Rådgivning

Skillnaden på rådgivning och marknadsföring

Jan Fritsch, Insuresecs vd tycker att det är viktigt klargöra skillnaden mellan rådgivning och marknadsföring eftersom det finns en klar skiljelinje.

Först och främst har rådgivaren större ansvar för att lämna råd enligt lag, detta har inte en marknadsförare. En försäkringsförmedlare är rådgivare och måste visa kunder omsorg och alltid vilja ha kundens bästa menar Fritsch. Rådgivaren har skyldighet att avråda kunden från affärer som är olämpliga men som kunden ändå vill göra och får själv aldrig lämna olämpliga råd. Detta behöver inte marknadsföraren göra och därför finns det oseriösa rådgivare som utger sig själva för att vara marknadsförare av finansiella tjänster för att undvika ansvaret.

För att skydda konsumenterna från sådant har försäkringsförmedlingsmarknadens disciplinnämnd har bestämt vad som är god sed i frågan och menar att det blir mycket svårt att undvika ansvar för olämpliga råd som marknadsförare har förmedlat.

”Avgörande för om information som en försäkringsförmedlare lämnar till kund ska betraktas som rådgivning eller marknadsföring ska bedömas ur kundens perspektiv. Om kunden har haft fog för att uppfatta informationen som rådgivning har förmedlaren ett rådgivningsansvar. Det är uteslutande vad som sagts vid mötet och vilken information som utbytts som avgör om det är fråga om rådgivning. Inte ens om kunden skriftligen har accepterat att förmedlaren inte har något rådgivaransvar, går förmedlaren fri från ansvar, skriver Jan Fritsch”.

Nämndens uttalande är bindande för alla förmedlare som finns i Insuresecs förmedlarregister

Tags: , , , ,

Wednesday, January 29th, 2014 Försäkring, Rådgivning, Spara Comments Off

Införandet av e-legitimation för att göra fondbyten får kritik

E-Legitimation för att utföra fondbyten inom PPM

E-Legitimation för att utföra fondbyten inom PPM

Från den 21:a februari blir det obligatorisk att använda sig av e-legitimation för att kunna göra fondbyten i premiepensionssystemet enligt Pensionsmyndighetens beslut. Detta har fått kritik av remissinstanser.

Beslutet motiveras med att e-legitimation ökar säkerheten kraftigt för konsumenterna. Kritiken är inte riktat mot säkerhetsskyddsfrågan utan att de menar att det finns även skäl för Pensionsmyndigheten att minska utrymmet för rådgivning och förvaltningstjänster i PPM. Detta kan leda till att färre konsumenter gör fondbyten. Idag är det endast 55% av de 6,5 miljoner fondsparare som har e-leg. Konsumenter som inte har det måste göra byten genom att beställa blanketter från myndigheten eller genom att ge fullmakt till sin rådgivare på förvaltningsbolag/investeringsrådgivningsbolag.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Monday, January 27th, 2014 Fonder, Pension, Spara Comments Off

Konsumenter blandar ihop försäkringsförmedlare med Swedsec-rådgivare

Svenska försäkringsförmedlarnas förening är oroad över att konsumenter lätt kan blanda ihop Swedsec-rådgivare med försäkringsförmedlare som har olika kompetens.

Det finns idag ca 23 000 licensierade Swedsec-rådgivare där flera av dem jobbar med försäkringsrådgivning i bankerna och risken är stor att vanliga konsumenter tror att dessa rådgivare är samma som försäkringsförmedlare och har samma kompetens inom rådgivning. Skillnaden är att försäkringsförmedlare står under Finansinspektionens tillsyn medan Swedsec-rådgivare inte är det och dessutom är deras utbildning inte anpassade till försäkringsrådgivning utan till värdepappersrelaterad rådgivning. Licensen uppfyller inte kraven som finns för Insuresecs licens till försäkringsförmedlare enligt vd:n Charlotta Carlberg.

Rådgivare med endast Swedsec-licens har alltså inte rätt utbildning för att kunna ge kvalificerad råd om försäkringstjänster.

Konsumenterna kan även blanda ihop mäklare och förmedlare då definitionen är ganska luddiga och de kan företräda ett och flera företag eller vara helt oberoende.

