Spara

Sparande i fonder blir alltmer populärt

Svenskarna dras alltmer till nysparande i fonder visar fondbolagens förening. I april satte svenskarna in 26 miljarder kronor mer än de tog ut i fonder.

Det har aldrig kommit in så mycket kapital i fonder under en aprilmånad. Det är obligationsfonder som är störst med 13,5 miljarder kronor enligt statistiken.

“April är en månad med stora placeringar till tjänstepension och det verkar som om även institutionella förvaltare har valt fonder i stor utsträckning. Den stora placeringen i obligationsfonder kan tyda på ett önskemål om tryggare investeringar samt en förväntan om sänkt ränta”, – Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.

Aktiefonder hade ett inflöde på 6,6 miljarder kronor. där störst var global, Sverige och USA-fonder. Orsaken är att börskurserna har stigit i april på många marknader.

I följd av Ukrainas oroligheter har Rysslandsfonderna har utflöden.

Den totala fondsparandet för svenskarna är 60 miljarder kornor i april till 2 617 miljarder kronor som är den högsta nivån hittills.

Tags: , , , , ,

Tuesday, May 13th, 2014 Analys, Fonder, Spara Comments Off

Storbank ökar sin försäljning av tjänstepension rejält

Handelsbanken ökar försäljningen av tjänstepensioner med hela 45 %. Under första kvartalet var premieinkomsterna för Handelsbanken Liv, inkl Norge och Finland ar 2,52 miljarder SEK.

Med 9 % har premieinkomsten i Sverige med 2,03 miljarder SEK och ökar 45 % inom tjänstepension, 15% i kapitalförsäkring i Sverige.

Orsakerna bakom är enligt Louise Sander Vd för Handelsbanken Liv flera.

“Redan i höstas inledde vi en offensiv eftersom det är en ganska liten del av våra företagskunder som har sin tjänstepension hos oss och där finns en fortsatt potential att växa. Det handlar bland annat om att få våra företagsrådgivare att känna att vi har ett starkt erbjudande till våra företag vilket de nu har börjat göra. Vårt fondbolag har av Morningstar fått högst rating och vårt erbjudande är också mycket prisvärt, vi har till exempel 0 kr i avgift för tiotaggare.”

Tags: , , , , , ,

Friday, May 2nd, 2014 Bank, Pension Comments Off

Regeringen vill sänka privat pensionsavdraget kraftigt

Regeringen har föreslagit en sänkning av avdrag för privat pensionssparande med 800 kr.

Avdraget för privat pensionssparande ligger idag på 1000kr i månaden. Regeringen vill nu sänka detta till 200kr med anledningen att spara pengar inför de kommande åren. Under 2015 vill de även föreslå slopad avdragsrätt helt för 2016. Regeringen räknar med att spara 2,88 miljarder kr 2015 och 4,55 miljarder kr 2016 och åren efter. Vad dessa pengar ska utnyttjas till istället är oklart.

Tags: , , , ,

Monday, April 14th, 2014 Investering, Pension, Spara Comments Off

Movestic vill öka risken för pensionärer

Stabil Utbetalning heter nya tillskottet i Movestics fondpaket Bygga och Bevara. Stabil Utbetalning innehåller åtta aktiva fonder med 80% alternativa placeringar/räntefonder och 20% aktierelaterade investeringar.

4% beräknas den årliga avkastningen att bli enligt Movestic:s förväntningar.

”Eftersom vi lever allt längre och pensionsåldern fortfarande är 65 år är det inte svårt att räkna ut att pensionskapitalet måste räcka längre. Utbetalningsperioder på 15 till 20 år ger utrymme för en annan syn på den önskade risknivån i sparandet. Trots detta lever de flesta kvar i gamla sanningar; när det är dags att gå i pension ska man inte ta någon risk i sitt sparande. Det innebär att en del flyttar till en traditionell livportfölj eller lägger allt kapital i kortränta. Detta är förstås inte optimalt” -Henrik Sundin, vd för Movestic Kapitalförvaltning.

Han menar att man måste ta en viss kontrollerad risk för att kapitalet ska räcka längre och att Stabil Utbetalning är anpassad till just detta som placerar kapitalet på ett tryggt sätt samtidigt som spararen har möjlighet till god avkastning.

Tags: , , , ,

Tuesday, March 25th, 2014 Investering, Pension, Spara Comments Off

Kraftiga skillnader på bankernas sparräntor

Det skiljer sig markant stort mellan räntorna på sparkonton på olika institut och banker i landet.

Det gäller att göra rätt val när det gäller sparkonton i Sverige. Det kan bli en skillnad på 2000 kr i ränta beroende var pengarna sparas. Idag är både sparräntorna och bolåneräntorna rekordlåga men för den som vi ha en högre avkastning på sina sparpengar handlar det om att välja rätt bank.

Sämst på listan ligger Nordea med 0,05% ränta på förmånskontot vilket innebär en avkastning på 50kr för en som har sparat 100.000kr. Bäst på listan är Banknorwegian, Santander och Marginalen bank där Banknorwegian och Santander erbjuder en ränta på 2,35% vilket innebär 2.350 kronor i ränta för den som har sparat 100.000kr.

Dock är det viktigt att inte bara tänka på sparräntan när man väljer bank och det finns andra aspekter som kan vara viktiga för konsumenter. En Insättningsgaranti är viktigt exempelvis som garanterar att kunden får tillbaka sina pengar om banken skulle gå i konkurs. Dessutom så kan bankerna ändra räntan under året. Att tänka på är även service och tillgängligheten av bankkontor aspekter som kunder tycker är viktiga.

Tags: , , , ,

Wednesday, January 15th, 2014 Bank, Ränta, Spara Comments Off

Svenskarnas förmögenhet slår rekord

Enligt SEB:s sparbarometer har svenskarna aldrig haft varit mer förmögna än idag. Under näst sista kvartalet i år har den samlade nettoförmögenheten ökat med 318 miljarder kronor. Detta motsvarar 3,6%.

