy och att kunna vara uppe på kvällarna utan att ha ångest för att vakna upp tidigt på morgonen. Det som är bekymmersamt är hur man ska få det ekonomiska att gå ihop då man är ledig mer och konsumerar mer medan lönen blir mindre eller mycket mindre än lönen under jobblivet.

Enligt psykologer så är det en stor övergång i livet som kan i början vara svårt att vänja sig till. Det är någonting som man inte kan förbereda sig på upp till 100%.

En undersökning som Novus har gjort visar att 4 av 5 tillfrågade oroar sig inte för att gå i pension. Det vill säga 81% av de 1047 tjänstemän som var inte oroade medan 17% var oroade över sämre ekonomi och sysslolösheten. De som var över 55 år är det 1 av 4 som oroar sig.

Tags: , ,

Monday, December 2nd, 2013 Analys, Pension Comments Off

AP-fond kritiseras av riksrevisor

Den sjunde AP-fondens förvaltning är under all kritik enligt riksrevisionen som har granskat fonden under perioden 2000-2012.

130 miljarder kronor förvaltas av fonden som är den största premiepensionsförvaltaren med inte mindre än tre miljoner sparare. Riksrevisionen anser att förvaltningen varit för passiv vilket är kan vara kostnadseffektiv men även den aktiva förvaltningen har inte haft tillräcklig nytta för spararna. Avkastningen har inte stått i relation till risktagandet och det har inte varit tillräckligt med ordning och reda på spararnas pensionspengar menar Jan Landahl, riksrevisor.

Tags: , ,

Tuesday, November 19th, 2013 Fonder, Pension, Spara Comments Off

Så påverkar pensionsbromsen din plånbok

Svenska pensionärer kommer att bli fattigare när pensionsbromsen träder i kraft. Omkring femtiotusen kronor mindre i pension under en åttaårsperiod.

Pensionmyndigheten beräknar att förlusten för genomsnittspensionären kommer att totalt bli 47 000 kronor mellan 2010-2018. Det handlar om 75 miljarder kronor netto när kompensation för höjd garantipension och bostadstillägg räknats bort.

Bromsen är till för att skapa balans i pensionssystemet och slog till 2010 men har kritiserats av pensionärsorganisationer. De fyra största kräver att bromsen ska avskaffas.

Tags: , ,

Thursday, November 7th, 2013 Pension, Spara Comments Off

2014: Skatten sänks för pensionärer

En skattelättnad på 2,5 miljarder kr för pensionärerna föreslås av regeringen i nästa års budget.

Istället för en femtiolapp extra i plånboken blir det alltså en hundring mer varje månad. Förslaget kommer från alliansen som vill kompensera för den sänkningen som av pensionerna som kommer vid årsskiftet. Pensionsmyndigheten menar att det kommer att bli en sänkning med 200-400 kr i månaden för de pensionärer som har jobbat heltid. Så en skattelättnad som låter som om att pensionärerna kommer att få extra pengar över betyder i själva verket att de ändå får mindre pengar i plånboken trots skattesänkningar.

Göran Hägglund meddelar att man måste sänka pensionerna för att systemet ska vara hållbart i längden och detta är effekterna som man kan beklaga. Han vill påpeka att det är viktigt att regeringen sänker skatten för pensionärer.

Minskningen av skatten kommer att vara på 2,7% vilket i snitt innebär 200 kronor mindre i månaden efter skatt. De som vinner på skattesänkningen är garantipensionärer som kommer att få mer pengar medan de som har arbetat heltid hela livet får mindre pengar.

Statsministern meddelar att regeringen försöker föra en ansvarsfull ekonomisk politik och balansera olika intressen mot varandra.

Tags: , ,

Friday, November 1st, 2013 Pension, Skatt Comments Off

Professor vill ha minskad valfrihet i PPM

Nicholas Barr

Nicholas Barr

Nicholas Barr, den brittiske ekonomiprofessorn har lagt fram en detaljerad rapport om den svenska pensionssystemet.

Nicholas Barr verksam vid London School of Economics har på uppdrag av ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) studerat det svenska pensionssystemet.

Rapporten är inte helt klar än men som slutsats säger Barr att hela systemet måste göras om. Det har många bra egenskaper men framtidens pensioner påverkas för mycket av vilka val folket gör idag. Det han föreslår är färre valmöjligheter, bättre balansering mellan generationer och en löpande översyn av pensionsåldern gör pensionen tryggare.