Tags: , , , ,

Monday, January 13th, 2014 Försäkring, Rådgivning Comments Off

Fondbolagens förening önskar mer aktiva sparare

Pia Nilsson, vd på Fondbolagens förening tycker att spararna är för passiva och detta är inte bra för konkurrensen för hela utbudet.

I många år har Pia följt den svenska fondmarknaden och de senaste fjorton åren som vd för Fondbolagens förening. Hon har varit aktiv inom debatter om allt från fondavgifter och resultat till riskspridning och premiepension. Enligt henne är det mest för tjänste- och premiepension det finns en prispress på marknaden, på den traditionella fondmarknaden är konkurrensen hård för indexfonder och räntefonder. Det har inte hänt något på marknaden för stora aktiefonder. Spararna måste vara mer aktiva och sätta press på de aktiefonderna så att de ändrar sina prissättningar så att avgifterna pressas ned.

Pia tipsar om Fondkollen där spararna kan kvalitetstesta sin fond och snabbt få svar på hur den jämför sig med likvärdiga fonder.

Tags: , , , , , , ,

Tuesday, April 2nd, 2013 Fonder, Pension, Spara Comments Off

Osäker euro ökar placeringsångesten

Sommaren ser osöker ut för euron och krisen blir mer akut. Detta leder till att placeringsångesten riskerar att förstöra många semestrar.

Långsiktiga placerare som inte behöver sitt kapital förrän om 10-20 år spelar det ingen större roll hur fondportföljen ändras under sommarens få månader. Det blir svårt att sälja i rätt tid för dem som ändå vill sälja eftersom börsen är extra svängig just nu.

Det är hög risk på marknaden och ska man gå in i aktier ska man inte göra det nu enligt experter Man ska avvakta och se vad som händer i höst.

Läs mer här.

Tags: , , , ,

Thursday, July 5th, 2012 Aktier, Fonder, Investering, Rådgivning Comments Off

Investerarnas vanligaste misstag

Ole Risager, professor vid Köpenhamns handehögskola har genom studier kommit fram till vilka misstag investerare ofta gör.

Det vanligaste misstagen är att leta efter ett mönster som inte finns. Investerare tror att det finns ett mönster i det som händer på marknaden. Detta kan fungera på kort sikt men inte långsiktigt. Det är inte så marknaden fungerar säger Risager.

Den andra vanliga missen är överdriven självsäkerhet. De som tror att de är smartare än andra och även smartare än marknaden. De tar för stora risker och har en ovilja att sälja investeringar som går dåligt.

När det gäller att investera långsikigt bör man satsa på flera olika länder, typer av företag och sektorer. Inte lägga alla ägg i samma korg.

De bästa länderna att investera i idag anser han är USA och Tyskland. Annars är räntemarknaden en bra investering enligt Ole Risager.

Tags: , , , , , , ,

Wednesday, May 30th, 2012 Investering, Rådgivning, Ränta, Spara Comments Off

Spara bättre genom att planera pensionsuttagen

Pensionskapitalet avgör hur mycket pensionsspararen i slutändan får i pension, inte bara storleken på det sparade pensionskapitalet. Om man planerar uttagen noggrann kan det det ge spararen tusentals kronor mer i pension enligt pensionsexperten Magnus Gustavsson.

Att planera uttagen är inte en lätt uppgift och man måste ta hänsyn till individuella faktorer. Därför kan det vara bra att ta hjälp av en rådgivare.

Tänk på att inte vänta för länge med planeringen. När du väl börjat ta ut pengarna kan det vara för sent!

Läs mer här.

Tags: , , ,

Tuesday, May 8th, 2012 Pension, Spara Comments Off

Bli en bättre investerare

Bruce Berkowitz, Amerikanska toppförvaltaren tipsar om lärdomar som han önskade att någon gett honom i början av hans karriär.

Vid två tillfällen har Berkowits utsetts till bästa fondförvaltaren av Morningstar. Han är grundaren till Fariholme Capital Management som startades 1997. Innan dess var han senior portföljförvaltare på Lehman Brothers Holding.

Vid en konferens för inte så länge sen talade han om åtta lärdomar som han önskade att någon hade gett honom i början av hans karriär.

1. You always have to have cash, especially when no one else has it.(Du måste alltid ha kontanter. Särskilt när ingen annan har det.)