Banken SEB rapporterar om att de svenska hushållen har nu en samlad nettoförmögenhet på över 9000 miljarder kronor, vilket räknas som en ny rekordnivå. Orsaken bakom rekordet är till en stor del de ökade priserna på bostäder och börsuppgången skriver banken. Det som kan vara oroväckande är att upplåningen fortsätter att öka men eftersom tillgångsökningen är ännu större så minskade ändå skuldkvoten. Med detta menar man att skulderna i förhållande till tillgångarna och ligger runt 25%.

Tags: , ,

Wednesday, December 11th, 2013 Bank, Lån, Spara Comments Off

Följande aktier är vad de rikaste föredrar

Avanzas sammanställning visar att svenskar som har minst tio miljoner på aktiekontot i snit har aktier i 20,4 bolag. Vanligare sparare har ofta endast aktier i ett eller två bolag.

Det som skiljer sig från vanliga sparare och de kunder som har över 10 miljoner är att de rika har också väsentligt fler bolag i sina aktieportföljer. Det är vid 6-7 aktier som avkastningen ökar ordentligt och där kan även majoriteten slå börssnittet. De som lyckas bäst på börsen är de som har över 15 aktier och då krävs det även mycket sparkapital att satsa för att få en rejäl avkastning.

Mångmiljonärerna gillar även att satsa på utländska aktier medan svenska småsparare föredrar svenska aktier.

De tio mest överrepresenterade aktierna bland de rikaste:
1 Arcelor Mittal
2 Deutsche Bank
3 UBS
4 Alm Equity
5 Luxonen
6 Alm Equity preferensaktie
7 Mondelez International
8 Kraft Foods Group
9 Royal Caribbean Cruises
10 Cramo

Tags: , ,

Wednesday, November 6th, 2013 Aktier, Analys, Investering, Spara Comments Off

Regeringen och pensionsmyndigheten under ganskning

För att ta reda på om de svenskar som ska gå i pension fått tillräckligt med information om att kunna göra bästa möjliga val ska nu Riksrevisionen granska både pensionsmyndigheten och regeringen.

Pensionsmyndigheten har fått mycket kritik av både politiker och pensionärsorganisationer. Genom att ha individens perspektiv ska Riksrevisionen titta på om myndigheterna är tillräckligt informativa för de som snart ska gå i pension. Systemet är komplext vilket leder till att individer får svårt att bilda sig en uppfattning om de faktiska ekonomiska konsekvenserna av valet.

Det som blivande pensionärerna ska tänka på är den åldern de vill sluta jobba och vilken tid de ska ta ut sina pengar samt hur kapitalet ska förvaltas under pensionen. Det kan vara många val att ta ställning till och det spelar stor roll för ekonomin. Riksrevisionen tycker att man kan tydliggöra de här frågorna bättre. Ett exempel är att man ska lättare ska förstå skillnaden mellan fondförsäkring och traditionell försäkring och vilken risk man egentligen tar.

Granskningen ska vara klar nästa år i juni månad. Då ska Riksrevisionen lämna rekommendationer till regeringen och pensionsmyndigheten och föreslå förändringar som gör det hela effektivare.

Tags: , , , , ,

Thursday, October 24th, 2013 Arbete, Pension, Politik, Spara Comments Off

Kvinnor mest oroade över pensionen

Undersökning visar att det är ett stort gap mellan män och kvinnor när det kommer till vad de tror att de ska få i pension och vad de behöver.

I allmänhet finns det en stor oro bland dagens svenskar för att pensionen inte kommer att räcka enligt Silentiums nya undersökning. De flesta tror att de kommer att få 66% av slutlönen när de går i pension medan de skulle behöva 86%. Nästan likadana siffror rapporterades för två år sedan.

Det är kvinnorna som är i underläge när det gäller pensionen då de har lägre löner och lägre sparande än männen. Det är 46% som inte har något sparande. Det är mest de äldre som sparar. Detta kan bero på att de yngre är mer naiva i sin syn på pensionen. Det finns en stor osäkerhet kring hur mycket man tror att man kommer att få och vad man egentligen behöver. De yngre tror även att de kommer att behöva jobba längre än 65 för att kunna klara sig ekonomisk.

Tags: , , , , ,

Monday, September 23rd, 2013 Analys, Pension Comments Off

Byt bank för att få bättre ränta

Många sparande svenskar har en förmögenhet på sina bankkonton med obefintlig ränta. Tillhör man den gruppen är det högtid att byta till en annan bank med bättre ränta, så länge summan understiger 900.000 kronor.

Enligt SCB har inte svenskarna haft så mycket pengar på sina bankkonton än någonsin tidigare men ändå är folket usla på att få bra ränta på dem. Det är enligt undersökningen endast 4 av 10 som har koll på sin sparränta.

SBAB:s undersökning visar att  under årets första sex månader har svenskar förlorat 7 miljarder kronor i form av utebliven ränta som de kunde ha fått om de hade haft pengarna på ett konto med bättre ränta.

Svenskar i allmänhet tycker att det tryggare att ha pengarna i sparkonto än att köpa aktier och fonder. Men även bland de trygga alternativen finns det bättre val än andra. Bolag som SBAB, Resurs Bank, Hoist Spar och Santander är högst på topplistan för de banker som erbjuder bästa sparräntorna.  För den som vill spara 50000 kronor per år till rörlig ränta med fria uttag finns det räntor uppåt 2,5%. Jämför man det med storbankernas 0,30-0,55% så är det en stor skillnad.