Människor kan inte alltid fatta rationella beslut menar han och att de omfattande valmöjligheterna är förvirrande för vanliga människor. Att välja mellan 800 fonder är alltför svårt och många helt enkelt avstår från att välja. Det ska vara enklare att välja och dessutom sjunker kostnaderna ju mindre fonder man har.

Ett annat problem är de tidiga pensionsåldern där globala erfarenheter visar att folk i allmänhet pensionerar sig så fort de kan, även om det inte ligger i deras långsiktiga ekonomiska intresse. Från 61 års åldern kan svenskar pensionera sig och detta är för tidigt meddelar professorn som vill anpassa pensionerna i takt med att  medellivslängden ökar. Dessutom tycker han att det är mindre bra att pensionerna påverkas av årliga förändringar i löneökningstakten, det är nämligen vanligare med anpassningar till prisförändringar i resten av världen.

Han tycker att man måste ändra systemet helt och inte endast delar av den. Den måste bedömas och åtgärdas samlat säger Nicholas Barr.

Tags: , ,

Thursday, October 24th, 2013 Analys, Pension Comments Off

Regeringen och pensionsmyndigheten under ganskning

För att ta reda på om de svenskar som ska gå i pension fått tillräckligt med information om att kunna göra bästa möjliga val ska nu Riksrevisionen granska både pensionsmyndigheten och regeringen.

Pensionsmyndigheten har fått mycket kritik av både politiker och pensionärsorganisationer. Genom att ha individens perspektiv ska Riksrevisionen titta på om myndigheterna är tillräckligt informativa för de som snart ska gå i pension. Systemet är komplext vilket leder till att individer får svårt att bilda sig en uppfattning om de faktiska ekonomiska konsekvenserna av valet.

Det som blivande pensionärerna ska tänka på är den åldern de vill sluta jobba och vilken tid de ska ta ut sina pengar samt hur kapitalet ska förvaltas under pensionen. Det kan vara många val att ta ställning till och det spelar stor roll för ekonomin. Riksrevisionen tycker att man kan tydliggöra de här frågorna bättre. Ett exempel är att man ska lättare ska förstå skillnaden mellan fondförsäkring och traditionell försäkring och vilken risk man egentligen tar.

Granskningen ska vara klar nästa år i juni månad. Då ska Riksrevisionen lämna rekommendationer till regeringen och pensionsmyndigheten och föreslå förändringar som gör det hela effektivare.

Tags: , , , , ,

Thursday, October 24th, 2013 Arbete, Pension, Politik, Spara Comments Off

Öka pensionen genom att avstå ditt återbetalningsskydd

Man kan som pensionär få upp till 10% högre tjänstepension om man avstår sitt återbetalningsskydd.

Hälften av svenskarna vet inte hur återbetalningsskydd fungerar när AMF har frågat ett urval. De som inte har någon annan att försörja är det en vinst. Man kan med ett samtal till bolaget som tjänstepensionen finns i få veta om man har skyddet och kan avstå från det för att höja sin pension.

AMF har räknat att man kan få upp till 10% högre pension om återbetalningsskyddet avskaffas. Tillskottet som man får blir mer ju äldre man blir eftersom man får en del av innestående pensionskapitalet hos de som avlider och som inte har haft skyddet.

Tags: , ,

Thursday, October 10th, 2013 Pension, Spara Comments Off

Avgiftstak för PPM kan införas

Pensionsmyndigheten vill införa ett avgiftstak för PPM fonder.

Myndigheten är positiv till idén om avgiftstak och det är upp till politikerna att bestämma om det ska träda i kraft längre fram i tiden.

“Vi tycker den avvägningen ska göras på politisk nivå. Det är inte Pensionsmyndighetens sak att avgöra vad den här valfriheten är värd” Tora Philp – Pensionsmyndigheten

Läs mer på svd.se

Tags: , ,

Wednesday, October 9th, 2013 Pension Comments Off

Nästa år får många sänkta pensioner

Mindre pension i framtiden

Skattesänkningar i pensionssystemet löser inte problemen och de flesta får ändå mindre i pension.

Pensionsfrågan är ingen lätt nöt för regeringen att knäcka då sänkningarna av inkomstpensionen fortsätter och löften om att pensionen ska utvecklas i takt med de svenska löneinkomsterna fullföljs inte.