2. No free lunch- it’s not free, or it’s not lunch.(Det finns ingen gratis lunch – Lunch är inte gratis annars så är det inte lunch.)

3. You can’t change people! You can change yourself, but not others.(Du kan inte förändra människor. Du kan förändra dig själv – men inte andra.)

4. You only see reality under extreme stress- you want to get to know someone, you need to see them under extreme stress. (Du ser endast verkligheten under extrema stressförhållande. Om du vill lära känna någon måste du se denne under extrem stress.)

5. Volatility is not risk!(Volatilitet är inte risk.)

6. Always assume you will have bad luck. (Anta alltid att du kommer ha otur.)

7. Few variables to win. Once you have to think about more than 3 variables, your odds of winning are low.(Få variabler krävs för att vinna. När du behöver mer än tre variabler är oddsen för att vinna dåliga.)

8. If you have to use more than 6th grade math, you’re in trouble. (Om du behöver använda mer avancerad matematik än den som lärs ut i sjätte klass har du problem.)

Tags: , , ,

Tuesday, April 3rd, 2012 Investering Comments Off

Oseriösa rådgivare bekymrar FI och pensionärer

Stor risk för att fastna lånefälla för de pensionärer som tar seniorlån. Detta larmar FI om. Många oseriösa rådgivare som lurar äldre att placera kapital i osäkra sparformer som är dyra, kortsiktiga och har hög risk.

Finansinspektionen är ordentligt bekymrade över det här säger Malin Bjötkmo på FI. Seniorlån är ett bra sätt för äldre att dryga ut pensionen utan att behöva sälja bostaden. Detta genom att med små lån få loss kapital om de har obelånad villa eller bostadsrätt. Kapitalet lånas vanligen upp i banker som har dessa produkter och läggs sedan i någon variant av försäkringslösning som ger utbetalningar per månad.

Lånen har i många fall dessvärre också blivit ett verktyg för oseriösa försäkringsrådgivare som vill sälja dyra finansiella produkter. Detta är en växande trend enligt FI och konsumenternas bank och finansbyrå.

– Vi har sett att fenomenet med oseriösa förmedlare som vänder sig till äldre ökat. Vi är ordentligt bekymrade över det och ser det som en av de allvarligare riskerna för att konsumenterna ska komma till skada vid rådgivningen. Man ger råd till konsumenterna som inte är så lämpliga och produkterna har blivit mer komplicerade .säger Malin Björkmo, områdeschef på Finansinspektionen.

Läs mer här.

Tags: , , , ,

Friday, March 16th, 2012 Investering, Rådgivning Comments Off

Att få över sin pension till partnern

Det går att lämna över sin premiepension till sin maka eller partner. Det är ett sätt att se till att den som tjänar minst får en något bättre pension.

Det börjar bli dags att lämna in ansökan om du vill lämna över det här årets premiepension till din maka eller make. Senast den 31 januari ska ansökan vara inlämnad till Pensionsmyndigheten. Dock är det inte är gratis. Den som tar emot premiepensionen får ut 92 kronor av varje hundralapp som förs över. Det görs eftersom 98 % av dem som tar emot den överförda pensionen är kvinnor och de lever längre än män. Tanken är att kvinnan ska få lika mycket under sin livstid som mannen skulle ha fått om han inte hade fört över en del av sin premiepension. Med den längre antagna livslängden betyder det att kvinnan får ut 92% av den överförda pensionen per månad.

Det här innebär att det inte är säkert att det är det bästa sättet att fördela ekonomisk standard mellan makar på ålderns höst. Det kan vara bättre att den som tjänar mer helt enkelt sparar till den som tjänar mindre. Och när det gäller överföring från kvinnor till män är det nästan säkert att det är bättre att avstå.

Läs mer här.

Tags: , , , ,

Thursday, February 16th, 2012 Bank, Pension, Spara Comments Off
Cerberus Spara är en samlingsplats för nyheter. Syftet är att hjälpa såväl befintliga som potentiella klienter och medarbetare att snabbt och enkelt kunna följa utvecklingen inom sparande, placeringar och trygghetslösningar. Målet är att erbjuda information som bidrar till en bättre finansiell planering.

För befintliga och potentiella klienter som önskar hjälp med att upprätta och vårda en effektiv finansiell planering, vänligen kontakta Cerberus.

Instagram

Reggad på Commo.se