Bästa sparräntan för dig som sparar 50.000 kronor
Bank/bolag Kontonamn Årsränta procent Årsränta kronor
Santander Buffertkonto 2,50% 1.250 kr
Hoist Spar Sparkonto Flex 2,30% 1.150 kr
Resurs Bank KapitalPlus 2,30% 1.150 kr
AK Spar AK Sparkonto 2,30% 1.150 kr
SevenDay Sparkonto 2,30% 1.150 kr
Marginalen Bank Sparkonto 2,25% 1.125 kr
Exchange Finans Spar 2,25% 1.125 kr
SBAB Sparkonto 2,20% 1.100 kr
Volvofinans Sparkonto 2,20% 1.100 kr
Collector Collector sparkonto 2,20% 1.100 kr
Amfa Bank Sparkonto 2,20% 1.100 kr
Lantmännen Finans Kapitalkonto 2,20% 1.100 kr
Storbankerna:
SEB Enkla sparkontot 0,55% 275 kr
Swedbank E-sparkonto 0,50% 250 kr
Handelsbanken E-kapitalkonto 0,45% 225 kr
Nordea Förmånskonto 0,30% 150 kr

Exemplet ovan är baserat på 50.000 kronor som placeras på sparkonto med rörlig ränta och fria uttag. Endast konton som omfattas av den statliga insättningsgarantin är med i listan.

Bästa sparräntan för dig som sparar 900.000 kronor
Bank/bolag Kontonamn Årsränta procent Årsränta kronor
Hoist Spar Sparkonto Fast 12 månader 2,75% 24.750 kr
Marginalen Bank Fasträntekonto 1 år 2,60% 23.400 kr
Collector Collector 1-årigt sparkonto 2,60% 23.400 kr
SevenDay SevenDay12 2,60% 23.400 kr
Bigbank Fastränteplacering 1 år 2,50% 22.500 kr
Remium Fasträntekonto 12 mån 2,50% 22.500 kr
Avanza Bank Sparkonto+Klarna 12 mån 2,37% 21.330 kr
Ikano Bank Sparkonto Fix 1 år 2,25% 20.250 kr
Danske Bank Fastränteplacering 1 år 2,20% 19.800 kr
Storbankerna:
Nordea Fastränteplacering 1 år 2,05% 18.450 kr
Swedbank Fasträntekonto 1 år 1,80% 16.200 kr
SEB Placeringskonto 1 år 1,23% 11.070 kr
Handelsbanken Bunden placering 1 år 0,77% 6.930 kr

Exemplet ovan är baserat på 900.000 kronor som placeras på sparkonto med bunden ränta i 12 månader. Inga fria uttag medges, i vissa fall går det att ta ut pengar mot en avgift, i andra fall går det inte att ta ut pengarna alls under 12 månader. Endast konton som omfattas av den statliga insättningsgarantin är med i listan.

Tags: , , ,

Wednesday, September 18th, 2013 Bank, Ränta, Spara Comments Off

Viktigt att välja rätt sparkonto

Välj rätt sparkonto

Att välja sparkonto kan vara svårt

Svenskarna har svårt att välja ett sparkonto med hög ränta. Snart får 900 000 svenskar årets skatteåterbäring och förväntningen är att en tredjedel kommer att sätta pengarna på ett vanligt sparkonto.

Enligt SBAB:s undersökning kommer 30% av de tillfrågade att sätta in skatteåterbäringen på ett sparkonto där det nästan inte är någon ränta.

Det man främst ska tänka på är när man behöver kapitalet. Behöver man dem under de närmaste perioden är det bäst att välja rörlig ränta utan några uttagsrestriktioner. Då är Sananter Consumer Bank och Collector bästa alternativen med 2,50 och 2,40 % i ränta. Andra möjligheter med högre ränta finns också med då är det uttagsregler där man måste avisera uttag en månad i förväg. (Bluestep).

Binder man pengarna så kan man få ännu högre räntor och ju längre man binder, ju högre ränta kan man få. Hos Bluestep kan man få 3,05% för ett års bindningstid. För tre års bindningstid får man 3,70% ränta på Bigbank och 3,50% hos Bluestep.

Högsta räntan är hos Bigbank om man binder sig i 10 år.

Mycket viktigt är att man ser till att sparandet omfattas av insättningsgarantin. Banker som inte erbjuder detta anses vara oseriösa och det är högrisk att spara pengarna där. Om företaget går i konkurs blir man av med sina pengar med stor sannolikhet.

Tags: , , , ,

Wednesday, September 4th, 2013 Bank, Lån, Ränta, Spara Comments Off

Högsta fondförmögenheten i Sverige nånsin

Juli månad har den svenska hushållen haft ett nettosparande nära åtta miljarder kronor i fonder i spåren av börsens framgångar i sommar som har fått svenskarna att spara på aktiefonder.

2 229 miljarder kronor är den svenska fondförmögenheten som är den högsta genom tiderna visar statistiken från fondbolagens förening. Nyspararna har sparat 55,9 miljarder kronor i fonder och aktiefonder har varit favoriten ned totalt 5,1 miljarder kronor under juli månad. Börssommaren har presterat rejält och varit den bästa sedan år 2009. Uppgången har varit runt 13% visar nätmäklaren Nordnets siffror som även tycker att det är extremt med sådana uppgångar på kort tid.

Tags: , , ,

Tuesday, August 27th, 2013 Fonder, Försäkring, Investering, Spara Comments Off

Nytt förslag ska hjälpa fondspararna

När det gäller att välja fonder är spararna i underläge då det är svårt att jämföra kostnader och möjligheter att flytta kapital mellan fonder. Konkurrentsveket föreslår några åtgärder för att förbättra kundernas ställning.

Åtgärder för att öka konkurrensen gällande inlåning, bolån och fonder har föreslagits av konkurrentsveket för att förbättra läget för konsumenterna som idag hamnar i svaga förhandlingspositioner eftersom det saknas både intresse och kunskaper i ämnet.  För att åtgärda bristerna föreslår myndigheten flera åtgärder som ska göra det lättare för konsumenterna att göra viktiga jämförelser.