Socialdemokraterna vill slopa PPM och begränsa framtida sänkningar av pensionerna och detta pressar Alliansen att snabbt lösa pensionsfrågan som på allvar kan bli en valfråga för första gången i Sverige. Regeringens planerade skattelättnad på 1,15 miljarder har nu ökat till 2,5 miljarder kronor. Problemet är att skattesänkningar inte fyller hålen i pensionssystemet och detta kommer att bita Alliansen i baken under hela valrörelsen enligt Joel Dahlberg på SVD.

Tags: , ,

Wednesday, October 2nd, 2013 Pension, Politik, Skatt Comments Off

Val av tjänstepension snart aktuellt

Snart är det dags att välja tjänstepension och hur det ska förvaltas. Intresset är riktigt stort bland 160 000 privatanställda tjänstemän som ska bestämma sig.

Antalet privatanställda tjänstemän har varit ca 1,5 miljoner svenskar för ITP som 900 000 av dem har haft aktiva försäkringar som arbetsgivaren kontinuerligt sätter in pengar i. Nu finns det nio alternativ att välja mellan, där fem är fondförsäkringar och fyra traditionella försäkringar. De som redan har valt något av dessa alternativen behöver inte göra någonting.

Valcentralen Collectum har nu skickat blanketter till 160 000 personer som sak välja om. Då gäller det att välja mellan en av de nio upphandlade alternativen och inte fortsätta med sin gamla försäkring.

Välj mellan dessa:

Traditionell försäkring:
AMF
Alecta
Skandia
Folksam

Fondförsäkring:
AMF
Danica
SEB
SPP
Swedbank

Tags: , ,

Monday, September 30th, 2013 Fonder, Försäkring, Investering, Pension, Spara Comments Off

Kvinnor mest oroade över pensionen

Undersökning visar att det är ett stort gap mellan män och kvinnor när det kommer till vad de tror att de ska få i pension och vad de behöver.

I allmänhet finns det en stor oro bland dagens svenskar för att pensionen inte kommer att räcka enligt Silentiums nya undersökning. De flesta tror att de kommer att få 66% av slutlönen när de går i pension medan de skulle behöva 86%. Nästan likadana siffror rapporterades för två år sedan.

Det är kvinnorna som är i underläge när det gäller pensionen då de har lägre löner och lägre sparande än männen. Det är 46% som inte har något sparande. Det är mest de äldre som sparar. Detta kan bero på att de yngre är mer naiva i sin syn på pensionen. Det finns en stor osäkerhet kring hur mycket man tror att man kommer att få och vad man egentligen behöver. De yngre tror även att de kommer att behöva jobba längre än 65 för att kunna klara sig ekonomisk.

Tags: , , , , ,

Monday, September 23rd, 2013 Analys, Pension Comments Off

Högre åldersgräns på tjänstepensionen kan bli verklighet

Ulf Kristersson (M) Socialförsäkringsminister

Ulf Kristersson (M) vill ändra reglerna på gränsen för när tjänstepension ska kunna börjas ta ut.

Idag går det att ta ut tjänstepensionen vid 55 års åldern under arbetslivet samtidigt som pensionsålderutredningen föreslog tidigare i år att man ska ha rätt till att arbeta till 69 års ålder mot dagens 67. Den allmänna ålderpensionen får inte tas ut förrän vid 63 år mot nu som är 61.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) vill att gränsen för tjänstepensionsuttag även måste höjas. Han menar att pensionssystemen måste dra åt samma håll i längden.

För detta ska träda i kraft måste ett avtal regleras med arbetsmarknadens parter eller att regeringen löser det genom att ändra skattelagstiftningen.

Tags: , , ,

Tuesday, September 17th, 2013 Pension Comments Off

Premiepensionsfonderna som har varit populärast i sommar

Pensionärer

Sommarvärmen och solen har inte hindrat svenskarna att byta premiepensionsfonder. Här är de hetaste fonderna som svenskarna har valt att byta till.