Nytt sätt att mäta avkastning som gör det lättare för vanliga människor att förstå än det som redovisas idag i procent är ett av förslagen. Ett annat förslag kallas för aktiv portföljhandel som ska visa spararen hur mycket förvaltaren avviker från det index fonden jämför sig med vilket idag är svårt för spararna att behärska och medför kostnader som inte är önskvärda och kan lättare undvikas med förslaget.

Ett prisindex för olika fondkategorier som visar de lägsta och högsta avgifterna för fonder inom olika kategorier är ett förslag som ska göra det enklare att jämföra om fonder har låga eller höga avgifter.

Konkurrentsverket rapporterar om att det fortfarande är de fyra storbankerna som dominerar fondmarknaden tack vare deras stora kontorsnät som täcker hela Sverige. Myndigheten tycker att även fondbolag ska få ha den nya investeringssparkonto (ISK) som gör det möjligt för schablonbeskattning där spararen slipper att betala skatt på kapitalvinsterna.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Monday, August 5th, 2013 Bank, Fonder, Spara Comments Off

Det blir lättare att välja bland fonderna

De PPM-sparare som vill spara mer hållbart får det nu lättare att välja bland fonderna.

Det är organisationen Swesif som lanserar en fondfaktablad på Pensionsmyndighetens fondtorg, Swesif arbetar för bättre och hållbara placeringar och kommer att utöka informationen om hållbarhet.

I faktabladet redovisas hur de väljer in, väljer bort, påverkar och uppföljer fonden, detta kallar de för hållbarhetsprofilen som riktar sig till fondsparare som vill ha tydligare information om fondens hållbarhetskriterier i sina förvaltningar. Det blir även lättare att jämföra fonder.

Tags: , , , , ,

Monday, July 22nd, 2013 Fonder, Spara Comments Off

Varning för nya fondförvaltare

Vid förvaltarbyte av aktiva fonder kan det bli stora konsekvenser för vinsten enligt expert.

De fonderna som har fått nya förvaltare i år har i fortsättningen inte levererat och de blir som helt nya fonder enligt fondanalytiker Tobias Kohl på Indecap. Några av de svenska fonderna som bytt förvaltare är Handelsbankens Indienfond, Odin Global och SEB Sverigefond. Totalt har 181 fonder bytt förvaltare i år.

Man ska som sparare kontrollera den nya förvaltaren och vad personen gjort innan med andra fonder samt förändringar i förvaltningsprocessen. Rådet är att sälja hela innehavet utan ha bråttom.

Några Svenska fonder som har bytt förvaltare i år.
Förvaltare Förvaltarbyte
Handelsbanken Sverige Selektiv Marcus Rylander 2013-06-01
Handelsbanken Indienfond Lisa Gustafsson 2013-06-01
SEB Japanfond – Lux ack Hartvig Rygaard 2013-05-15
Fidelity International A-USD Nick Peters 2013-04-30
Folksams Globala Aktiefond Hugo Lewné, Johan Eriksson 2013-04-01
Handelsbanken Tillväxtmarknad Christian Granquist 2013-03-26
Handelsbanken Rysslandsfond Christopher Sundman 2013-03-26
Swedbank Robur Globalfond Niklas Larsson, Christer Engel 2013-03-20
Länsförsäkringar Asienfond Kevin Ohn 2013-02-01
SEB Sverigefond Jens Sandblom 2013-01-30
SEB Globalfond Chans/Risk Christian Darenhill 2013-01-30
Odin Global Oddbjörn Dybvad, Harald Nissen 2013-01-10
Odin Sverige Vegard Søraunet 2013-01-10
Danske Invest Sverige Fokus Tomas Klevbo 2013-01-01

Tags: , , , ,

Monday, July 15th, 2013 Fonder, Investering, Rådgivning, Spara Comments Off

Svenska sparare miljarder fattigare efter japans börskrasch

Sparekonom på Avanza Bank påstår att svenska sparare har förlorat miljarder på den japanska börsraset.

Claes Hemberg från Avanza Bank menar att Japanfonder är en experiment som sparare från Sverige bör undvika. Bara under torsdagsmorgonen minskade börsern i Tokyo med 6,4%. Detta innebär en nedgång med över 21% sedan slutet av maj månad.

Hittills har svenska sparare förlorat totalt 11,4 miljarder på börskraschen enligt Claes Hemberg.  Japanbörsen kommer fortsätta att vara ostadigt och det är stora tveksamheter kring världsekonomin och yenen kan sjunka med kring 20% i år om inte mer.

Han tipsar sparare att satsa på tillväxtfonder och undvika globala fonder då de påverkas av Japan.

Tags: , , , , , ,

Tuesday, July 9th, 2013 Aktier, Allmänt, Analys, Fonder, Investering, Spara, Valuta Comments Off

Pensionsspararna får miljarder från arvsvinster och fondrabatter

Nästa vecka kommer pensionsmyndigheten att sätta in flera miljarder till spararna. Det är arvsvinster och rabatter pengarna kommer ifrån.

Exakt 3,7 miljarder kronor kommer totalt att sättas in på premiepensionsspararnas konton där 2,6 miljarder av pengarna kommer från fondbolagsrabatter som är med i systemet. Detta är en ökning med 400 miljoner från 2012. 1 124 miljoner kronor kommer från arvsvinster, det vill säga pensionärer som har avlidit under föregående år.

I samma veva passar pensionsmyndigheten att ta ut årsavgiften från spararna som är på 0,14% av kapitalet men högst 110 kr. I genomsnitt blir det 74 kr per person.

Läs mer här.

Tags: , , , ,

Tuesday, May 28th, 2013 Pension, Spara Comments Off

Det blir dyrt att ta ut pension tidigare än pensionsåldern

Många lockas av att ta ut pensionen i förtid och jobba samtidigt medan allt indikerar på att vi måste jobba längre för att pensionerna ska räcka till.

Risken med att ta ut pensionen i förtid är att skattenackdelarna kan bli betydande och för de som lever längre är det ren förlust. Argumenten är att man ska kunna säkra pengar åt de efterlevande och själv få mer att leva för genom att placera pengarna i en kapitalförsäkring.

Läs mer på di.se

Tags: , , ,

Tuesday, May 21st, 2013 Pension, Skatt Comments Off

Pensionsutbetalningar sänks av Länsförsäkringar

Kunder som har traditionell pensionsförsäkring hos Länsförsäkringar Liv kommer att få sänkt utbetalning med upp till 7% beroende på försäkringskapitalet.

Samtliga traditionella pensionsförsäkringar under utbetalning hos Länsförsäkringar berörs och sänkningen avgörs beroende på kapitalets storlek. De senaste årens osäkra finansiella marknader har påverkat investeringarna på traditionell förvaltning på ett negativt sätt meddelar Länsförsäkringar. Att vi idag lever längre påverkar också då pengarna måste räcka till.

Tags: , , , , , ,

Friday, May 10th, 2013 Fonder, Försäkring, Pension, Spara Comments Off

Högräntekonton kan förbjudas av Finansinspektionen

FI vill blocka och förbjuda sparkonton som inte omfattas av den statliga insättningsgarantin, detta eftersom många sparare förlorar sina sparpengar efter förvaltarnas lockbete av höga räntor och löften om säkert sparande.

På deras hemsidor lovar de “garanterad tillväxt” och “ett säkert sparande” och marknadsför sig som trygga konton med 10% ränta. Oftast har de här sparkontona en maxbelopp på 50.000. Det spararna inte informeras om är att kapitalet inte kommer att skyddas av det statliga insättningsgarantin vilket medför risken att spararna förlorar allt de har sparat om företaget hamnar i trubbel.

FI har försökt att uppmärksamma om problemet men det har inte hänt någonting avseende ändamålet. Att företagen säger att de är registrerade hos Finansinspektionen betyder inte det att de är under tillsyn och detta är problematisk då kunder tolkar det fel eller när företagen inte är tydliga med detta utan använder det som marknadsföring då spararna inte förstår skillnaden mellan att vara registrerad och att vara under tillsyn av FI.

Tags: , , ,

Monday, May 6th, 2013 Analys, Bank, Investering, Spara Comments Off

Långsiktigt är sverigefonder vinnare

De svenskar har investerat i Sverigefonder har gjort det rätta valet visar nya studier då fonderna har utklassat USA- och globalfonder i en femtonårsperiod.

Fondbolagens förening har i en rapport som har analyserat svenskarnas sparande under de senaste 15 åren visat att Sverigefonderna har i snitt varit mycket bättre än globalfonder och USA-fonder som i snitt givit avkastningar runt 2% medan Sverigefonders snitt ligger runt 7%.  Man kan jämföra detta med asiatiska aktiefonder som ligger runt 8% och östeuropeiska som givit 8,3% och latinamerika med 8,6%.

Det har alltså varit en bra affär för de som har satsat kapital på hemmaplan oavsett vilket tidsperspektiv man har valt. Rapporten visar att 80% av sparandet har gått till sparformer med låg risk som banksparkonton, traditionella livsförsäkringar och räntefonder. Endast 20% har gått till aktier, aktiefonder och blandfonder.

Ett exempel i rapporten visar att om man hade ett månadssparande på 500kr under åren 1990-2012 i en Sverigefond hade man fått en avkastning runt 160 000 kr vid utgången.

Tags: , , , , , ,

Monday, May 6th, 2013 Aktier, Analys, Fonder, Investering, Spara Comments Off

Fonderna som gav bästa avkastning de senaste 15 åren

Hade man satsat på Sverigefonderna så var det rätt medan placeringar i Globalfonder och USA-fonder har givit hyfsade resultat. Banksparande hade då varit ett bättre alternativ.

När man ska välja fonder är det vitalt att välja rätt fond och inte att endast välja rätt region där marknaden går bra. På 90-talet gav många tips om att satsa på det trygga Global- och USA-fonderna, idag visar rapport från Fondbolagens förening att vanliga bankkonton skulle ge bättre avkastning än dessa fonder efter 15 år.

Läs mer på svd.se

Tags: , , , ,

Tuesday, April 30th, 2013 Analys, Fonder, Investering Comments Off

Spararna lämnar soffliggarfonder

Pensionsspararna har hittills i år mest lämnat obligations och ränte-fonder men även soffliggaralternativet som är statligt samt landfonder.

Fonden Black Rock World Gold Fund har tappat flest sparare under årets tre första månader där nästan 21000 svenskar har sålt och endast ca 15 500 kvar. AP7 Såfa som är statligt har tappat 17 974 sparare då spararna har varit missnöjda med fonden eller den starka börsen i början av året har gjort pensionsspararna blivit mer aktiva.

Flera ränte och obligationsfonder som exempelvis Sparinvest Investment Grade Value Bonds som har blivit av med ca 8 000 har haft det dåligt under första kvartalet. Andra fonder som Handelsbanken Indienfond och Carnegie Indienfond har tillsammans blivit av med 9000 fondsparare.

Andra regioner som spararna har valt att lämna är Ryssland och Östeuropa. Fonder som East Capitals och Swedbank Roburs Rysslandsfonder har bägge tappat ca 5 000 sparar var.