Här är de 50 fonder som fått flest nya sparare under juli:

Fondnamn Skillnad antal
Skillnad (%) Ant. sparare 31/7
Optimus High Yield 21 037 191,0 32 053
Folksams Aktiefond Japan 4 709 70,5 11 386
DNB Nordic Technology 2 002 17,2 13 628
UBS (Lux) Bond Fund-Global (CHF) (EUR hedged) P – acc 1 964 256,1 2 731
Sverige Aktiv 1 759 5496,9 1 791
Svensk Fondservice Offensiv 912 1,4 67 567
Didner & Gerge Småbolag 774 2,8 28 414
Spiltan Räntefond Sverige 734 5,2 14 787
Didner & Gerge Aktiefond 630 0,3 241 411
AP7 Aktiefond 588 3,4 17 736
AMF Aktiefond Nordamerika 539 7,3 7 914
Svensk Fondservice Balanserad 508 3,1 17 069
ING (L) Invest Middle East & North Africa 501 38,6 1 800
Avanza Zero – Fonden utan avgifter 477 0,8 59 275
SPP Aktiefond USA 445 0,9 48 164
Nordea Generationsfond 80-tal 405 1,2 35 134
BlackRock US Basic Value Fund 390 3,2 12 725
Pictet Biotech 386 2,3 16 893
Didner & Gerge Global 342 14,2 2 750
Svensk Fondservice Maximal 306 3,4 9 342
Seligson & Co Global Top 25 Brands 297 2,4 12 897
Swedbank Robur Japanfond 262 2,3 11 514
Nordea Generationsfond 70-tal 262 0,5 58 409
Solidar Fonder Flex 70 Plus 262 1,9 14 287
SEB Nordamerikafond 256 4,3 6 249
Indecap Fondguide 1 255 0,6 45 019
Swedbank Robur Amerikafond 254 1,2 21 407
Indecap fondguide 2 249 0,6 43 957
Lannebo Småbolag 231 0,4 63 420
AP7 Offensiv 214 2,7 8 268
Handelsbanken Amerikafond 213 1,8 11 831
Nordea Generationsfond 60-tal 202 0,3 61 387
BlackRock World Healthscience Fund 201 8,8 2 485
Solidar Fonder Flex 100 Plus 193 0,3 57 949
Inside USA Small Cap 190 46,6 598
SPP Aktiefond Japan 189 1,1 17 576
Nordea Generationsfond 50-tal 180 0,3 59 592
Solidar Sicav – Global Tillväxt 178 0,8 21 657
AMF Aktiefond  Småbolag 171 0,6 29 781
BlackRock Japan Value Fund 148 24,0 764
AP7 Balanserad 147 1,9 7 743
Carnegie Sverigefond 146 0,6 25 275
Swedbank Robur Småbolagsfond Europa 146 0,2 65 058
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value 145 9,6 1 654
BL – Global Equities 144 4,1 3 649
Nordea Japan Fund 142 6,9 2 207
Solidar Sicav – Global Fokus 135 0,2 65 570
Nordea Småbolagsfond Norden 131 0,4 34 927
Handelsbankens Läkemedelsfond 126 3,9 3 365
Nordea North America Fund 122 1,1 11 024

Tags: , ,

Tuesday, September 3rd, 2013 Pension, Spara Comments Off

Moderaten Ulf Kristersson vill höja åldern för tjänstepensionen

Socialförsäkringsministern vill ändra på reglerna så att det inte längre ska gå att ta ut tjänstepensionen vid 55 års åldern.

Tjänstepensionen går idag att ta ut redan vid 55 års ålder då avtalet är ägd av fack och företag och därav måste regeringen ta upp frågan om förändringar med dem. Ulf Kristersson kritiserar tjänstepensionen och tycker att systemet skickar blandade signaler.

Han menar att nu när flera människor ska jobba längre upp i åldrarna kan man inte ha ett tjänstepensionssystem som ger de signalerna att man kan gå så tidigt som möjligt. Därför ska regeringen förändra åldern genom att ändra i skattelagstiftningen för att i längden måste systemet dra åt samma håll.

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO tycker att det är trist att Kristersson uttrycker sig på ett hotfullt sätt. Det är väldigt få som plockar ut tjänstepensionen redan vid 55 menar han eftersom det inte går att överleva på det som LO medlem i alla fall.

Tags: , ,

Monday, September 2nd, 2013 Pension, Politik Comments Off
Cerberus Spara är en samlingsplats för nyheter. Syftet är att hjälpa såväl befintliga som potentiella klienter och medarbetare att snabbt och enkelt kunna följa utvecklingen inom sparande, placeringar och trygghetslösningar. Målet är att erbjuda information som bidrar till en bättre finansiell planering.

För befintliga och potentiella klienter som önskar hjälp med att upprätta och vårda en effektiv finansiell planering, vänligen kontakta Cerberus.

Instagram

Reggad på Commo.se