Hela listan:

Fond Skillnad Antal sparare 31 mar
BlackRock World Gold Fund -20 937 15 496
AP7 Såfa -17 974 2 869 110
Sparinvest Investment Grade Value Bonds -8 025 1 185
Spiltan Räntefond Sverige -7 720 8 820
AMF Räntefond Lång -7 543 72 894
Swedbank Robur Exportfond -7 276 15 012
Handelsbanken Indienfond -7 139 4 488
First State Asian Property Securities Fund -6 935 1 496
East Capital Rysslandsfonden -5 114 67 733
Swedbank Robur Rysslandsfond -5 113 69 290
Swedbank Robur Technology -4 947 267 397
SKAGEN Kon-Tiki -4 571 115 562
AMF Räntefond kort -3 674 34 089
Swedbank Robur Östeuropafond -3 163 74 180
Evli Corporate Bond -2 942 1 236
DNB Fund – Asian Small Cap -2 908 22 570
Baring Hong Kong China Fund -2 791 50 269
Carnegie Rysslandsfond -2 715 65 640
Swedbank Robur Realräntefond -2 302 14 761
Carnegie Indienfond -2 157 21 105
East Capital Turkietfonden -2 135 20 968
Swedbank Robur Aktiefond Pension -2 046 162 659
Carnegie – WorldWide -1 551 69 057
Aberdeen Global – Select Emerging Markets Bond Fund -1 530 5 355
Carnegie – Medical -1 450 95 847
SPP Generation 60-tal -1 445 107 639
SPP Generation 50-tal -1 423 93 319
East Capital Östeuropafonden -1 401 23 311
Swedbank Robur Medica -1 399 130 081
AMF Aktiefond Världen -1 372 233 712
Simplicity Indien -1 342 17 568
Söderberg & Partners Trygghet 80 PM -1 341 26 612
BlackRock World Mining Fund -1 323 8 707
Nordea Indienfond -1 306 13 188

 

 

Tags: , , , , , ,

Tuesday, April 30th, 2013 Fonder, Pension, Spara Comments Off

Konsumentverket kritiserar 14 Spar igen

14 Spar har i flera omgångar fått tillsägelse från Konsumentverket eftersom de inte har talat om för sina kunder att insättningarna inte omfattas av insättningsgarantin.

Marknadsföringen måste vara tydlig enligt konsumentverket som tycker att det inte framgår att sparandet i bolaget inte omfattas av insättningsgarantin. 24 Spar har gömt texten längst ned i deras hemsida så att det ska bli svårt att hitta den. Efter en varning lyfte de upp informationen och ändrade textstorleken till normal. Men detta varade endast ett litet tag och efter en granskning visade sig att texten har återigen gömts längst ned på sidan med litet text.

Tags: , , ,

Tuesday, April 23rd, 2013 Investering, Spara Comments Off

Fondbolagens förening önskar mer aktiva sparare

Pia Nilsson, vd på Fondbolagens förening tycker att spararna är för passiva och detta är inte bra för konkurrensen för hela utbudet.

I många år har Pia följt den svenska fondmarknaden och de senaste fjorton åren som vd för Fondbolagens förening. Hon har varit aktiv inom debatter om allt från fondavgifter och resultat till riskspridning och premiepension. Enligt henne är det mest för tjänste- och premiepension det finns en prispress på marknaden, på den traditionella fondmarknaden är konkurrensen hård för indexfonder och räntefonder. Det har inte hänt något på marknaden för stora aktiefonder. Spararna måste vara mer aktiva och sätta press på de aktiefonderna så att de ändrar sina prissättningar så att avgifterna pressas ned.

Pia tipsar om Fondkollen där spararna kan kvalitetstesta sin fond och snabbt få svar på hur den jämför sig med likvärdiga fonder.

Tags: , , , , , , ,

Tuesday, April 2nd, 2013 Fonder, Pension, Spara Comments Off

Dessa fonder bör man sälja enligt Norsk tidning

Ungefär 50 fonder får dåliga betyg av “Dine Penger” En norsk tidning som uppmanar spararna att sälja. Bland annat varnar de för fond från skagen.

Tidningen rangordnar fonderna enligt DP-index som innebär hur fonderna har utvecklats i förhållande till sitt jämförelseindex. De har även betygsatt fonderna i en 1-6 skala och vid betyg 4 vill de att spararna ska vara observanta och 3 och mindre ska man sälja.

De som har fått 2 eller 1 i betyg och där med en tydlig säljrekommendation är mest ryska fonder som Alfred Berg Ryssland, SEB Russia, Nordea Russia och Swedbank Robur Ryssland. De breda fonderna på listan är Odin Norden, Fidelity Nordic och Carnegie Worldwide. En av de mest kända fonderna på listan Skagen Vekst.

Tags: , ,

Wednesday, March 27th, 2013 Fonder Comments Off

Privatekonom: Att spara kan vara bättre än att amortera

Maria Landeborn, privatekonom på SBAB tycker inte att alla kan tjäna på att amortera och menar att detta gynnar endast vissa.

De som har en belåning på 70-75% av värdet på bostaden bör tänka på att ett sparande kan vara ett bättre alternativ än att amortera i långsam takt. Det kan vara mer lönsamt i längden om man redan har goda marginaler i vardagsekonomin. Att då spara i aktier eller aktiefonder är ett bättre alternativ i de fallen säger hon.

Läs mer på svd.se

Tags: , ,

Wednesday, March 20th, 2013 Aktier, Bank, Bostad, Lån, Spara Comments Off

Lätt att få högre pension men få som vet hur

Det går att höja pensionen med 10% om man ser över pensionsförsäkring innan man går i pension.

En sak är återbetalningsskyddet som om man saknar får inte ens barn något om man avlider i förtid. Istället delas pensionskapitalet ut till andra pensionärer som också saknar återbetalningsskydd. Om man är ung och har barn är det en bra idé att skaffa sig återbetalningsskyddet för att ge en extra trygghet om man råkar avlida. När man sedan börjar närma sig pensionsåldern kan man ta bort det och istället få en högre pension.

Att tänka på är att pensionen blir då lägre om man har återbetalningsskydd men endast när man börjar närma sig pensionsåldern. Man kan alltså ta bort betalningsskyddet om man vill och öka sin pension med 10%. Det är enligt Skandias undersökning endast 19% av nyblivna pensionärer som vet om de har eller inte har återbetalningsskyddet.

Tags: , ,

Tuesday, March 19th, 2013 Pension Comments Off

Folkpartiet vill göra sparräntan avdragsgill

Grundavdrag för sparande är vad FP vill införa för att öka den ekonomiska tryggheten för de som vanligen inte sparar.

FP tycker inte att det är rimligt att betala 30% av inkomsterna från sin vardagssparande i skatt. Detta skriver deras programkommitté som får fått förslaget i partiprogrammet. Det ska vara den ekonomiska utrymmet som ska vara avgörande om beloppet.

Det är en stor grupp svenskar som inte sparar alls och detta skulle hjälpa och uppmuntra dem att börja spara menar Christer Nylander (FP).

Tags: , , , , ,

Tuesday, March 19th, 2013 Politik, Ränta, Spara Comments Off

Nya fonder på SBAB

Tre nya fonder lanseras av SBAB som vill utmana storbankerna. Banken kommer även att erbjuda transaktionskonto och kort inom ett år.

Tre sparfonder som kallas Kort, Medel och Lång kommer att förvaltas av Öhman Fonder på uppdrag av SBAB. Innehaven av fonderna kommer att spridas mellan aktier, räntor, råvaror, fastigheter och hedgefonder enligt SBAB. Målet är att ge en god och stabil avkastning. Banken har också valt ut flera fonder från norden som kunderna ska kunna välja mellan.

Förvaltningsavgiften kommer att ligga på 0,9% och försäljningen sköts genom nätet eller per telefon.

Tags: , , , , , ,

Monday, March 18th, 2013 Bank, Fonder, Spara Comments Off

Genom att spara kan man nå ett gott pensionärsliv

Alla anställda sparar till pensionen automatisk där premiedelen av det allmäna pensionssystemet är obligatorisk. Men för att försäkra sig om ett gott pensionsliv är det viktigt för många att spara på andra sätt.

I det nya pensionssystemet är tjänstepensi0nen viktigare för en större grupp och har fått kritik. För de allra flesta ger en kombination av den allmänna pensionen och tjänstepensionen en hygglig pension. Men många behöver även spara privat till en buffert till oförutsedda händelser i livet.Viktigt att inte låsa de pengarna och ha tillgång till dem hela tiden.

Det är en bra idé att spara långsiktigt. Man kan spara i vanliga fonder eller aktier eller vad man nu väljer. Man ska även tänka på att sänka kostnaderna så mycket som det är möjligt eftersom de flesta kommer att få lägre pension än vad de har haft i månadslön. Man ska amortera lån och öka det med tiden, speciellt när barnen flyttar ut.

Tags: , ,

Tuesday, March 12th, 2013 Pension, Spara Comments Off

Privat pensionssparande

Toppen av pensionspyramiden med allmän pension och tjänstepension i grunden år ett privat pensionssparande.

Det privata pensionssparandet påverkar inte de andra delarna och tillsammans blir de den totala pensionen. Det är frivilligt att spara och det kan göras genom bank eller ett försäkringsbolag.

Det är normalt att det privata sparandet är låst tills man fyller 55 år och kan då betalas under kortast 5 års tid. Det finns avgifter och avtal som är olika beroende på det bolag och sparandeform man väljer. Privat sparande är avdragsgillt på upp till 12.000 kronor om året.

Att spara privat är bäst lämpad för höginkomsttagare enligt experter och storbanker. Är man låginkomsttagare är det mer lönsamt att spara på andra sätt som att amortera lån eller att satsa på aktiefond.

Tags: , ,

Friday, February 22nd, 2013 Fonder, Försäkring, Pension, Spara Comments Off

Trygghetsindex indikerar oro

Nordeas trygghetsindex visar att svenskarna har blivit mer oroliga för sin ekonomi och därför planerar att spara mer och dra ner på konsumtionen.

Dramatiska nyheter från Europa och ekonomikrisen skrämmer hushållen enligt Nordeas Privatekonom Ingela Gabrielsson som är även ansvarig för trygghetsindexen. 47% av de tillfrågade är oroade över världsekonomin och därefter kommer den inhemska ekonomin som följs av oro för pensionen. Det är främst kvinnor som är oroade i nästan alla frågor. 54% tycker att det är viktigt att spara i det här läget.

Man kan spara även genom att amortera eller att sprida sparandet istället för att ha allt i ett vanligt sparkonto.

Läs mer här.

Tags: , , , ,

Thursday, February 14th, 2013 Analys, Bank, Investering, Spara Comments Off

Sveriges småsparare samlar pengar under madrassen

På grund av den finansiella oron samlar småspararna pengar på hög. De flesta låter pengarna vara kvar på vanliga konton enligt Avanza.

Småspararna är skeptiska och vågar inte att investera på fonder eller aktier på grund av den senaste tidens ekonomiska oro enligt en rapport från Avanza ocn Nordnet. Det ligger en hel del kontakter på deras depåer hos dessa nätmäklare. Av 82 miljarder kronor av sparkapital så ligger 18% i kontantder i den tredje kvartalet. Under krisåret 2008 låg siffran på 23%.

Claes Hemberg på Avanza noterar att spararna är passiva. Han tror att investerarna inte kan se en riktning på börsen. Hans tips är att använda sig av en sparkonto istället som ger lite bättre ränta.

Tags: , , ,

Tuesday, February 5th, 2013 Analys, Bank, Investering, Ränta, Spara Comments Off

Svenskar glömmer bort att spara iform av amortering

Det är mer lönsamt att amortera än att låta pengarna ligga på ett sparkonto.

På storbankernas sparkonton är insättningsgarantin idag mellan 0,1 -2,27 i ränta på sparpengen beroende på vilket konto det är. För oktober var snittet för hushållen 0,9% i sparränta på sina nyinsatta pengar enligt SCB.

Att ha sparpengar som buffert på ett sparkonto är inget att rekommenderas enligt Cleas Hemberg som är sparekonom på Avanza bank. En till två månadslön räcker gott om om man har råd menar han, istället ska man amortera som är ett riskfritt sparande där man inte drabbas av framtida räntehöjningar. Nu när räntorna är relativt låga så är det ett perfekt tillfälle att amortera.

Tags: , , ,

Wednesday, January 2nd, 2013 Bank, Investering, Spara Comments Off

Svenskar sparar i värdelösa sparkonton

Trotts att börsen har stigit med 11% i år sätter svenskar in allt mer pengar på banken till lägre räntor. De sämsta räntorna ligger under 1%.

Det är trygga placeringar hushållen vill hålla sig till på grund av en osäker börs. Hushållens inlåning hos bankerna har fördubblats under de senaste tio åren till ca 700 miljarder kronor vid oktober. Sedan av början av året har inlåningen ökat med hela 6%.

Bankkundernas möjlighet till avkastning på inlåningen är begränsad och de erbjuder 0 kronor i ränta för pengar på lönekontot. Därför placeras en stor del av pengarna på vanliga sparkonton där låga räntor gäller om man inte vill binda pengarna eller begränsas av ett maximalt antal uttag.

Läs mer här.

Tags: , , ,

Monday, December 17th, 2012 Bank, Ränta, Spara Comments Off

Tuffa tider tvingar sparare att ta av sparpengarna

Undersökning visar att fler svenskar har haft underskott i plånboken i år och att hushållen tror att det blir svårare att spara pengar under 2013.

Konjunktursinstitutets hushållsbarometer visar den intressanta slutsatsen att den andel som inte fått ekonomin att gå ihop har ökat sedan år 2006. De som har chans att spara pengar under nästa år är de som är mellan 35-49 år. Samtidigt uppger fler pensionärer att de har det tuffare och har tappat hoppet om att kunna spara pengar det kommande året. Även åldersgruppen 16-24 har det tufft men många av dem har föräldrar att förlita sig på.

Trendbrottet är att 7% av de tillfrågade var tvungna att ta ifrån sina sparpengar eller att låna för att få ekonomin att gå ihop. Förra året var siffran knappt 6%.

Tags: ,

Monday, December 17th, 2012 Spara Comments Off

Så sparar du effektivare

Dåliga sparform är allt mer populära i Sverige där vanliga sparkonton ökar enligt undersökningar. Det finns även en annan sparform som har ökat på sista tiden som oftast slutar med en riktigt dåligt affär, nämligen lönekontot som inte ger någon avkastning alls.

Forex Bank har gjort en undersökning som visar att var fjärde svensk ska öka sitt sparande under kommande året. Det är trygghet spararna vill ha och nästan hälften (45%) tänker spara på vanliga sparkonton. Nästan 20% tänker spara i vanliga lönekonton som inte ger någon avkastning alls vilket är oroväckande. Det är väldigt få banker som ger ränta till lönekonton. Det blir som att stoppa pengarna i madrassen. Just nu lockas inte svenskarna av aktier och fonder där endast 12% tänker satsa aktier och 18% på fonder.

Det kan vara bra att endast satsa på räntesparande när det är dåliga tider men se till att få bra ränta från väl utvalda banker.

Läs mer här och se vilka sparkonton som passar dig bäst.

Tags: , , , ,

Friday, November 30th, 2012 Aktier, Bank, Fonder, Investering, Ränta, Spara Comments Off

Föräldrar sparar i snitt 500 kr i månaden per barn

En undersökning som nyligen har gjorts av Länsförsäkringar visar att det är Stockholmarna som är bäst på att spara till barnen.

Andelen som inte alls sparar till sina barn har minskat från 20% till 14%. Anledningen att alla inte kan spara till sina barn är dålig ekonomi på grund av arbetslöshet och sjukdomar som gör att många inte har råd att spara. Att lägga pengar på hushållet kommer före på prioriteringslistan. De föräldrar som sparar till sina avkommor lägger ca 500kr per barn varje månad. Stockholmarna som enligt undersökningen är duktigast på att spara lägger undan i snitt 693kr till barnen.

Vanliga sparmål brukar vara till körkort och bostadsrätt.

Tags: ,

Friday, November 30th, 2012 Spara Comments Off

Småsparare samlar pengar på hög på grund av finansiell oro

Nätmäklaren Avanza meddelar att andelen kontanter på kundernas konton är rekordhög på grund av oron i finansmarknaden och börspessimismen.

Småsparare har blivit allt mer skeptiska och det har blivit låg omsättning på Stockholmsbörsen i led av den ekonomiska oron. Idag är det rekordsummor  på kundernas sparkonton, på sina depåer hos Nordnet och Avanza där en rekordhög andel har kontanter på sina konton.

Enligt Cleas Hemberg på Avanza är kunderna passiva och påstår att det har varit så sedan i fjol då börsen rasade i augusti. Räntan på depåerna är endast 1% och det vore klokare att spara pengarna på ett sparkonto som har lite bättre ränta.

Tags: , , , ,

Wednesday, October 24th, 2012 Aktier, Bank, Fonder, Investering, Ränta, Spara Comments Off
Cerberus Spara är en samlingsplats för nyheter. Syftet är att hjälpa såväl befintliga som potentiella klienter och medarbetare att snabbt och enkelt kunna följa utvecklingen inom sparande, placeringar och trygghetslösningar. Målet är att erbjuda information som bidrar till en bättre finansiell planering.

För befintliga och potentiella klienter som önskar hjälp med att upprätta och vårda en effektiv finansiell planering, vänligen kontakta Cerberus.

Instagram

Reggad på Commo.se